De coronamaatregelen duren nog ten minste een half jaar

Mijn avondklok artikel heb ik aangevuld met informatie over de spoedwet.

Uit de titel van die wet,  Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19, kan worden afgeleid dat het niet bij een avondklok hoeft te blijven. Misschien krijgen we ook gebiedsverboden.

Meer maatregelen
In de brief van 2 februari jl. van de minister van gezondheid werden diverse andere maatregelen aangekondigd. Waarschijnlijk wordt met een aantal maatregelen gewacht tot na de verkiezingen. Enkele voorbeelden:

 • Meer testen en meer quarantaine:Door eerder en vaker te testen, kunnen mensen die besmettelijk zijn, eerder worden geïdentificeerd en vervolgens geïsoleerd” en “uitwerking van de quarantaineplicht“. Er komen nieuwe wettelijke regels: “Om een stok achter de deur te hebben om dit risico te verkleinen, wordt onderzocht of een betere juridische borging van quarantaine door middel van een quarantaineplicht, een sluitstuk is in de gehele aanpak van ondersteuning“.
 • Mensen die de quarantaineverplichting niet naleven kunnen worden ingesloten:Voor deze doelgroep van positief geteste personen is gekozen om niet de algemene quarantaineplicht maar een individuele quarantaineplicht per beschikking, bij het niet vrijwillig in quarantaine gaan, verder uit te werken. De quarantaineverplichting per beschikking kan voor de kleine groep van niet-nalevers worden ingezet“.
 • Coronatest voor Nederland binnen reizen:het overleggen van negatieve coronatest zo spoedig mogelijk ook voorwaardelijk te maken aan het binnen reizen van Nederland“. Hier is een motie over aangenomen. Waarschijnlijk wordt hiermee bedoeld dat op een andere manier dan via de lucht wordt binnen gereisd, want bij vliegen geldt het al.
 • Coronatest voor toegang tot allerlei plaatsen:Daarbij zullen testen ook steeds meer ingezet gaan worden voor de toegang tot werk, studeren en het sociale leven“. Elders wordt gesproken over “culturele, sportieve en sociale evenementen“, zodra dat weer mogelijk wordt geacht. Als er geen alternatief wordt geboden is een wettelijke grondslag voor dergelijke discriminatie nodig. Er wordt een testbewijs app gebouwd, “Indien wordt besloten tot de inzet van het testbewijs, dan zal dit worden ondersteund door een digitale applicatie“.
 • Tijdelijke sluiting van bedrijfspanden:De Kamer heeft op 21 januari jl. de motie Klaver/Ouwehand aangenomen waarmee de regering wordt verzocht om met spoed een wettelijke grondslag te creëren om bij het niet naleven van coronamaatregelen, waardoor een bronbesmetting ontstaat, te kunnen reageren met een tijdelijke sluiting van het bedrijfspand. In reactie hierop heeft het kabinet op 26 januari jl. de Kamer geïnformeerd over het voornemen van het kabinet om een dergelijke grondslag te creëren. Dit voornemen heeft betrekking op het opnemen van een gerichte bepaling van tijdelijke duur in de Wet publieke gezondheid. Het kabinet werkt momenteel een wetsvoorstel uit. Daarbij verwacht het kabinet het wetsvoorstel binnen een maand aan uw Kamer aan te kunnen bieden.
 • Afdwingen van thuiswerken:verkent het kabinet nader de mogelijkheid om op grond van artikel 58g van de Wet publieke gezondheid plaatsen aan te wijzen waar groepsvorming verder moet worden beperkt. Op dit moment geldt dat groepsvorming binnen een besloten plaats boven 30 personen per zelfstandige ruimte is verboden“.
 • Nog meer contactbeperking:Komende periode bezie ik of verduidelijkingen of aanscherpingen nodig zijn van de regels over het beperken van de sociale kring. Ik denk bijvoorbeeld aan een dringend advies om niet meer dan een nader te bepalen aantal verschillende personen in een bepaalde periode te ontmoeten“.
 • Verplicht stellen vaccinatiebewijs. Er wordt nagedacht over een vaccinatiebewijs, dat waarschijnlijk op veel plaatsen verplicht zal worden: “Zoals eerder aangegeven heb ik aan de Gezondheidsraad gevraagd te komen tot een ethisch afwegingskader dat een onderlegger kan vormen voor beleidsvorming over het vaccinatiebewijs“. Dat advies is inmiddels bekend. Zo’n bewijs zal verplicht worden in de luchtvaart: “Ook in breder internationaal verband (WHO), International Civil Aviation Organization (ICAO), International Air Transport Association (IATA)) wordt de discussie over de ontwikkeling en inzet van een vaccinatiebewijs gevoerd“. Veel landen zullen het vaccinatiebewijs verplicht stellen. Nederland is nog niet zo ver, maar uit de brief blijkt dat het mag worden verwacht.

Opvallend is dat de testen niet zullen leiden tot beperking in de overige maatregelen:

Met EZK en VNO-NCW wordt gekeken naar manieren om als ondersteuning testen voor veilig werk in te zetten, bijvoorbeeld door frequent te testen. Hier blijven de basismaatregelen zoals afstand houden en handen wassen uiteraard nog wel van kracht

Datzelfde geldt voor vaccinatie, nu dit bescherming biedt tegen de ziekte maar niet bekend is hoe lang iemand beschermd is en of hij toch nog besmettelijk is.

Mijn inschatting is dat de coronamaatregelen nog ten minste een half jaar zullen duren. Misschien dat tegen die tijd kappers, horeca en detailhandel financieel zijn omgevallen, wat heel treurig zou zijn.

Smetvreessamenleving
Het ziet er naar uit dat we een test- en vaccinatiesamenleving zullen worden waarin iedere burger jaarlijks wordt gevaccineerd en maandelijks wordt getest. In die smetvreessamenleving zal toegang tot werk en voorzieningen alleen mogelijk zijn met digitale bewijsstukken, die meteen mooi zorgen voor een digitaal spoor.

Voor mensen die zich niet willen laten testen of vaccineren wordt het moeilijk. Want voor de oude grondrechten is geen plaats meer.

 

Meer informatie:

 


Aanvulling 15 maart 2021
ECER pagina toegevoegd.

Aanvulling 6 april 2021 | Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19
Het openlucht wetsvoorstel staat op de agenda van de procedurevergadering van 14 april 2021. De laatste documenten zijn de nota naar aanleiding van het verslag van 18 februari jl. en de brief van 22 februari jl. In de brief van 22 februari staat dat de tijdelijke wet op 19 februari door de Eerste Kamer is aangenomen en op 22 februari in het Staatsblad is gepubliceerd (hier), waarmee de wet op 22 februari in werking is getreden. De avondklok is in die wet en in de Tijdelijke regeling landelijke avondklok covid-19 geregeld. Het dossier van de wet is te vinden op overheid.nl.

Helaas is de overheid niet zo sportief om deze onzinwet af te schaffen en de burgers aan te moedigen elkaar zoveel mogelijk in de openlucht te ontmoeten.

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Grondrechten en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

8 reacties op De coronamaatregelen duren nog ten minste een half jaar

 1. r grootveld zegt:

  Inderdaad. Ook ik vrees hier met grote vrezen. Vooral ook, wat volgt na corona?

  • Er is geen ‘na corona’ want deze ziekte gaat blijven, net als griep, en zal steeds veranderen.

   • erik zegt:

    zij het dat de overheid nu (het kabinet/de regering) met wettelijke basis permanent greep op ons, de burgers, zal hebben, vraag me daarom af : in hoeverre verschilt dit met bijv. een land als China waar De Partij het voor het zeggen heeft? wie kan de verschillen aanwijzen?

   • r grootveld zegt:

    Ik bedoel, wat gaan ze doen als zich nog eens een nieuw virus aankondigt. Of, meer nog, wat gaat men straks inzetten om te voorkomen dat een nieuw virus ingrepen als bij corona noodzakelijk maakt? Dat corona blijft is inmiddels wel duidelijk. En dat gaat ons ook niet in de koude kleren zitten. Kortom, welke vloed aan beperkende maatregelen komen er op ons af?

 2. erik zegt:

  en dit met een ‘demissionair kabinet’, hoe democratisch wil je t hebben? vrees dat je gelijk hebt, dit zal permanent worden, met een kapotgemaakt mkb , een schoolgaande jeugd, zonder fatsoenijke opleiding,
  hoe dan wel is er uberhaupt nog op democratische wijze een koerswijziging in te zetten?

  • Het zal interessant zijn om te zien wat er na de verkiezingen gebeurt en wie de nieuwe minister van gezondheid zal zijn. Ik blijf me afvragen waarom men geen niet-politieke crisismanager aanstelt, die zich niet druk hoeft te maken over de belangen van de eigen politieke partij. En voor een zwaargewicht op het gebied van communicatie lijkt me ook alle aanleiding.

 3. Pingback: Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19 – Vlierbloesem

 4. Anoniem zegt:

  Wanneer men in China dergelijke maatregelen zou invoeren dan spreken de EU en de VS er in koor schande van. Geen respect voor fundamentele rechten, dictatuur, dat roept om sancties!

  Na de War on Drugs en de War on Terror hebben we nu de War on Corona. Een ongrijpbare onoverwinnelijke tegenstander die Orwelliaanse ingrepen in de persoonlijke levenssfeer rechtvaardigt.

  Hoe kun je immers tegen veiligheid en gezondheid zijn? Rechtsstatelijke argumenten zijn voor wappies…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s