Consultatie over verwerking persoonsgegevens verkeersongevallenregistratie

In het kader van de bevordering van de verkeersveiligheid verwerkt de overheid in de verkeersongevallenregistratie persoonsgegevens met een relatie met het verkeer. Onlangs is een internetconsultatie gestart waarin de verkeersongevallenregistratie een van de onderwerpen is. In het voorstel wordt een wettelijke grondslag voorgesteld voor:

  • de verkeersongevallenregistratie, het Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland (BRON);
  • de implementatie de Europese richtlijn (EU) 2019/1936 over het voeren van verkeersveiligheidsbeleid.

De bedoeling is om in de Wegenverkeerswet 1994 een nieuw hoofdstuk aIA over verkeersveiligheidsbeleid op te nemen.

Verkeersongevallenregistratie
In het nieuwe hoofdstuk is vermeld dat het ministerie van verkeer de verkeersongevallenregistratie beheert waarin bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in de UAVG kunnen worden opgenomen, waarbij gebruik kan worden gemaakt van het burgerservicenummer.

Reden voor het wetsvoorstel is dat op dit moment de op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vereiste wettelijke grondslag voor de verkeersongevallenregistratie ontbreekt. Voor de toelichting daarop wordt naar een afzonderlijk juridisch rapport verwezen. Verder is de door de AVG vereiste gegevensbeschermingsbeoordeling (data protection impact assessment, DPIA) gemaakt.

In de consultatietoelichting wordt het doel van de verkeersongevallenregistratie toegelicht. Onder meer dienen gegevens te worden geleverd aan de Europese Community Road Accident Database (‘CARE’). Europa levert gegevens door aan onder meer de WHO en de OECD. Verder worden de gegevens aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Volgens de consultatietoelichting zijn de volgende gegevens noodzakelijk:

a. Locatie van het ongeval en kenmerken van de locatie;
b. Datum en tijd van het ongeval;
c. Omstandigheden van het ongeval, zoals lichtgesteldheid, weer, etc;
d. Kenmerken van de vervoerswijze van de betrokkenen;
e. Aan de oorzaak gerelateerde kenmerken, zoals aard ongeval;
f. Kenmerken van slachtoffers, zoals ernst van de letsels, leeftijd, verkeersovertredingen.

In het kader van de onder f. genoemde persoonsgegevens worden in de toelichting ook geslacht en nationaliteit relevant genoemd.

Uit de toelichting blijkt dat er behoefte is aan registratie van meer gegevens, onder meer over ongevallen waarbij geen gemotoriseerd verkeer is betrokken, zoals fietsongevallen en ongevallen met gehandicaptenvoertuigen. Om die reden wil men ook gegevens betrekken van ambulancediensten, ziekenhuizen en verzekeringmaatschappijen. Dat maakt het gebruik van het burgerservicenummer noodzakelijk, want daarmee kunnen dubbeltellingen worden voorkomen, aldus de toelichting.

Een deel van de gegevens uit de registratie worden als open data aan burgers verschaft, volgens de toelichting op een zodanige wijze dat de betrokken personen niet kunnen worden herleid. Dat is anders bij de levering van gegevens aan overheidsinstanties verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid. Opvallend is dat Europa meer gegevens krijgt dan de nationale overheidsinstanties  (je zou het omgekeerde verwachten).

In deze fase wordt nog geen advies van de Autoriteit Persoonsgegevens overgelegd. Wel wordt gemeld dat er advies is gevraagd aan deze autoriteit, evenals aan diverse andere instanties, zoals het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR), VNG en enige vervoerregio’s.

Verkeersveiligheidsbeleid
Verder wordt een bepaling voorgesteld die de mogelijkheid biedt om via een algemene maatregel van bestuur nadere regels te stellen in verband met het door de beheerders van een weg te voeren verkeersveiligheidsbeleid. Die regels hebben in ieder geval betrekking op de voor het verkeersveiligheidsbeleid relevante wegen, de procedures die wegbeheerders moeten uitvoeren om de verkeersveiligheid te waarborgen, eisen aan kennis en kunde van degenen die betrokken zijn bij het verkeersveiligheidsbeleid en de verslaglegging van dodelijke ongevallen.

 

Meer informatie:

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in ICT, privacy, e-commerce en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s