Financieel huiswerk voor het Openbaar Ministerie | witwassen

Het strafrechtelijk aanpakken van witwassen vergt een zorgvuldige voorbereiding, zo valt in een uitspraak van de Rechtbank Limburg te lezen. De strafzaak loopt mis voor het Openbaar Ministerie omdat onvoldoende onderzoek is gedaan.

Dit valt te lezen in paragraaf 3.3 van de uitspraak, zie onder meer:

Er zijn evenwel geen aanwijzingen dat de verdachte bij het oprichten van de vennootschappen en het openen van de bankrekeningen van plan was om wie dan ook te gaan oplichten of wetenschap had van het feit dat de vennootschappen en de bankrekeningen gebruikt zouden gaan worden voor (internet)oplichtingen

Een voor de hand liggend onderzoek naar de laptop en naar de herkomst van e-mail heeft niet plaats gevonden, aldus deze passage:

Bij de aangiftes hebben slachtoffers bestelbevestigingen en andere e-mails en whatsappberichten gevoegd die zij voorafgaand aan het bestelmoment hebben verstuurd en ontvangen. Die e-mails zijn niet afkomstig van het e-mailadres van de verdachte. De laptop van de verdachte, die hij naar eigen zeggen in gebruik had, is niet in beslag genomen of onderzocht. Onderzoek aan de laptop had wellicht resultaten kunnen opleveren die van belang waren voor dit onderzoek.

Bovendien is niet komen vast te staan vanuit welk IP-adres de e-mails en bestelbevestigingen zijn verzonden. Gelet op het tijdsverloop tussen de oplichting, aangiftes en de start van het onderzoek is thans niet meer te achterhalen van welke IP-adressen een en ander afkomstig was.

Ook is niet onderzocht wie de beschikking had over het telefoonnummer dat in de whatsappconversaties is gebruikt en waar de gebruiker van dat telefoonnummer zich bevond. Het betreft in ieder geval niet het telefoonnummer waarvan vaststaat dat het bij de verdachte in gebruik was. Uit het dossier blijkt niet dat de verdachte nog een ander telefoonnummer tot zijn beschikking had. De rechtbank kan niet vaststellen dat het de verdachte was die ten tijde van de oplichting met de aangevers berichten heeft gewisseld en hun bestellingen heeft geaccepteerd.

Informatie van de bank speelt een belangrijke rol in deze zaak en ook hier zijn er allerlei aspecten die onvoldoende zijn onderzocht. Zo zegt de Rechtbank onder meer:

Er zijn geen andere aanknopingspunten waaruit de rechtbank de betrokkenheid van de verdachte bij het betalingsverkeer op de rekeningen kan afleiden. Zo is er bijvoorbeeld geen onderzoek gedaan naar wie de overeenkomsten met de payment service providers (PSP’s) heeft gesloten. Er is ook geen onderzoek gedaan naar andere overschrijvingen vanaf de zakelijke rekeningen om verdachte aan deze rekening te (kunnen) koppelen. Daarbij had bijvoorbeeld gedacht kunnen worden aan onderzoek naar de ten behoeve van de oplichtingen gebruikte (adressen van) kantoorlocaties.

De Rechtbank komt tot de conclusie dat niet kan worden vastgesteld dat de verdacht zich zelf aan oplichting heeft schuldig gemaakt, dan wel nauw heeft samengewerkt met een ander of anderen die hebben opgelicht. Ook medeplichtigheid aan oplichting kan niet worden vastgesteld. Witwassen vanwege ontvangst van criminele opbrengsten op bankrekeningen is niet aan de orde, omdat niet kan worden bewezen dat de verdachte inzage had in of de beschikking had over de bewuste bankrekeningen.

De verdachte wordt vrijgesproken.

De zware kritiek door de Rechtbank doet de vraag rijzen waarom deze zaak überhaupt aan de rechter is voorgelegd. Had het Openbaar Ministerie de capaciteit niet beter voor iets anders kunnen inzetten…

 

Meer informatie:

 


Aanvulling 5 juni 2020
Andere zaak waarin het mis ging voor de opsporing, lees paragraaf 4.3:

De rechtbank stelt vast dat verdachte op 4 juli 2018 een e-mail heeft gestuurd naar de Belastingdienst. In deze e-mail schrijft verdachte dat hij de fraude samen met [medeverdachte] heeft gepleegd. Dit heeft verdachte op 21 januari 2020 bevestigd tijdens een verhoor bij de FIOD. Ter zitting op 18 mei 2020 heeft verdachte verklaard dat zijn eerdere bekentenissen vals zijn en dat hij geen betrokkenheid heeft gehad bij de ten laste gelegde handelingen.

De rechtbank overweegt dat de verklaring van verdachte van 21 januari 2020 inconsequent en op punten aantoonbaar onjuist is en daarom niet kan worden gebruikt voor het bewijs. Naar het oordeel van de rechtbank is er onvoldoende ander bewijs in het dossier aanwezig, waaruit de daadwerkelijke en actieve betrokkenheid van verdachte kan blijken. De rechtbank spreekt verdachte dan ook vrij van de ten laste gelegde feiten.

 

Aanvulling 10 november 2020
In een Wwft-zaak tegen een makelaar reed het Openbaar Ministerie een scheve schaats door de makelaar pas op 13 oktober 2020 het appelschrift toe te zenden, terwijl dat document al op 9 januari 2019 bij het hof was ingediend; ook op 13 oktober 2020 trok het Openbaar Ministerie het eerdere appelschrift in en voerde een andere reden voor hoger beroep aan. Dit leidt er toe dat – nu de makelaar niet eerder met justitie in aanraking is gekomen en het feit lang gelden heeft plaats gevonden – dat het hof afziet van strafoplegging.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s