Bestuursverbod in het handelsregister

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel aangenomen, waarin de registratie van het bestuursverbod in het handelsregister wordt geregeld. Het nieuwe artikel 29 Handelsregisterwet 2007 luidt als volgt:

Artikel 29

1. De Kamer registreert bij het handelsregister:
a. de bij onherroepelijke uitspraak uitgesproken ontzetting uit het beroep van een bestuurder dan wel commissaris van een rechtspersoon, bedoeld in artikel 28, eerste lid, sub 5°, van het Wetboek van Strafrecht, voor de duur waarvoor het is opgelegd;
b. het bij onherroepelijke uitspraak uitgesproken ontslag van een bestuurder, alsmede de termijn van vijf jaar na het ontslag dat de ontslagen bestuurder geen bestuurder van een stichting kan worden, bedoeld in artikel 298, eerste lid, respectievelijk derde lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

2. Daartoe doet de griffier van de rechtbank of, in geval van hoger beroep, het gerechtshof, de betreffende uitspraak met bekwame spoed aan de Kamer toekomen, die overeenkomstig de uitspraak terstond overgaat tot uitschrijving van de betrokken bestuurder uit het handelsregister.

3. Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald welke gegevens in verband met de in het eerste lid, respectievelijk artikel 106b, derde lid, van de Faillissementswet bedoelde uitspraak bij het handelsregister worden geregistreerd en welke daarvan door een ieder kunnen worden ingezien.

4. De op grond van het derde lid bij het handelsregister geregistreerde gegevens blijven gedurende acht jaar na het verstrijken van een bestuursverbod beschikbaar voor een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan of rechtspersoon met een overheidstaak als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in het kader van de uitoefening van zijn wettelijke taak of bevoegdheid.

5. De betrokken bestuurder of commissaris kan bij de Kamer een opgave doen om ervoor te zorgen dat de gegevens, bedoeld in het derde lid, juist en volledig bij het handelsregister zijn geregistreerd.

Een nadere uitwerking van de te registreren gegevens en het inzagerecht, vindt plaats door middel van een amvb.

De gegevens inzake het bestuursverbod zijn te raadplegen in het handelsregister gedurende het bestaan van het bestuursverbod en acht jaar na het verstrijken van het verbod. Doordat de gegevens in allerlei databases zullen terecht komen, zal een en ander voor de eeuwigheid bekend blijven.

 

Meer informatie:

Dit artikel verscheen eerder op het ondernemingsrechtweblog.

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Bestuurdersaansprakelijkheid, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Handelsregister, Kamer van Koophandel, Rechtspersonenrecht, Strafrecht en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s