Modernisering elektronisch verkeer met de overheid – wetsvoorstel door Tweede Kamer aangenomen

De Nederlandse overheid wil graag digitaal worden, wat tot uitdrukking komt in allerlei initiatieven.

Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer
Één daarvan is de ‘Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer‘, die het beter mogelijk moet maken dat er via digitale kanalen met de overheid in contact wordt getreden, waarbij de keuze tussen het volgen van de elektronische of de papieren weg blijft bestaan. Het verplichte gebruik van de elektronische weg kan wel in andere wetten dan de Awb worden voorgeschreven.

Het voorstel is op 19 april jl. door de Tweede Kamer aangenomen, inclusief drie amendementen.

Voor: GroenLinks, Volt, Fractie Den Haan, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, CDA, BBB, JA21, PVV en Groep Van Haga;
tegen: SP, DENK, PvdD, Lid Omtzigt, SGP en FVD;
BIJ1 en Lid Gündoğan waren niet aanwezig bij de stemmingen.

De aangenomen amendementen zijn:

  • 35261-16 Amendement d.d. 7 april 2022 – R.M. Leijten, Tweede Kamerlid Gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 11 over het vervallen van het onderscheid tussen natuurlijke personen enerzijds en ondernemingen en rechtspersonen anderzijds in het elektronisch verkeer.
  • 35261-15 Amendement d.d. 7 april 2022 – R.M. Leijten, Tweede Kamerlid Amendement van het lid Leijten over een actieve instemming van de geadresseerde op elektronische verzending door een bestuursorgaan.
  • 35261-13 Amendement d.d. 6 april 2022 – R.M. Leijten, Tweede Kamerlid Amendement van het lid Leijten over geen verzuim voor de duur van de verminderde bereikbaarheid van het bestuursorgaan.

De bepalingen in het voorstel zien er sympathiek uit, bijvoorbeeld:

Artikel 2:9
Indien een bestuursorgaan een bericht elektronisch verzendt, geschiedt dit op een voldoende betrouwbare en vertrouwelijke manier, gelet op de aard en de inhoud van het bericht en het doel waarvoor het wordt gebruikt.

Jammer is dat hier niet is opgenomen dat rekening wordt gehouden met de digitale vaardigheden van de burger.

Opvallend is dat het bestuursorgaan elektronisch verschafte gegevens en bescheiden kan weigeren voor zover de aanvaarding daarvan tot een onevenredige belasting voor het bestuursorgaan zou leiden (artikel 2:15) terwijl de burger een dergelijk recht niet heeft.

De vraag zal zijn hoe aan een en ander praktisch invulling wordt gegeven en of het ook hanteerbaar is voor digitaal minder vaardige burgers.

Wet digitale overheid
Dit voorstel dient goed te worden onderscheiden van de Wet digitale overheid, die momenteel bij de Eerste Kamer in behandeling is. Dit voorstel richt zich primair op de digitale infrastructuur bij de overheid zelf, zie de inleiding op de pagina van de Eerste Kamer, waarin de volgende beschrijving is opgenomen:

Het wetsvoorstel legt de basis voor die verdere digitalisering, waaronder regulering van de digitale overheid en meer in het bijzonder de generieke digitale voorzieningen in een gemeenschappelijke infrastructuur van de overheid. Het voorstel bevat de meest urgente onderwerpen van regelgeving, te weten:
– de bevoegdheid om bepaalde standaarden te verplichten in het elektronisch verkeer van de overheid;
– het stellen van regels over informatieveiligheid;
– de verantwoordelijkheid voor het beheer van de voorzieningen en diensten binnen de generieke digitale overheidsinfrastructuur (GDI);
– de digitale toegang tot publieke dienstverlening voor burgers (natuurlijke personen) en bedrijven (rechtspersonen en ondernemingen).
Het voorstel bevat kaders voor verdere ontwikkeling op basis van deze nu meest noodzakelijke maatregelen, maar biedt ook de basis voor verdere uitbreiding en verdere modernisering. Daarvoor bevat het wetsvoorstel vooral kaders die kunnen worden uitgewerkt in nadere regelgeving, die snel aangepast kan worden om ruimte te bieden voor verdere ontwikkeling van de digitale overheid, en biedt het ruimte voor innovatie.

Voor de Tweede Kamercommissie voor Digitale Zaken wordt op 10 mei 2022 een technische briefing over de Wet digitale overheid verzorgd. Intussen is de behandeling bij de Eerste Kamer commissies nog niet afgerond, zo valt uit de informatie af te leiden.

 

Meer informatie:

Wet digitale overheid:

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce en getagged met , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s