Onderzoek naar persoonsgegevens gokkers in de kansspelsector | onsultatie uitvoeringsbesluit Wok

Op 12 september jl. werd de internetconsultatie inzake een uitvoeringsbesluit op grond van de Wet kansspelen op afstand aangekondigd, die loopt tot 6 november a.s. Zo te zien is de genoemde wet nog niet in werking getreden.

Uit het uitvoeringsbesluit blijkt dat de aanbieders van kansspelen op afstand een belangrijke nieuwe gebruiker van het burgerservicenummer (BSN) zullen worden. De regels in het ontwerpbesluit zijn een mix van financieel toezicht, gokverslavingspreventie en witwasbestrijding.

Persoonsgegevens spelers
Het consultatiedocument is fascinerend leesvoer, omdat er uit blijkt dat kansspelaanbieders een uitvoerig cliëntenonderzoek naar de gokkers moeten uitvoeren. Artikel 4.11 van het ontwerpbesluit schrijft voor dat de kansspelaanbieder iemand alleen als speler inschrijft als hij over de volgende gegevens beschikt:

a. diens naam, voornamen, geboortedatum, geslacht, geboorteplaats en, voor zover die persoon daarover beschikt, diens burgerservicenummer, zoals die zijn opgenomen op het identiteitsdocument van die persoon;
b. diens fysieke adres en contactgegevens, waaronder in ieder geval e-mail adres en telefoonnummer, en
c. het rekeningnummer en de tenaamstelling van de tegenrekening.

Aan de hand van die gegevens moet de kansspelaanbieder nagaan of de speler in bepaalde registers voorkomt. Voorts moet de aanbieder nagaan of tegen de speler bezwaren bestaan, “op grond van de bij of krachtens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet 1977 gestelde regels” (artikel 4.12 ontwerpbesluit). Uiteraard moet de aanbieder de speler identificeren.

Verder moet de aanbieder de speler een verklaring laten tekenen waarin deze verklaart:

a. kennis te hebben genomen van de gegevens, bedoeld in artikel 4.34 en de artikelen 8 en 9 van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen;
b. handelingsbekwaam te zijn;
c. uitsluitend voor eigen rekening te zullen spelen;
d. de inschrijving niet te zullen gebruiken voor witwassen of financiering van terrorisme, voor overtreding van sanctieregelingen, of voor fraude met of misbruik van de vergunde kansspelen, en
e. zorgvuldig om te zullen gaan met de unieke identificator, bedoeld in artikel 4.17, alle redelijke maatregelen te nemen om het gebruik daarvan door derden te voorkomen, en daartoe zo nodig de nader door de vergunninghouder te stellen voorschriften op te volgen.

Eisen aan de aanbieders
De aanbieders zelf moeten voldoen aan eisen die doen denken aan de eisen die gelden in het financiële toezicht (hoofdstuk 2 en 3 van het ontwerpbesluit) en ten aanzien van de organisatie van het spel gelden ook allerlei eisen.

Tot slot
De kansspelaanbieders zullen een belangrijke afnemer van compliance diensten worden. Ik ben benieuwd of de werking en effectiviteit van de kansspelcompliance wetenschappelijk onderzocht gaat worden.

Misschien is het een idee om bij het bouwen van de IT meteen wetenschappers te betrekken en de evaluatie in te bouwen. Dat scheelt later werk. Of het dan lukt om binnen twintig jaar van start te gaan, moet worden afgewacht.

Meer informatie:

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, ICT, privacy, e-commerce en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s