Wijzigingen Wet Bibob per 1 augustus 2020

Op 1 augustus a.s. treden wijzigingen in werking in de Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur). Op grond van de Wet Bibob kunnen antecedenten worden onderzocht van:

  • aanvragers van vergunningen en subsidies;
  • wederpartijen van de overheid (vastgoedtransacties en overheidsopdrachten).

Ruime groep personen en relaties
Nieuw is dat niet alleen de directe aanvrager of wederpartij kan worden onderzocht, maar ook personen ‘achter’ aanvrager/wederpartij. Het nieuwsbericht over de wijzigingen noemt die personen “de personen die achter de schermen feitelijke zeggenschap hebben over degene die de vergunning heeft aangevraagd” en de “zakelijke relaties” van aanvragers/wederpartijen. Het onderzoek kan personen omvatten die in heden of verleden direct of indirect:

  • leiding hebben gegeven aan de aanvrager/wederpartij; of
  • zeggenschap hebben gehad over de aanvrager/wederpartij; of
  • vermogen hebben verschaft aan de aanvrager/wederpartij.

Voorts kan het onderzoek de actuele onderaannemers van de aanvrager/wederpartij omvatten, alsmede de personen tot wie de aanvrager/wederpartij “in een zakelijk samenwerkingsverband staat“.

Praktisch betekent dit voor ondernemers en organisaties dat rekening moet worden gehouden met het leveren van veel meer gegevens dan voorheen.

Reikwijdte wet
Voorheen gold de Wet Bibob alleen voor bepaalde typen overheidsopdrachten, per 1 augustus a.s. geldt de wet voor alle soorten overheidsopdrachten. Nieuw is voorts dat het begrip ‘vastgoedtransacties’ is verruimd.

Een en ander betekent dat ondernemers en organisaties vaker dan voorheen met een Bibob-onderzoek geconfronteerd kunnen worden.

Gegevensuitwisseling
In de gewijzigde wet zijn de mogelijkheden voor gegevensuitwisseling verruimd. Een verdere verruiming is voorzien, door middel van een wetsvoorstel dat het kabinet in het derde kwartaal aan de Raad van State wil voorleggen.

 

Meer informatie:

Vernieuwde Wet Bibob treedt in werking
Nieuwsbericht | 22-07-2020 | 10:30

De wijziging van de Wet Bibob die op 1 augustus 2020 in werking treedt, versterkt de aanpak van ondermijning. De ministers Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Dekker (voor Rechtsbescherming) willen ermee voorkomen dat de overheid ongewild criminele activiteiten faciliteert. Op dezelfde datum treedt ook een wijziging van het Besluit justitiële en strafvorderlijke (Bjsg) gegevens in werking.

Beide regelingen zorgen ervoor dat gemeenten, provincies en het Rijk nog beter hun eigen Bibob-onderzoek kunnen doen. Zij kunnen voortaan de justitiële antecedenten nagaan van de personen die achter de schermen feitelijke zeggenschap hebben over degene die de vergunning heeft aangevraagd. Zo kan makkelijker worden voorkomen dat naast criminelen, hun stromannen misbruik maken van dienstverlening door de overheid. De maatregel geldt ook voor de zakelijke relaties van de wederpartij van de overheid bij een vastgoedtransactie of overheidsopdracht. Tot nu toe konden alleen justitiële gegevens worden verstrekt over de wederpartij van de overheid – meestal de aanvrager van een vergunning – maar niet over zijn zakelijke relaties.

Overheidsopdrachten met een aanzienlijke maatschappelijke of economische waarde zijn kwetsbaar voor criminele activiteiten. Daarom wordt het Bibob-onderzoek uitgebreid naar alle overheidsopdrachten en beperkt het zich niet langer tot de sectoren bouw, ICT en milieu.

Verder wordt Bibob-onderzoek uitgebreid naar vastgoedtransacties in het geval van overdracht van erfpacht, mits de gemeente een toestemmingsvereiste voor die overdracht heeft bedongen. Daarnaast regelt de wetswijziging diverse andere bevoegdheden om de Wet Bibob effectiever te kunnen toepassen. Zo kan het Landelijk Bureau Bibob overheidsinstanties tippen de Wet Bibob toe te passen als het relevante informatie heeft over strafbare feiten.

Momenteel wordt gewerkt aan een volgende wijziging van de Wet Bibob die uitwisseling van informatie verruimt tussen het Landelijk Bureau Bibob en bestuursorganen, en tussen bestuursorganen onderling. Het kabinet streeft ernaar dat wetsvoorstel in het derde kwartaal aan de Raad van State voor te leggen. De Wet Bibob (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) is sinds 2003 van kracht en heeft als doel de integriteit van de overheid te beschermen.

  • De wijzigingswet, officieel: “Wet van 1 juli 2020 tot wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met diverse uitbreidingen van de toepassingsmogelijkheden daarvan alsmede enkele overige wijzigingen“.
  • Het wijzigingsbesluit.
  • Actuele tekst Wet Bibob, de wijzigingen zullen pas op of na 1 augustus a.s. worden verwerkt.
  • Alle berichten op dit blog over de Wet Bibob, over fraude, witwasbestrijding en Wwft.

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s