Het Openbaar Ministerie en de advocaat ‘facilitator’

Door de opsporing wordt regelmatig gezegd dat advocaten belangrijke ‘facilitators’ van criminelen zijn. Inmiddels zijn een aantal zaken bekend waarin door diezelfde opsporing flinke scheve schaatsen zijn gereden door aan advocaten een onjuiste rol toe te dichten. Dat levert flinke schade voor  betrokkenen op.

Advies kansspelen
Een van de scheve schaatsen betrof een advocate die haar klanten had geadviseerd over online gokspelen en die door het Openbaar Ministerie in het openbaar werd beschuldigd. In 2018 werd zij vrijgesproken door de rechtbank. Inmiddels is zij bezig met een procedure tegen de de Staat der Nederlanden en wil schadevergoeding claimen. In dat kader wil zij een voorlopig getuigenverhoor houden om onder meer officieren van justitie te horen. De rechtbank stond in januari het voorlopig getuigenverhoor toe, zij het niet in de omvang als door haar verzocht. In de inhoudsindicatie van de uitspraak staat over de zaak:

Verzoekster heeft in haar hoedanigheid als advocaat enkele personen c.q. vennootschappen geadviseerd die actief waren op het gebied van online gokspelen. Het Openbaar Ministerie heeft een omvangrijk onderzoek gedaan naar deze gokactiviteiten. Verzoekster is daarbij ook als verdachte aangemerkt. Het Openbaar Ministerie heeft verzoekster ten laste gelegd dat zij heeft deelgenomen aan een criminele organisatie, dat zij de Wet op de kansspelen heeft overtreden en dat zij als feitelijk leidinggever een gewoonte heeft gemaakt van het witwassen van grote geldbedragen. Voorts is haar verweten dat zij meermalen valsheid in geschrift heeft gepleegd. De rechtbank heeft verzoekster in 2018 vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie is van deze uitspraak in hoger beroep gekomen.

Naar aanleiding van de arrestatie van verzoekster in 2014 heeft het OM een persbericht doen uitgaan. Ook is aan haar betrokkenheid bij het aanbieden van online gokspelen aandacht besteed in Opportuun, een relatiemagazine van het Openbaar Ministerie. Dat is ook gebeurd in (een onderdeel van) het rapport Verantwoording aanpak georganiseerde misdaad. Dit rapport is door het College van procureurs-generaal verstrekt aan de minister van Veiligheid en Justitie. De minister heeft vervolgens de Tweede Kamer van dit rapport in kennis gesteld. De pers (o.a. De Telegraaf, het FD en Quote) heeft bericht over de arrestatie van verzoekster, haar vrijlating en pogingen om te voorkomen dat het OM inzage zou krijgen in geheimhoudersstukken.

Verzoekster verwijt het Openbaar Ministerie – kort gezegd – dat zij haar opzettelijk en uit eigen belang identificeerbaar heeft gemaakt. Zij is onschuldig. Verzoekster stelt als gevolg hiervan (im)materiële schade te hebben geleden, waaronder reputatie- en inkomensschade. Zij overweegt een gerechtelijke procedure te starten om deze schade te verhalen op de Staat der Nederlanden, maar mogelijk ook op de twee betrokken officieren van justitie. Verzoekster vindt dat de twee betrokken officieren van justitie hun bevoegdheden ernstig te buiten zijn gegaan en niet hebben gehandeld zoals een goed officier van justitie betaamt.

In verband met haar voornemen heeft verzoekster de rechtbank verzocht een voorlopig getuigenverhoor te bevelen. Zij wil als getuigen de twee betrokken officieren van justitie horen maar ook een oud-voorzitter van het College van procureurs-generaal, een persvoorlichter van het Openbaar Ministerie en de haar niet bekende auteur van het artikel in Opportuun.

De Staat en de officieren vinden dat het getuigenverhoor niet nodig. Dat verweer wordt niet door de rechtbank gehonoreerd. Het gestelde onrechtmatige handelen is voldoende onderbouwd en er is belang bij het getuigenverhoor om aan nadere informatie te komen. Onder meer overweegt de rechtbank:

4.9. Naar het oordeel van de rechtbank hebben verzoeksters in dat licht een (voldoende) belang bij het houden van een voorlopig getuigenverhoor dat ziet op de stelling van verzoeksters dat het OM voor het uitbrengen van het persbericht de identiteit van [verzoekster 1] heeft doorgegeven dan wel bevestigd aan De Telegraaf, dat het OM [verzoekster 1] in dat persbericht met opzet identificeerbaar heeft gemaakt, dat het OM geen enkel te respecteren belang had bij het persbericht en het te woord staan van de pers en dat er opzettelijk geen rekening is gehouden met de belangen van [verzoekster 1] en dat het OM buiten het persbericht om informatie over [verzoekster 1] aan de pers heeft verstrekt. Tevens ziet dat voorlopig getuigenverhoor op de vraag wie het artikel in Opportuun, met daarin de vermelding ‘consigliere’, heeft geschreven en op de stelling van [verzoekster 1] dat het is geschreven en gepubliceerd om berichtgeving in de pers over [verzoekster 1] te stimuleren en om haar verder te schaden. Het verzoek zal in zoverre worden toegewezen.

 

Andere voorbeelden
Enkele andere voorbeelden van onrechtmatig handelen van de opsporing:

  • De grond werd onder mijn voeten weggeslagen. Mijn telefoon explodeerde, maar ik nam niemand meer op. Alles wat ik had opgebouwd in al die jaren was in één keer weg“, aldus wordt een strafadvocaat in het Advocatenblad (2021-02) geciteerd die publiekelijk werd beschuldigd. Uit onderzoek bleek dat hem niets te verwijten was (Advocatenblad 19 februari 2021).
  • Over een andere strafadvocaat: Ook deken Midden-Nederland pleit Marengo-advocaat vrij, Advocatenblad 12 maart 2021.

Al enige tijd wordt door advocaten van Stibbe geprocedeerd tegen het Openbaar Ministerie (OM) over onrechtmatige kennisneming door het OM van advocatencorrespondentie, zie onder meer berichten van 13 september 2020, 14 september 2020 (betaalmuur), 17 september 2020, 12 augustus 2020. Het einde van deze zaak lijkt nog niet in zicht.

Tot slot
Het is niet gezond als opsporing en advocatuur in onderlinge vetes verwikkeld raken en geen begrip voor elkaars verschillende posities meer hebben. Hopelijk wordt er gewerkt aan verbetering van de verhoudingen.

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s