Vraag en antwoord ubo-register | welke persoonsgegevens worden geregistreerd?

Dit is deel 4 van de vragen en antwoorden over het ubo-register.


Vraag 11 – Wie moeten ubo-gegevens registreren?

Op grond van de ubo-regelgeving zijn er drie verschillende soorten registraties:

  • Het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Zie ook vraag 12.
  • De registraties van Wwft-plichtige ondernemingen. Zie voor een overzicht deze pagina van FIU Nederland. Zie ook vraag 13.
  • De registraties van alle ondernemingen en rechtspersonen die hun eigen ubo’s moeten registreren.

Op al bovenstaande registraties zijn de voorschriften van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing.

De Wbp schrijft onder meer voor dat degene die de persoonsgegevens van de ubo registreert passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer moet leggen om die persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen dienen te garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, dat sprake is van een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op naleving van de wet.


Vraag 12 – Over welke rechtspersonen c.a. worden welke ubo-gegevens door de Kamer van Koophandel geregistreerd?

Volgens het consultatievoorstel worden de volgende persoonsgegevens in het handelsregister opgenomen:

a. voor ingezetenen van Nederland: het burgerservicenummer;
b. voor niet-ingezetenen van Nederland: het burgerservicenummer, of een fiscaal identificatienummer van het land waarvan hij ingezetene is, voor zover hij daarover beschikt;
c. de naam, de geboortemaand en het geboortejaar, de nationaliteit en de woonstaat;
d. de geboortedag, de geboorteplaats, het geboorteland en het woonadres;
e. de aard van het door de uiteindelijk belanghebbende gehouden economische belang en de omvang van dit belang, aangeduid in bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen klassen, waarbij onderscheid gemaakt kan worden naar onderneming of rechtspersoon.
f. afschriften van de documenten op grond waarvan de gegevens, als bedoeld in a, b, c en d, zijn geverifieerd;
g. afschriften van de documenten, behorende tot bij
algemene maatregel van bestuur aan te wijzen categorieën, waaruit de aard en omvang van het economische belang blijken.

De Kamer van Koophandel verzamelt die gegevens niet over alle Nederlandse rechtspersonen.

Uitzonderingen
Er zijn enige uitzonderingen, onder meer komen ubo’s van verenigingen van eigenaars en publiekrechtelijke rechtspersonen niet in het handelsregister.


Vraag 13 – Welke ubo-gegevens moeten rechtspersonen en andere entiteiten over hun eigen ubo registreren?

In het consultatievoorstel is wordt voorgesteld dat alle private rechtspersonen en ondernemingen als bedoeld in artikelen 5 en 6 Handelsregisterwet 2007 (hierna: registratieplichtigen) ubo-gegevens in hun eigen administratie moeten opnemen. De bij vraag 12 genoemde uitzonderingen zijn hier niet van toepassing. Dat betekent dat deze bepalingen ook gelden voor eenmanszaken en publiekrechtelijke rechtspersonen, wat opmerkelijk genoemd kan worden.

Over de soort gegevens die registratieplichtigen moeten verzamelen, zegt het voorstel dat het moet gaan om:

toereikende, accurate en actuele informatie (…) over wie hun uiteindelijk belanghebbenden zijn, met inbegrip van gedetailleerde gegevens over de door deze uiteindelijk belanghebbenden gehouden economische belangen

Dat is niet het lijstje dat bij vraag 12 is vermeld. Aangenomen mag worden dat de registratieplichtigen veel meer moeten verzamelen dan wat de Kamer van Koophandel registreert, ook omdat de registratieplichtigen degenen zijn die de ubo-gegevens bij de Kamer moeten aanleveren.


Vraag 14 – Is de ubo verplicht om informatie te verschaffen?

Volgens het consultatievoorstel is de ubo verplicht om de registratieplichtige alle informatie te verschaffen die noodzakelijk is om te voldoen aan wat in vraag 13 is beschreven.


Het bovenstaande bevat informatie per 15 april 2017. Een en ander kan na deze datum wijzigen als gevolg van wijziging in de regelgeving of andere oorzaken.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Ubo-register en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s