“De kennis van de AVG moet door de hele Dienst verder versterkt worden” | Belastingdienst, FATCA, AVG

Op 16 mei jl. schreef de staatssecretaris van Financiën in antwoord op door leden van de Tweede Kamer gestelde vragen inzake het door de Belastingdienst verzwijgen van discriminerende criteria en het op onrechtmatige wijze blokkeren van inzage in zwarte lijsten onder meer:

De kennis van de AVG moet door de hele Dienst verder versterkt worden. In het kader van het programma Herstellen, Verbeteren, Borgen (HVB) zijn er meerdere acties uitgevoerd of in gang gezet.

Deze ruiterlijke erkenning is ook relevant op het terrein van het doorgeven van persoonsgegevens aan de Verenigde Staten, op grond van het FATCA-verdrag dat Nederland met de VS heeft gesloten.

AVG-grondslag ontbreekt
Anders dan de Belastingdienst en het ministerie van Financiën veronderstellen, kan de Amerikaanse fiscale wetgeving geen grondslag in de zin van artikel 6 lid 1 sub c AVG (‘wettelijke grondslag’) vormen voor de verschaffing van persoonsgegevens aan de VS, want dit heeft volgens lid 3 van het artikel alleen betrekking op wetten van de EU of een EU-lidstaat. Nu deze grondslag niet kan worden gehanteerd, moeten zeer strenge eisen aan de gegevensverwerking worden gesteld, alvorens die verwerking te laten plaats vinden [*]. De VS heeft een afwijkend systeem van belastingheffing waarin iedereen die de Amerikaanse nationaliteit heeft (ook al is betrokkene geen fiscaal inwoner van de VS) verplicht is in de VS aangifte te doen over het wereldinkomen (Citizenship Based Taxation, FATCA, zie inleiding), waaraan Nederland en andere EU-staten geen medewerking behoren te verlenen aangezien dit een niet-proportionele last oplegt aan mensen met de Amerikaanse nationaliteit.

Artikel 1 Eerste Protocol EVRM
Voorts is de medewerking door Nederland aan het onbehoorlijke Amerikaanse belastingsysteem in strijd met de in Nederland en de EU geldende fundamentele rechtsbeginselen, onder meer in strijd met artikel 1 Eerste Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).

Onrechtmatig
Om dezelfde reden handelen banken onrechtmatig als zij op grond van de Amerikaanse wet FATCA persoonsgegevens van fiscale inwoners van Nederland rechtstreeks aan de Amerikaanse belastingdienst (IRS) zouden doorgeven.

Het is hoog tijd dat er einde komt aan de illegale praktijken rondom het verschaffen van persoonsgegevens aan de VS.

 

[*] Overigens kunnen Europese wetten ook aan de AVG worden getoetst, al zal die toetsing niet vaak plaats vinden.

 

NB Dit is mijn mening, die helaas nog niet door de rechter of een gegevensbeschermingsautoriteit is bevestigd.

 

Meer informatie:

Lid 1 van artikel 6:

Lid 3 van artikel 6:

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s