Databescherming bij grensoverschrijdend procederen in de EU

Europa is bezig het grensoverschrijdend procederen te bevorderen, waarbij ook digitale middelen worden ingezet. Daar zitten de nodige cybersecurity & privacy-haken en ogen aan, zo blijkt uit een publicatie van het Europees Parlement. Het onderwerp van de publicatie is het grensoverschrijdend betekenen en kennis geven van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken.

Onderstaand de tekst over de belangrijkste voorgestelde wijzigingen, met markering van de passages over databescherming en cybersecurity:

De rapporteur steunt het doel van het voorstel om de effectiviteit en de snelheid van de grensoverschrijdende uitwisseling en betekening en kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken te verbeteren. Elektronische procedures moeten in dit verband een belangrijke rol spelen. Tegelijkertijd moet de bescherming van de rechten van de partijen verzekerd worden, en moet ervoor gezorgd worden dat elke nieuwe procedure een vlotte en betrouwbare uitwisseling van stukken waarborgt, naast hoge veiligheidsnormen, toegankelijkheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens.

De verduidelijkingen die de Commissie met betrekking tot Verordening (EG) 2007/1393 voorstelt zijn welkom aangezien zij de juridische onzekerheid en versnippering bij de toepassing van de bepalingen van de verordening zullen beperken.

De rapporteur steunt het voorstel om de elektronische uitwisseling van stukken tussen verzendende en ontvangende instanties en centrale organen in te voeren, via een gedecentraliseerd IT-systeem, dat is samengesteld uit nationale IT-systemen die onderling zijn verbonden door een veilige en betrouwbare communicatie-infrastructuur. Dit systeem moet op e-CODEX gebaseerd zijn, en de manier waarop het werkt moet via gedelegeerde handelingen vastgesteld worden. Het gedecentraliseerde IT-systeem moet een hoge mate van veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens verzekeren, in lijn met Verordening (EU) 2016/679 en Richtlijn (EG) 2002/58.

De rapporteur steunt ook de invoering van elektronische betekening of kennisgeving als een alternatieve methode. Om echter de rechten van de verweerder te beschermen, moet verzekerd worden dat de verweerder deze methode uitdrukkelijk aanvaardt, en dat de technische kanalen voor de uitwisseling van stukken effectief zijn, en onder meer een hoge veiligheidsgraad, toegankelijkheid, privacy en de bescherming van persoonsgegevens waarborgen. (…)

Het is nuttig om de bepalingen van Verordening (EG) 2007/1393 over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens te updaten, gezien de recente ontwikkelingen in het Unierecht op dit gebied en in het bijzonder de goedkeuring van Verordening (EU) 2016/679.

De rapporteur stelt voor specifieke deadlines op te nemen in artikel 6 om te verzekeren dat de verzending van stukken en de communicatie tussen verzendende instanties, ontvangende instanties en centrale organen vlot en effectief verloopt. Deze deadlines zijn afhankelijk van de elektronische verzending van stukken en van elektronische communicatie; bijgevolg is het passend om te bepalen dat zij niet gelden wanneer de verzending gebeurt via alternatieve methodes bij een onvoorziene en uitzonderlijke verstoring van het gedecentraliseerde IT-systeem.

Aan artikel 8 worden verduidelijkingen en kleine veranderingen toegevoegd met betrekking tot de procedure over het recht van de verweerder om te weigeren een document in ontvangst te nemen als het niet gesteld of vertaald is in een passende taal, evenals aan artikel 19, met betrekking tot de voorwaarden voor verstekvonnissen en de waarborgen voor de verweerder in dat geval.

Meer informatie:

  • Rapport EN, NL, van februari 2019
  • Het voorstel waar het rapport over gaat: proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1393/2007 of the European Parliament and of the Council on the service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters (service of documents), COM(2018)0379 – C8‑0243/2018 – 2018/0204(COD).

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Europa, ICT, privacy, e-commerce, Procesrecht, rechtspraak en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s