Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme wordt aangepast

De beroepsorganisatie van notarissen KNB liet in een bericht van 23 december 2015 weten dat er diverse wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren (Wwft) in aantocht zijn:

KNB – 2015-12-23
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme wordt aangepast

Met de Wijzigingswet financiële markten 2016 wordt onder meer de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) op onderdelen aangepast. De wijziging treedt op 1 april 2016 in werking [DJ2]. De handleiding voor de toepassing van de WWFT op NotarisNet zal in verband met deze wetswijziging worden aangepast.

De wijziging heeft onder meer betrekking op de afbakening van de betrokkenheid bij de WWFT van vrije beroepsbeoefenaren zoals de notaris. Zij vallen volgens de huidige letterlijke tekst onder de WWFT bij het verlenen van advies en bijstand bij ‘het geheel of gedeeltelijk aan- of verkopen dan wel overnemen van een onderneming voor zover daardoor een persoon die niet als uiteindelijk belanghebbende van die onderneming kwalificeerde, uiteindelijk belanghebbende van die onderneming wordt.’ Voor zover er geen UBO ontstaat, is volgens de huidige letterlijke tekst van de wet geen sprake van een transactie die onder de WWFT valt. Met de wijziging wordt dit onbedoelde effect rechtgezet.

Aandelenoverdracht expliciet benoemd
Verder wordt het aan- of verkopen van aandelen (aandelenoverdrachten blijkens de toelichting) naast aan- of verkopen dan wel overnemen van een onderneming expliciet benoemd. Ook wordt niet meer alleen verwezen naar een onderneming maar een neutrale beschrijving gebruikt zodat het drijven van een onderneming geen bepalend element meer is. Dit is bijvoorbeeld relevant bij vastgoedvennootschappen die vaak als belegging worden gehouden en die niet altijd zelfstandig een onderneming drijven.

Nieuwe aanpassing WWFT verwacht in 2017
Op 20 mei 2015 is de vierde anti-witwasrichtlijn aangenomen door het Europese Parlement. De richtlijn moet uiterlijk op 26 juni 2017 in de Nederlandse wetgeving zijn geïmplementeerd. De WWFT zal dan opnieuw worden aangepast. Op grond van deze richtlijn zullen de lidstaten ook een UBO-register moeten instellen waarin de uiteindelijk belanghebbenden van rechtspersonen en trusts worden opgenomen.

NB NotarisNet is het besloten internet voor het notariaat.

Nieuwe tekst Wwft

Artikel 1, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 12, onder d (de tekst inzake overdracht van ondernemingen en dergelijk), komt te luiden:

d. het aan- of verkopen van aandelen in, of het geheel of gedeeltelijk aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen, vennoot-schappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen

Raadpleeg voor de tekst van de Wwft altijd de actuele wettekst.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s