Is het tijd voor een terroristenregister of voor schrappen terrorismefinanciering uit de Wwft?

Al eerder wees ik er op dat terrorismefinanciering geen apart concept is dat eigen kenmerken heeft. Zoals het WODC al eens constateerde in een rapport, financieren terroristen hun activiteiten met alle mogelijke legale en illegale middelen. Dat kan tot gevolg hebben dat het salaris dat een werkgever aan zijn terroristische werknemer betaalt, terrorismefinanciering is. Datzelfde geldt voor de moeder die geld overmaakt aan haar terroristische zoon; zij maakt zich schuldig aan terrorismefinanciering, zelfs al denkt zij dat haar zoon een gewone rechtsradicaal is.
Terrorismefinanciering kan dus alleen worden ontdekt als je een vermoeden hebt wie terrorist is.

Mislukking concept
De mislukking van het concept wordt onderstreept door de brief van het ministerie van financiën over het ‘ontdekken’ van terrorismefinanciering door banken. De banken kunnen de terrorismefinanciering  opsporen dankzij de tips van de politie. Volgens de brief is er een juridische grondslag:

Artikel 20 Wpg biedt een grondslag voor het delen van politiegegevens door opsporingsdiensten met externe partners ten behoeve van een samenwerkingsverband waarin zij participeren, voor zover dit met het oog op een zwaarwegend algemeen belang noodzakelijk is en in overeenstemming met het bevoegd gezag, voor onder meer het voorkomen en opsporen van strafbare feiten. De uitwisseling van politiegegevens binnen de Taskforce Terrorismefinanciering is op deze grondslag gebaseerd.

Als die grondslag er is, vraag ik me af waarom er dan nog een Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) nodig is, het voorstel voor deze wet is recent geconsulteerd.

Wet ter voorkoming van witwassen
Misschien wordt het tijd voor een terroristenregister dat open wordt gesteld voor alle Wwft-plichtigen.
Als men daar  niet toe bereid is, stel ik voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) te beperken tot voorkoming van witwassen en het terrorismefinancieren er uit te gooien.

Meer informatie:


Aanvulling 31 oktober 2018
Hoewel terrorismefinanciering niet bestaat, blijft DNB doen of dat wel het geval is. Lees het bericht van 31 oktober, “Eerste resultaten onderzoek terrorismefinanciering“:

Eerste resultaten onderzoek terrorismefinanciering
Nieuwsbericht 31 oktober 2018

De eerste bevindingen van een nog lopend onderzoek wijzen uit dat het transactiemonitoringsproces bij de onderzochte financiële instellingen nog in belangrijke mate kan worden verbeterd.

Interventie wet
DNB doet onderzoek naar de beheersing van het risico op terrorismefinanciering bij vier banken, twee betaalinstellingen en twee moneytransferkantoren. Daarbij kijkt DNB specifiek naar de werking van het (post-event) transactiemonitoringsproces ter voorkoming van terrorismefinanciering.

Veel aandacht
DNB onderstreept het belang van een adequaat (post-event) transactiemonitoringsproces ter voorkoming van terrorismefinanciering. Dit onderwerp staat hoog op de agenda van het lopende toezicht. Samen met de bankensector wordt op dit moment in rondetafelgesprekken gekeken naar initiatieven voor een effectieve aanpak van criminele geldstromen waarbij zowel publieke als private partijen zijn betrokken. Een concrete invulling hiervan volgt later dit jaar.

Transactiemonitoringsproces
De eerste resultaten van het onderzoek laten zien dat het transactiemonitoringsproces, specifiek ter detectie van mogelijke aan terrorismefinanciering gerelateerde transacties, bij de onderzochte instellingen nog van onvoldoende niveau is. Een effectief functionerend proces moet financiële instellingen in staat stellen mogelijk ongebruikelijke transactiepatronen en transacties te signaleren en indien nodig te melden bij de Financial Intelligence Unit- Nederland (FIU).

Systemen niet volledig benut
Het onderzoek door DNB bekijkt in hoeverre de voor het onderzoek geselecteerde instellingen het risico op (internationale) terrorismefinanciering identificeren en beheersen op basis van hun systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA). In het bijzonder wordt gekeken in hoeverre de onderzochte instellingen het terrorismefinancieringsrisico adresseren bij het monitoren van de transacties van hun cliënten. Uit een tussenstand van het onderzoek concludeert DNB dat het transactiemonitoringsproces verbeterd dient te worden. In het algemeen is geconstateerd dat de onderzochte instellingen:

◾niet altijd adequaat onderzoek verrichten bij de acceptatie van een cliënt, waardoor een goede risicoanalyse van de cliënt ontbreekt
◾te weinig (of te laat) de vraag stellen of het gebruik van de dienstverlening voldoet aan de verwachting die de instelling bij acceptatie had van de cliënt
◾niet altijd de hen ter beschikking staande transactiemonitoringssystemen ten volle benutten
◾te weinig (deskundige) capaciteit hebben bij de alertafhandeling
◾te weinig gebruikmaken van de (extern en intern) beschikbare data bij hun cliëntenonderzoek.

Guidance
In 2016 deed DNB het themaonderzoek Transactiemonitoring. Op basis daarvan stelde DNB in augustus 2016 dat financiële instellingen het transactiemonitoringsproces dienden te verbeteren. Daarbij kwam het verzoek van de onder toezicht staande instellingen om meer informatie en houvast om de transactiemonitoring op een adequate en effectieve manier te borgen in de eigen organisatie. Daarom heeft DNB in september 2017 guidance-documenten uitgebracht over het post-event transactiemonitoringsproces bij banken, betaalinstellingen en moneytransferorganisaties. Ook in de ‘DNB Leidraad Wwft en Sw’ van april 2015 besteedt DNB aandacht aan de verplichting van financiële instellingen om de transacties van hun klanten te monitoren. Daarbij biedt DNB in de publicatie ‘De integriteitsrisicoanalyse: Meer waar dat moet, minder waar dat kan’ concrete handvatten voor de systematische identificatie en beheersing van de integriteitsrisico’s verbonden aan een instelling, waaronder het terrorismefinancieringsrisico.

Terugkoppeling en meer informatie
DNB sluit het onderzoek eind dit jaar af. De onderzochte financiële instellingen zullen een definitieve terugkoppeling ontvangen. Bevindingen die voor de hele sector relevant zijn, zullen aan het einde van het onderzoek door DNB worden gecommuniceerd. De guidance-documenten zijn hieronder te vinden:

Post-event transactiemonitoringsproces bij betaalinstellingen
Post-event transactiemonitoringsproces bij money transfer organisaties
◾http://www.toezicht.dnb.nl/binaries/50-212353.pdf
De integriteitsrisicoanalyse: Meer waar dat moet, minder waar dat kan


Aanvulling 8 november 2018
In een bericht over terrorismefinanciering (TF) van 19 oktober, op 8 november bekend gemaakt, bevestigt FATF dat het als afzonderlijk fenomeen niet bestaat. Gevolg: TF kun je alleen opsporen als je weet wie de vermoedelijke terroristen zijn. Een gewone Wwft-plichtige is daar niet toe in staat.

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Is het tijd voor een terroristenregister of voor schrappen terrorismefinanciering uit de Wwft?

  1. Palescue zegt:

    eigenlijk is er al een register: de geïntegreerde EU sanctielijst.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s