Wijziging ubo-register regels per 28 januari 2022

Op 12 januari jl. is bekend gemaakt dat een deel van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies [*] in werking is getreden op de dag na de datum van het Staatsblad waarin het besluit is geplaatst, dus 28 januari 2022.

De nota van toelichting zegt over de in werking getreden gedeelten:

Daarnaast regelt die wet enkele reparaties van de wet die de centrale registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten regelt. Deze reparaties treden met dit inwerkingtredingsbesluit direct in werking. Het gaat om een technische aanpassing in relatie tot de registratie van kerkgenootschappen, het verduidelijken van de gegevens die door instellingen als bedoeld in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en autoriteiten moeten worden verstrekt bij het melden van discrepanties in het register, het toekennen van informatiebevoegdheden aan de handhavende instantie op de registratieverplichtingen, en een aanpassing in de rechterlijke instantie die beroepen tegen besluiten in het kader van het register behandelt.

Artikel 26, onderdeel E, van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies wijzigt een aantal artikelen uit de Wwft. Onderhavig besluit regelt o.a. de inwerkingtreding van artikel 26, onderdeel E, onder 3, hetgeen ziet op zaken die raken aan zowel het register m.b.t. trusts en soortgelijke juridische constructies als het register m.b.t. vennootschappen en andere juridische entiteiten. De inwerkingtreding van deze bepaling heeft materieel enkel gevolgen voor het laatstgenoemde register. Het register voor trusts en soortgelijke juridische constructies treedt nog niet in werking en daarop zullen derhalve ook geen meldingen van discrepanties kunnen worden gedaan.

Ten aanzien van artikel 28a, onderdeel B, van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies wordt in dit besluit enkel de inwerkingtreding van de invoeging van artikelen 47a en 47b van de Handelsregisterwet 2007 in artikelen 7 en 11, bijlage 2 bij de Algemene wet bestuursrecht geregeld. Voor het overige ziet artikel 28a van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies namelijk op de invoeging van artikelen waarvoor de inwerkingtreding niet met onderhavig besluit geregeld wordt.

 

[*] De wet is hier te vinden, bekijk het parlementair dossier op overheid.nl.

 


Aanvulling 7 februari 2022
Datum inwerkingtreding gecorrigeerd.

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register. Bookmark de permalink .

Een reactie op Wijziging ubo-register regels per 28 januari 2022

  1. r grootveld zegt:

    12 januari jl????

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s