“Extra-territorial application of legislation adopted by a third country”

Onder de titel “Extra-territorial application of legislation adopted by a third country” staat al een hele tijd een onderwerp op de agenda van de Europese ‘JURI’ commissie. De titel wekt mijn nieuwsgierigheid op, dus ben ik eens gaan kijken waar het over gaat.

Uit Europese informatie blijkt dat er in februari 2015 een voorstel is gedaan voor een verordening, die in de Nederlandse vertaling voluit heet:

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot bescherming tegen de gevolgen van de extraterritoriale toepassing van rechtsregels uitgevaardigd door een derde land en daarop gebaseerde of daaruit voortvloeiende handelingen

De considerans van het voorstel spreekt over (niet-Europese) wetten die strijdig zijn met het internationale recht:

(4) Een derde land heeft bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen en andere wetgevingsinstrumenten vastgesteld, die strekken tot regulering van de activiteiten van natuurlijke en rechtspersonen die onder de rechtsmacht van de lidstaten vallen.
(5) Dergelijke wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen en andere wetgevingsinstrumenten zijn vanwege de extraterritoriale toepassing daarvan strijdig met het internationale recht en beletten dat de bovengenoemde doelstellingen worden verwezenlijkt.
(6) Dergelijke wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen en andere wetgevingsinstrumenten alsmede de daarop gebaseerde of daaruit voortvloeiende handelingen, raken de gevestigde rechtsorde of kunnen deze raken en kunnen van nadelige invloed zijn op de belangen van de Unie en de belangen van natuurlijke en rechtspersonen die rechten krachtens het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) uitoefenen.
(7) Onder deze uitzonderlijke omstandigheden is het noodzakelijk om de gevestigde rechtsorde, de belangen van de Unie en de belangen van de genoemde natuurlijke en rechtspersonen te beschermen op Unieniveau, inzonderheid om de gevolgen van de betrokken buitenlandse wetgeving weg te nemen, te neutraliseren, te blokkeren of anderszins tegen te gaan.

In de verordening wordt een juridische bevoegdheid gecreëerd om maatregelen te nemen met betrekking tot in een bijlage genoemde wetten. In de conceptbijlage staan alleen Amerikaanse wetten:

  • „National Defense Authorization Act for Fiscal Year 1993”, Title XVII — „Cuban Democracy Act 1992”, sections 1704 and 1706
  • „Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996”
  • „Iran and Libya Sanctions Act of 1996”

Ook dit roept vragen op: er zijn vast meer onrechtmatige extraterritoriaal werkende wetten, waarom worden alleen deze drie aangewezen? Zijn er plannen om nieuwe wetten aan de bijlage toe te voegen? Is er een relatie met TTIP?

Hoewel het voorstel op diverse plaatsen op het internet wordt vermeld, kon ik geen serieus commentaar vinden. Dus het voorstel blijft even geheimzinnig als het voor mijn kleine onderzoekje al was.

Meer informatie


Aanvulling 29 november 2017
Het onderwerp staat nog steeds op de JURI agenda. Bijvoorbeeld op 5 september 2017. Volgens een opinie van advocate generaal Wahl van 20 oktober 2016 kan extraterritoriale werking van het recht van staten buiten de EU onrechtmatig zijn:

283. I would also remark that public international law allows States to exercise jurisdiction extraterritorially in certain instances. However, although admittedly not binding per se, (169) mutual regard to the spheres of jurisdiction both of the European Union and of concerned third States, (170) or comity, suggests that restraint is called for in asserting extraterritorial jurisdiction. Unsurprisingly, the European Union itself opposes the extraterritorial application of the laws of third States when it considers doing so to be unlawful. (171)

Daarbij wordt in noot 171 verwezen naar een richtlijn:

(171) I refer, for instance, to Council Regulation (EC) No 2271/96 of 22 November 1996 protecting against the effects of the extra territorial application of legislation adopted by a third country, and actions based thereon or resulting therefrom (OJ 1996 L 309, p. 1, in particular the third and fourth recitals).

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Sanctieregels en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s