Mogen gemeenten actievoeren waarbij onschuldige wetsovertredingen plaats vinden, op één hoop vegen met dreiging met geweld?

Eerder schreef ik op dit blog over de internetconsultatie inzake een wetsvoorstel, dat als strekking heeft dat gemeenten persoonsgegevens van actievoerders mogen gaan uitwisselen, met het oog op radicaliserings- en terrorismebestrijding. Ik maakte me toen zorgen over de overkill die in het voorstel zat.

Gelukkig diende de adviescommissie strafrecht (ACS) van Nederlandse Orde van Advocaten verstandig commentaar in op het wetsvoorstel. In de samenvatting staat het volgende:

  • De ACS acht het verstevigen van de juridische basis voor casusoverleg en de uitwisseling van informatie in het kader van de aanpak van terrorisme een legitiem doel. Deze versteviging acht de ACS bovendien noodzakelijk om te voldoen aan de vereisten van de AVG.
  • Het thans voorliggende voorstel biedt echter geen enkele daadwerkelijke afbakening voor de vraag wanneer informatie mag worden uitgewisseld, terwijl er wel een plicht tot uitwisseling wordt gecreëerd. De ACS betwijfelt of het thans voorliggende voorstel voldoende rechtszekerheid en kenbaarheid biedt om te voldoen aan de vereisten van de AVG en artikel 8 EVRM.
  • De ACS adviseert een definitie van radicalisering op te nemen, mede naar aanleiding van bestaande discussies over een te extensieve interpretatie van het begrip radicalisering in binnen- en buitenland.
  • De ACS adviseert een expliciete proportionaliteits- en subsidiariteitstoets op te nemen ten aanzien van de afstemming van maatregelen.
  • De ACS adviseert expliciet op te nemen dat instanties elkaar tevens op de hoogte dienen te houden wanneer later blijkt dat eerder verstrekte informatie onjuist of onvolledig was.
  • De ACS adviseert de regeling rondom de informatierechten van de betrokkene en de informatiebeveiliging, inclusief bewaarplicht van de gegevens op te nemen in dit wetsvoorstel in plaats van in de (reeds bestaande) regionale convenanten.
  • De ACS constateert tot slot dat de memorie van toelichting voornamelijk uit lijkt te gaan van ‘religieus geïnspireerde’ radicalisering, ondanks de gestelde intentie alle vormen van radicalisering te bestrijken. De ACS wijst er in algemene zin op dat dergelijke impliciete aannames in wetsvoorstellen kunnen bijdragen aan stigmatisering van bevolkingsgroepen. Er worden enkele voorbeelden van zinsneden gegeven die uit de memorie van toelichting zouden kunnen worden gehaald.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s