Het aanwijzen van de ubo | Wwft-misverstanden

De witwaswetgeving is moeilijk, ook voor juristen. Zo zag ik bij een groot advocatenkantoor een model-verklaring waarin namens een cliënt wordt verklaard wie de uiteindelijk belanghebbende (ubo) is.

De ondertekenaar kan kiezen tussen:

  • that the Client has one or more ultimate beneficial owners (please list their names and date and sign this form);
  • that the Client has no ultimate beneficial owner(s) and that the persons below are appointed as pseudo-ultimate beneficial owners (date and sign this form).

Van aanwijzen is geen sprake
In de tweede bullet zit een hardnekkig misverstand dat in Nederland al een tijdje bestaat. Namelijk dat als er geen ‘gewone’ ubo is (bijvoorbeeld een houder van meer dan 25% van de aandelen van een bv), de ‘pseudo-ubo’ kan worden aangewezen. Van aanwijzen is geen sprake al werd dat door sommigen in het verleden verondersteld. Als er bij een bv geen ‘echte’ ubo is, is zijn alle statutair bestuurders op grond van wet- en regelgeving ubo.

Grondslag
In de 4e Europese antiwitwasrichtlijn staat dat als er geen gewone ubo bij een kapitaalvennootschap (bv, nv en dergelijke) kan worden aangewezen, de volgende personen ubo zijn (de blauwe tekst heeft betrekking op het vaststellen van een ‘gewone’ ubo):

de natuurlijke persoon of personen die beho(o)rt(en) tot het hoger leidinggevend personeel, indien na uitputting van alle mogelijke middelen en op voorwaarde dat er geen gronden voor verdenking bestaan, geen van de personen als bedoeld onder i) is achterhaald, of indien er enige twijfel bestaat of de achterhaalde persoon of personen de uiteindelijk begunstigde(n) is, respectievelijk zijn, de meldingsplichtige entiteiten documenteren welke acties er zijn ondernomen om de uiteindelijk begunstigden als bedoeld onder i) en onder dit punt, te identificeren;

Het is een cryptische tekst, die de Nederlandse wetgever heeft laten terugkeren in het uitvoeringsbesluit, als volgt:

indien na uitputting van alle mogelijke middelen en op voorwaarde dat er geen gronden voor verdenking bestaan, geen van de personen, bedoeld in subonderdeel 1°, is achterhaald, of indien er enige twijfel bestaat of een persoon als bedoeld in subonderdeel 1° de uiteindelijke eigenaar is of zeggenschap heeft, dan wel de natuurlijke persoon is voor wiens rekening een transactie wordt verricht, de natuurlijke persoon of personen die behoort of behoren tot het hoger leidinggevend personeel van de vennootschap;

en vervolgens wordt over het begrip persoon/personen ‘behorend tot het hoger leidinggevend personeel‘ gezegd:

Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder hoger leidinggevend personeel uitsluitend verstaan: een of meer bestuurders in de zin van artikel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, of, in het geval van een personenvennootschap, een of meer vennoten, met uitzondering van een vennoot bij wijze van geldschieting als bedoeld in artikel 19, eerste lid, van het Wetboek van Koophandel.

Overigens is dit ook al eens vermeld in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer.

Onbegrijpelijk waar pseudo-ubo toe dient
Overigens is onbegrijpelijk wat het nut is van het tot ubo’s bestempelen van statutair bestuurders van rechtspersonen. Ik ben nergens in Europese documenten of Nederlandse officiële publicatie een behoorlijke toelichting tegen gekomen.

Naar mijn mening is dit een onbehoorlijk element van de witwasbestrijdingsregelgeving.

 

Een verkorte versie van dit artikel verschijnt op de site van Pellicaan Advocaten.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s