Damocles-clausules voor de verhuurovereenkomsten | AVG

Eerder schreef ik dat de ‘Wet Damocles‘, de bevoegdheid van burgemeesters om drugspanden te sluiten, voor verhuurders in de praktijk een vorm van risicoaansprakelijkheid voor illegaal gebruik van het verhuurde oplevert, terwijl zij vaak ook al schade door toedoen van de huurder ondervinden. Het is een voorbeeld van het wegleggen van risico’s door de overheid. Vorig jaar zijn de sluitingsbevoegdheden uitgebreid naar voorbereidingshandelingen.

Een verhuurder kan de schade beperken door het gehuurde regelmatig te inspecteren. Ik vroeg me af of dat wel realistisch is. (Wel mag van een verhuurder verwacht worden actie te ondernemen naar aanleiding van signalen, dat zullen verhuurders zeker doen omdat criminele huurders vaak schade veroorzaken.)

Damocles-clausules
Inmiddels heeft de regelgeving geleid tot ‘Damocles-clausules’ in huurcontracten. Voorbeelden daarvan zijn bij de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) te vinden onder de noemer ‘ondermijning’, er zijn clausules voor winkelruimte en voor kantoorruimte & overige bedrijfsruimte.

Ook voor woonruimte heeft de ROZ een clausule ontworpen, die als volgt luidt:

Toegang en controle
12.X Verhuurder is gerechtigd te controleren of huurder de huurovereenkomst en de algemene bepalingen nakomt. Het gaat daarbij met name, maar niet uitsluitend om de verplichtingen in de artikelen 1.2 en 1.3 van de huurovereenkomst en de artikelen 1, 2, 4.1 en 4.2 en 14.3 van de algemene bepalingen. Verhuurder en alle door hem aan te wijzen personen zijn daartoe gerechtigd het gehuurde periodiek, op een in overleg met huurder te bepalen tijdstip, te betreden en te inspecteren. Huurder is verplicht daaraan zijn medewerking te verlenen door op eerste verzoek van verhuurder aan te geven op welk tijdstip – gelegen binnen redelijke termijn na diens verzoek – verhuurder het gehuurde kan betreden en inspecteren en door verhuurder op gemeld tijdstip toegang te verlenen tot het gehuurde en gelegenheid te geven tot inspectie. Huurder en verhuurder komen overeen dat indien huurder tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikellid, hij aan verhuurder een direct opeisbare boete verbeurt van € ** voor iedere kalenderdag dat de overtreding voortduurt, met een maximum van € **, onverminderd zijn gehoudenheid om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen en onverminderd verhuurders recht op (aanvullende) schadevergoeding.

Ik ben benieuwd of deze bepaling door de Autoriteit Persoonsgegevens is getoetst, want ik kan me niet voorstellen dat deze clausule door de beugel kan, zeker de boeteclausule niet. Op de site van de Autoriteit kon ik er niets over vinden.

 

Meer informatie:

Juridisch artikel over de verruiming van de bevoegdheden:

Verruiming Wet Damocles. Op zoek naar de betekenis in het labyrint dat Opiumwet heet, L.M. Bruijn en J.G. Brouwer (NJB). Meer artikelen zijn in de vakliteratuur te vinden, onder meer in WR en NJB.

Overheidsinformatie:

NB In de overheidsinformatie is meestal geen aandacht voor de positie van de niet bij criminaliteit betrokken verhuurder en voor diens schade.

Alle berichten op dit blog over Wet Damocles.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Contractenrecht, privaatrecht algemeen, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

2 reacties op Damocles-clausules voor de verhuurovereenkomsten | AVG

 1. Anoniem zegt:

  Een “ondermijningsclausule” klinkt heel krachtig en adequaat, de praktijk is toch wat weerbarstiger. Is het realistisch om te verwachten dat particuliere verhuurders regelmatig gaan inspecteren als ze geen enkele reden hebben om aan te nemen dat er wat aan de hand is? Ik denk het niet.

  Straks krijg je de situatie dat Box3 verhuurders het verwijt krijgen van de fiscus dat er geen sprake meer is van passief vermogensbeheer omdat ze regelmatig op inspectie gaan 🙂

  Dergelijke boetes lijken op papier een goed instrument maar het nodigt natuurlijk uit tot pesterijen als iemand van een huurder af wil.

  Men zoekt een stok om malafide verhuurders mee te slaan (je hebt geen inspecties gedaan!), maar ik ben bang dat het vooral bona fide verhuurders zijn die last gaan krijgen van het al dan niet opnemen van deze bepaling als ze door domme pech tegen een malafide huurder aanlopen.

  • Dat de bonafide verhuurders het haasje zijn, is ook mijn vrees.
   Ik ken daar ook verhalen van. Onder meer een particulier met een tweede woning elders, die een woning had verhuurd aan wat achteraf bleek een wietteler te zijn. De plantage werd ontdekt door het energiebedrijf dat meteen alarm sloeg, in plaats van zich stil te houden, aldus degene die mij dat vertelde, met als gevolg dat de betrokkenen op de vlucht sloegen en er door de politie niemand meer kon worden gepakt. Betrokkene was ook boos omdat de politie had gezegd dat ze het pand al langer op het oog hadden, “waarom hebben zij mij niet geïnformeerd?”. Een logische reactie. Deze particulier heeft grote schade gehad in het pand, naast de sluiting.
   Dat malafide verhuur wordt aangepakt, zoals genoemd in Malafide verhuurmakelaars aangepakt in Rotterdam, is prima. Maar ik vind dat verhuurders niet de kop van jut mogen worden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s