Privacy Shield en uitwisseling van belastinggegevens met de VS | FATCA

De Privacy Shield uitspraak heeft gevolgen voor het doorgeven van persoonsgegevens aan de Verenigde Staten. Lid van de Tweede Kamer Lodders stelde daar vragen over. Haar vragen gingen ook over de gevolgen voor de uitwisseling van persoonsgegevens van fiscale inwoners van Nederland die ook ‘US Person’ zijn. Verder stelde zij de problematiek aan de orde dat als bij Nederlandse organisaties een US Person tekenbevoegd is, informatie over die organisaties aan de VS wordt verstrekt.

Het komt er in de antwoorden van de bewindslieden op neer dat het Europese Hof van oordeel mag zijn dat de databescherming in de VS niet is gewaarborgd; maar die databescherming zou wel in orde zijn als het om verschaffing van fiscale informatie van Nederlandse burgers aan de VS gaat. Vreemd.

In de reactie op de vragen over de gegevens van organisaties met tekenbevoegde US Persons, komen de bewindslieden niet verder dan de mededeling dat natuurlijke personen zich op de AVG kunnen beroepen. Kennelijk mag de VS alles vragen wat zij willen en geeft Nederland overal antwoord op. Merkwaardig.

Onderstaand de tekst over deze onderwerpen:

Vraag 5
Welke (praktische) gevolgen heeft het nietig verklaren van de Privacy Shield-overeenkomst door het Europese Hof voor het doorgeven van persoonsgegevens van «accidental Americans» door Nederlandse banken aan de Amerikaanse Belastingdienst (IRS) met betrekking tot de wet naleving belastingplicht buitenlandse rekeningen (FATCA)?

Antwoord op vraag 5
De uitwisseling van persoonsgegevens van US Persons (waaronder ‘Accidental Americans’) met de VS ten behoeve van belastingheffing vindt plaats op grond van Artikel 30 van het bilaterale belastingverdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten, en specifiek op grond van het Verdrag tussen Nederland en de VS tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (NL IGA). Financiële instellingen verstrekken geen gegevens rechtstreeks aan de IRS, de uitwisseling van informatie vindt plaats op overheidsniveau. Gegevens worden verstrekt onder de voorwaarde van een geheimhoudingsplicht voor de ontvanger. Het Global Forum on Transparancy and Exchange of Information for Tax Purposes (GF) beoordeelt periodiek of landen voldoen aan de eisen van gegevensbescherming en geheimhouding. De VS heeft op dat gebied in onafhankelijke peer reviews (2011 en 2018) van het GF optimaal gescoord. Dit geeft de Minister van Financiën geen aanleiding om te veronderstellen dat de VS geen adequate gegevensbescherming biedt als het gaat om het uitwisselen van persoonsgegevens op basis van de NL IGA.

Vraag 6
Klopt het dat informatie van organisaties, instellingen en politieke partijen, zonder verdere (handels)relaties met de VS, gedeeld wordt met de VS alleen omdat de tekeningsbevoegdheid ligt bij een Nederlands persoon met ook een Amerikaanse nationaliteit (US person)? Zo ja, vindt u dit wenselijk? Wat gaat u eraan doen om dit te voorkomen? Zo nee, kunt u dit toelichten?

Vraag 7
Op welke manier wordt een US person die tekeningsbevoegd is voor een Europese/Nederlandse organisatie, instelling of politieke partij beschermd door Europese en/of Nederlandse regelgeving?

Antwoorden op vragen 6 en 7
Het oordeel van het Hof ziet op alle gevallen waarin dataverkeer tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten persoonsgegevens bevat. Wanneer organisaties, om welke reden ook, dergelijke data met de VS willen delen, dan zal voldaan moeten worden aan de voorwaarden van de AVG. Binnen de EU gevestigde personen die mede de Amerikaanse nationaliteit houden, vallen bij hun werkzaamheden onder de werking van de AVG.

Vraag 8
Zijn in de EU juridisch gevestigde bedrijven, organisaties, instellingen of politieke partijen, waarbij een US person tekeningsbevoegd is, voldoende beschermd voor het doorgeven van rekeninggegevens of privacygevoelige informatie aan de VS? Zo ja, kunt u uitgebreid toelichten welke informatie wel en welke niet met de VS kan worden gedeeld alleen omdat de tekeningsbevoegdheid ligt bij een US person? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op vraag 8
De waarborgen die de AVG biedt, gelden voor alle in de vraag genoemde entiteiten, ongeacht de nationaliteit van de aan hen verbonden personen. Welke precieze informatie op dit moment wel en niet kan worden gedeeld, zal afhangen van de aard van de gegevens en de omstandigheden rondom de verstrekking.

Vraag 9
Hoe gaat u ervoor zorgen dat organisaties, instellingen en politieke partijen erop gewezen worden dat indien een US person tekeningsbevoegd is, deze informatie gedeeld wordt met de VS?

Antwoord op vraag 9
Als persoonsgegevens gedeeld worden met de VS, moeten organisaties dit kenbaar maken aan betrokkenen. Indien sprake is van onrechtmatige verstrekking van gegevens aan de VS, dan is een melding of klacht bij de AP de geëigende weg om een onderzoek in gang te zetten. Het Hof heeft geoordeeld dat de toezichthoudende autoriteit verplicht is om onrechtmatige doorgifte op te schorten of te verbieden als blijkt dat de bescherming van de gegevens niet kan worden gewaarborgd. Bij aangelegenheden die ook andere lidstaten raken, zal afstemming plaatsvinden met de toezichthoudende autoriteiten van andere Europese landen, die samenkomen in de European Data Protection Board (EDPB). De AP beschikt over een eigen repertoire aan bevoegdheden, daaronder begrepen het opleggen van een bestuurlijke boete, wanneer strijdig met de AVG wordt gehandeld. Als de AP tot een dergelijke conclusie komt, dan laat ik mij daarover graag door de AP informeren. Aan de hand daarvan zal ik vervolgens bezien in hoeverre Nederland op Europees niveau kan bijdragen aan een oplossing.

 

Lees de brief van 12 oktober 2020 voor de complete tekst.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, ICT, privacy, e-commerce en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Privacy Shield en uitwisseling van belastinggegevens met de VS | FATCA

  1. Leo Neve zegt:

    Ellen, met antwoord op vraag 4 ben ik akkoord. Maar antwoord op vraag 5 is volstrekt in strijd met antwoord op vraag 4. Artikelen 44 en 45 van AVG zijn volstrekt duidelijk. Er is geen adequaatheidsbesluit van COM, het privacy shield besluit is juist vernietigd door HvJ. Er blijft dus niets over van gelijkwaardig beschermingsniveau. De zekerheden van antwoord 5 zijn volstrekt onvoldoende en ontoereikend om ene gelijkwaardig beschermingsniveau te bereiken. Maar politiek durft men het niet aan om FATCA in strijd met de AVG te verklaren. Nu maar eens zien of mevr. Lodders durf door te bijten.

    Groet, Leo Neve

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s