Fiscaal verschoningsrecht advocaten en notarissen wordt ingeperkt | consultatie

Gisteren is de wetgevingsconsultatie “Wetsvoorstel aanpassing wettelijk fiscaal verschoningsrecht” van start gegaan, die vooral voor advocaten en notarissen van belang is.

Belastingadviseurs en accountants hebben al geen verschoningsrecht. Voor de vorm wordt vermeld dat het verschoningsrecht ook betrekking heeft op bekleders van een geestelijk ambt, artsen en apothekers. Het is onwaarschijnlijk dat zij beroep op de verschoningsrecht zullen moeten doen als het om fiscale zaken gaat.

Natuurlijk wordt in de eerste volzin van de aankondiging Panama Papers al aangeroepen:

Deze consultatie bevat een wetsvoorstel naar aanleiding van de Panama Papers-maatregelen die de staatssecretaris van Financiën in zijn brief van 17 januari 2017 aan de Tweede Kamer heeft aangekondigd om belastingontduiking aan te pakken.

Op grond van de nieuwe tekst van het eerste lid van artikel 53a AWR kunnen advocaten en notarissen alleen weigeren

om te voldoen aan de verplichtingen ten behoeve van de belastingheffing van derden met een beroep op de omstandigheid, dat zij uit hoofde van hun stand, ambt of beroep tot geheimhouding verplicht zijn, voor zover het de wetenschap betreft van hetgeen rechtstreeks verband houdt met hun taakuitoefening

In lid 2 van de nieuwe tekst van artikel 53a wordt vervolgens gedefinieerd wat de fiscale wetgever onder ‘taakuitoefening’ verstaat. Dit begrip wordt beperkt tot rechtsbijstand bij geschillen, zoals advocaten die verlenen. Advisering die los staat van geschillen en reguliere notariële werkzaamheden vallen er niet onder. Een gelijksoortige tekst wordt voorgesteld voor de Invorderingswet 1990 en Belastingwet BES.

Praktisch betekent dit dat notarissen in fiscale zaken geen verschoningsrecht meer hebben en dat advocaten alleen beroep op verschoningsrecht kunnen doen bij rechtsbijstand bij geschillen.

Interessant. Het geeft aan hoe actueel de recente call for action inzake de UN Basic Principles on the Role of Lawyers is.

 

Meer informatie:

 


Aanvulling 21 oktober 2020
In WFR 2020/189 staat een goed artikel van Van den Hoek en Weijers over de bizarre overkill in het consultatievoorstel over beperking van het verschoningsrecht (“Van dergelijke consultatievoorstellen wil men verschoond blijven“), link voor Navigator abonnees.

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Belastingrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s