Advies Adviescollege toetsing regeldruk over uitvoeringsbesluit Wwft | AMLD4

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) heeft op 7 mei jl. bekend gemaakt dat het college advies heeft gegeven inzake het uitvoeringsbesluit Wwft.

Het bericht van ATR:

Uitvoeringsbesluit Wwft
Ahmed Moatymei 7, 2018

Op 6 februari 2018 is aan ATR voorgelegd het uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dit besluit geeft uitvoering aan de Vierde anti-witwasrichtlijn. Die richtlijn beoogt de volledige traceerbaarheid van geldovermakingen, om witwassen en financieren van terrorisme te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken. De richtlijn wordt geïmplementeerd met o.a. de Wwft en dit uitvoeringsbesluit.
ATR constateert dat de gevolgen voor de regeldruk niet helemaal in beeld zijn gebracht. De kosten van de bijkomende verplichtingen zijn wel in beeld gebracht, maar daarbij is berekend hoe vaak die verplichte handelingen zullen moeten worden uitgevoerd. Hoewel ATR erkent dat die kennis er niet vooraf kan zijn, is het wel mogelijk om een inschatting van die omvang te maken. Daarom adviseert ATR de minister van Financiën om de kwantitatieve gevolgen voor de regeldruk met behulp van scenario’s en bandbreedtes in beeld te brengen.

ATR advies aan Ministerie van FIN over Wwft 2018

Over de gevolgen voor de regeldruk schrijft ATR onder meer:

De Nota van toelichting stelt dat er geen gevolgen zijn voor de administratieve lasten. Dat is onjuist, omdat de regeldruk als gevolg van de meldplicht voor ongebruikelijke transacties toeneemt. Deze meldingen moeten worden gedaan bij de Financial Intelligence Unit, onderdeel van de Nationale Politie. Het nieuwe Handboek Meting Regeldruk [4] maakt geen onderscheid meer tussen administratieve lasten en inhoudelijke nalevingskosten. Het college geeft daarom ter overweging om in de toelichting slechts te spreken over ‘regeldruk’.
De toenames van de regeldrukkosten zijn per geval in beeld gebracht. Echter, omdat onbekend is hoe vaak de verplichtingen zullen moeten worden nageleefd, is geen berekening van de totale regeldruk gemaakt. Door bandbreedtes of scenario’s te gebruiken kan toch een indicatie van die omvang worden gegeven. Voor de uitbreiding van het UBO-begrip, van de uitbreiding van de meldplicht ongebruikelijke transacties, en voor de vermindering van gevallen waarin kan worden volstaan met vereenvoudigd cliëntenonderzoek, zou daarbij gebruik kunnen worden gemaakt van gegevens over de huidige regeldruk.

[4] Handboek Meting Regeldrukkosten. KWCJ, versie 1 jan 2018

Werkelijkheid: dramatische toename regeldruk

Door de nieuwe witwasbestrijdingsregels zal de regeldruk dramatisch toenemen, evenals de privacyrisico’s en de cybersecurityrisico’s, al blijkt dit niet zo duidelijk uit het ATR-advies, dat ook abusievelijk over ‘financiële instellingen’ als normadressaat spreekt.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s