Inentingsverplichting | corona

Inmiddels is de discussie losgebarsten over het verplicht stellen van vaccinatie, met aan de ene kant de mensen die roepen dat iedereen die twijfelt over vaccinatie gek is (dat lijkt me een benadering die twijfelaars niet over de streep gaat helpen) en aan de andere kant de mensen die vinden dat men vrij moet zijn (nog) niet te vaccineren.

Advies Gezondheidsraad over verplichte inenting
Het lijkt er op dat het Nederlandse kabinet voelt voor verplichte inenting, al wil men het niet rechtstreeks laten gebeuren, maar doordat het op allerlei plaatsen verplicht is. Uit onderzoek blijkt dat driekwart van de Nederlanders vóór discriminatie van mensen die zich niet laten inenten is, dus het kabinet heeft voldoende draagvlak. Op 24 december jl. schreef de minister van gezondheid dat er advies aan de Gezondheidsraad is gevraagd inzake verplichtstelling van inenting. De minister schreef:

Ik heb eerder op verzoek van het lid van der Staaij de Gezondheidsraad verzocht om mij te adviseren onder welke voorwaarden een testbewijs ethisch en juridisch verantwoord kan worden ingezet bij het verstrekken van toegang tot onder andere onderwijsinstellingen. Ik verwacht dit advies in januari 2021

Overigens ben ik benieuwd of de Gezondheidsraad de geëigende instantie is om hier juridisch over de adviseren.

Schending grondrechten
Een aantal Nederlandse organisaties maken zich zorgen:

Andere landen
In Duitsland gaan er stemmen op om wettelijk te regelen dat ingeënte mensen geen privileges mogen krijgen, zo lees ik in F.A.Z. Union und SPD prüfen Verbot von Privilegien für Geimpfte.

Op security.nl stond een artikel waaruit blijkt dat de Belgische AVG-toezichthouder kritisch is over een Belgisch overheidsplan voor een centrale vaccinatiedatabase, die tot discriminatie zou kunnen leiden bij toegang tot overheidsdiensten en openbaar vervoer. De toezichthouder schrijft: “Personen die nog niet gevaccineerd zijn of ervoor kiezen zich niet te laten vaccineren mogen zich op basis daarvan dus geen voordelen of dienstverlening ontzegd zien“.

Gaat het gebeuren?
Ook al zou het in Nederland niet direct of indirect verplicht zijn, naar verwachting zal internationaal reizen zonder inenting onmogelijk worden. Zo hebben luchtvaartmaatschappijen aangekondigd inenting te gaan eisen, zie onder meer:

Algemene overheidsinformatie over corona-vaccinatie is hier te vinden.

 

NB 1 In september werd er al over verplichte inenting gesproken, zie bijvoorbeeld Radar.

NB 2 Lees in dit verband het EJIL artikel van Rutsel Martha en Stephen Bailey over de vraag of een land zijn eigen staatsburgers wel de toegang mag weigeren, alles in het licht van het International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Dat betrof de corona-weigeringen in maart 2020. Dezelfde vraag rijst als landen inenting verplicht gaan stellen.

 


Aanvulling 11 februari 2021
Over de inentingsverplichting ook dit blog. Radar: ‘Bedrijven en instellingen mogen vaccinatiebewijs eisen bij toegang tot voorzieningen’. De Gezondheidsraad bracht advies uit, aankondiging ‘Ethische en juridische afwegingen COVID-19-vaccinatie’, advies, samenvatting advies, adviesaanvraag.

Jeroen Terstegge schreef Vaccinatieregistratie: een ethisch dilemma, hij schrijft onder meer:

Om de vaccinatieregistratie juridisch aanvaardbaar te maken, zullen virologen dus sowieso eerst de vraag moeten beantwoorden of vaccineren helpt om transmissie van het SARS-Cov-2 virus van een gevaccineerd persoon op een niet-gevaccineerd persoon te voorkomen. Als dat inderdaad zo is, dan zullen werkgevers zichzelf nog steeds de vraag moeten stellen of het onvermijdelijk is voor de organisatie van het werk om te weten of iemand gevaccineerd is. En zo ja, hoe ze de eventuele nadelige effecten van die maatregel voor de medewerkers kunnen voorkomen of compenseren.

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

2 reacties op Inentingsverplichting | corona

 1. Anoniem zegt:

  In mijn directe omgeving hebben verschillende mensen Corona gehad. De een lag aan de beademing in het ziekenhuis, de ander heeft nauwelijks klachten en diverse gradaties tussen deze twee uitersten. De realiteit is dat Corona voor de meeste burgers geen levensbedreigende ziekte is. Vervelend ja, levensbedreigend nee. Voor ouderen en mensen met onderliggende medische problemen ligt dat anders. Deze groep is niet alleen kwetsbaar voor Corona,ook een griepje of een voedselvergiftiging kan al fataal uitpakken.

  Elk jaar sterven er wereldwijd meer dan een half miljoen mensen aan de reguliere griep, zonder roep om ingrijpende beperkingen in de persoonlijke vrijheid die met name de armste en meest kwetsbare mensen op deze planeet over de rand van de economische afgrond duwen. De hele bevolking wordt niet gedwongen om een griepprik te halen. De werkelijke tragedie van Corona is hoe honderden miljoenen mensen door de economische gevolgen van de maatregelen tegen Corona in hun voortbestaan bedreigd worden. Dat blijft helaas onderbelicht.

  Feit is dat de vaccins die nu ontwikkeld zijn nauwelijks getest zijn en in bepaalde opzichten ook echt nieuw zijn. Over de lange termijn effecten kunnen we in dit stadium slechts speculeren. Een ieder die zich laat vaccineren is in zekere zin een proefkonijn. Een nieuw type virus, een nieuw type vaccin. Mensen zullen zelf een kosten/baten analyse moeten maken. Wat is de kans dat je besmet raakt? Wat is de kans dat dat ernstige gevolgen heeft voor je gezondheid? Kunnen deze risico’s voldoende effectief weggenomen worden door vaccinatie? Wat zijn de mogelijke negatieve gevolgen voor de gezondheid van vaccinatie op korte en lange termijn?

  Om heel eerlijk te zijn boeit het mij totaal niet wat de meerderheid van de bevolking ergens van vindt. Het is niet moelijk om de massa te mobiliseren voor een kwade zaak. Sla de geschiedenisboeken open voor het bewijs. Als de meerderheid van de bevolking voor discriminatie op “medische” gronden is, dan zegt dat meer hoe ziek de volksgeest is geworden.

  Witwassen, terrorismefinanciering, kinderporno en nu Corona, het wordt er allemaal bij gesleept om inbreuken op fundamentele rechten te rechtvaardigen. Als we terugkijken is 2020 de natte droom van Big Tech en Big Pharma. Mensen die niet zwichten voor een verplicht jaarlijks shotje van Big Pharma reduceren tot tweederangs burgers. Orwelliaans.Verplicht rare apps op je telefoon om te monitoren wat je zoal hebt uitgespookt. Als het in China zou gebeuren dan wijzen we met een beschuldigende vinger. Foei foei foei.

  Als er werkzame vaccins zijn dan kan ik dat slechts toejuichen. Het is prima dat mensen met een kwetsbare gezondheid of anderszins zich kunnen beschermen tegen besmetting met Corona. Uit vrije wil. De overheid dient er voor te zorgen dat dergelijke vaccins in voldoende mate voor een redelijke prijs voortvarend beschikbaar komen. Een andere optie om besmetting te voorkomen is dat mensen voorzichtig zijn in hun contacten met de medemens. Dat is een kwestie van gezond verstand. Dat is een keuze die mensen zelf moeten maken. Moeten mensen die niet besmet willen worden de “vrijheid” hebben om de vrijheid van andere mensen onevenredig in te perken?

  Hopelijk blijft ons een discussie over een achtendertigste golf met bijbehorende nog strengere lockdown bespaard. Het zou mij niet verbazen als we op afzienbare termijn naar een situatie van ondersterfte gaan. Als de mensheid als geheel niet over voldoende weerstand beschikte dan waren we allemaal al duizenden jaren geleden uitgestorven.

  Op individueel niveau kunnen de gevolgen van Corona tragisch zijn. De kans dat je er aan doodgaat is over het geheel genomen vergelijkbaar met een zware griep. De mensheid zal er niet door uitgeroeid worden. Voor honderden miljoenen mensen zijn de nadelige economische gevolgen van de maatregelen tegen Corona wel levensbedreigend. Inmiddels zelfs acuut.

  Statistisch gezien heb ik nog enkele decennia te leven. Ik hoop dat op een relatief normale manier in relatieve vrijheid te doen. Het lijkt er evenwel op dat Corona wereldwijd als een soort katalysator gebruikt wordt om fundamentele rechten drastisch in te perken. De hele wereld met behulp van Big Brother onderworpen aan Big Tech en Big Pharma. Daar pas ik voor.

  Ben benieuwd of de politici die voor verplichte vaccinatie pleiten over een paar jaar een mooi baantje bij een farmaceutisch bedrijf hebben. Een Orwelliaanse vaccinatie samenleving is het mooiste geschenk dat Big Pharma kan krijgen. Voor wat hoort wat.

  • Mooi epistel, zoals “Witwassen, terrorismefinanciering, kinderporno en nu Corona, het wordt er allemaal bij gesleept om inbreuken op fundamentele rechten te rechtvaardigen. Als we terugkijken is 2020 de natte droom van Big Tech en Big Pharma“.
   Laten we het beste van vaccinatie hopen, bijvoorbeeld dat het testen van de vaccins wordt voortgezet en dat de ervaringen van gevaccineerden zorgvuldig wordt gevolgd.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s