Uitvoeringsbesluit ubo-register trusts en vergelijkbare vormen bekend gemaakt | Wwft, witwasbestrijding

Vandaag is het Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies door het ministerie van Financiën bekend gemaakt. Uit het besluit blijkt dat het ministerie statistieken inzake de soorten trusts c.s. wil gaan bij houden (artikel 2).

Met het oog op de uitvoerbaarheid van de registratieplicht en de daarmee verband houdende verplichtingen is besloten dat bij bepaalde fondsen voor gemene rekening geen ubo’s hoeven te worden geregistreerd en bij registratie kan worden volstaan met een omschrijving van de groep in wier belang het fonds hoofdzakelijk is opgericht of werkzaam is, zoals bijvoorbeeld: «deelnemers beleggingsfonds» (aldus de toelichting). Deze uitzondering geldt volgens artikel 11 van het implementatiebesluit alleen voor de navolgende fondsen voor gemene rekening:

In geval van een fonds voor gemene rekening dat wordt aangeboden aan honderdvijftig personen of meer en wordt beheerd door een beheerder waaraan een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 of artikel 2:69b, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht is verleend, wordt als uiteindelijk belanghebbende in de zin van het eerste lid, onderdeel e, onder 4°, aangemerkt de groep van natuurlijke personen in wier belang dit fonds voor gemene rekening hoofdzakelijk is opgericht of werkzaam is.

Het besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s