Klokkenluidersrichtlijn vastgesteld

Op 7 oktober jl. maakte de Europese Raad bekend dat op die dag door de Raad de Europese klokkenluidersrichtlijn is vastgesteld. Deze richtlijn verplicht alle EU-lidstaten om in specifieke sectoren klokkenluidersregelgeving tot stand te brengen, die voldoet aan Europese minimumeisen. Die sectoren / onderwerpen zijn volgens artikel 2 van de richtlijn:

i) Europese aanbesteding
ii) financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering; 
iii) productveiligheid en productconformiteit;
iv) veiligheid van het vervoer;
v) bescherming van het milieu;
vi) stralingsbescherming en nucleaire veiligheid;
vii) veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn;
viii) volksgezondheid;
ix) consumentenbescherming;
x) bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen; 

Juridische entiteiten in de private sector met 50 of meer werknemers moeten een klokkenluidersregeling hebben (artikel 8).

De EU-lidstaten moeten binnen twee jaar na inwerkingtreding van de richtlijn wetgeving realiseren, waarbij er voor wordt zorg gedragen dat de private sector zich binnen vier jaar na inwerkingtreding van de richtlijn aan de nieuwe verplichtingen moet houden (artikel 26).

In het persbericht worden de belangrijkste elementen van de nationale wetgeving als volgt opgesomd:

Er worden binnen bedrijven/overheidsorganisaties meldingskanalen gecreëerd: in bedrijven met meer dan 50 werknemers of gemeenten met meer dan 10 000 inwoners moeten er verplicht effectieve en efficiënte meldingskanalen komen. Dat zal bijdragen tot de ontwikkeling van een gezonde bedrijfscultuur.
Hiërarchie van meldingskanalen: klokkenluiders worden aangemoedigd om eerst de interne kanalen van hun organisatie te gebruiken, voordat ze de externe kanalen benutten die door de overheid moeten worden opgezet. Hoe dan ook zullen klokkenluiders die toch eerst de externe kanalen gebruiken, hun bescherming niet kwijtraken.
De nieuwe regels beschermen mensen met veel uiteenlopende profielen: de bescherming geldt voor een groot aantal profielen van mensen die informatie zouden kunnen verkrijgen over inbreuken in een werkomgeving, bv. werknemers, waaronder ambtenaren op nationaal of lokaal niveau, vrijwilligers en stagiairs, niet bij het bestuur betrokken leden, aandeelhouders, enz.
Een breed toepassingsgebied: de nieuwe regels zullen gelden voor sectoren als overheidsopdrachten, financiële diensten, witwaspreventie, volksgezondheid enz. Voor de rechtszekerheid bevat een bijlage bij de richtlijn een lijst met alle bestreken EU-wetgevingsinstrumenten. De lidstaten kunnen bij de uitvoering van de nieuwe regels verder gaan dan deze lijst.
Steun- en beschermingsmaatregelen voor klokkenluiders: de regels bevatten waarborgen om klokkenluiders te beschermen tegen represailles, zoals schorsing, demotie of intimidatie. Mensen die klokkenluiders helpen, zoals collega’s en verwanten, worden ook beschermd. De richtlijn bevat ook een lijst van alle steunmaatregelen die voor klokkenluiders worden ingevoerd.
Feedbackverplichtingen voor overheidsinstanties en bedrijven: de regels creëren een verplichting om binnen 3 maanden te reageren op en gevolg te geven aan meldingen van klokkenluiders (in gerechtvaardigde gevallen kan de termijn worden verlengd tot 6 maanden voor externe kanalen).

 

Meer informatie:

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s