Nederlandse banken toetsen bij nieuwe klanten of zij mogelijk belastingplichtig zijn in de Verenigde Staten

Al eerder schreef ik over de gratis diensten die Nederlandse bedrijven ten behoeve van de Amerikaanse overheid gaan leveren, gebaseerd op de FATCA en over ondernemers die Amerikaanse klanten weigeren, omdat ze de FATCA teveel rompslomp vinden.

De Nederlandse Vereniging van Banken maakte op 1 juli jl. bekend dat banken met ingang van die datum nieuwe klanten gaan toetsen op mogelijke belastingplicht in de Verenigde Staten. Boeiend is dat je kennelijk al belastingplichtig bent als je periodiek geld naar de Verenigde Staten overmaakt.

Hierna volgt het bericht van NVB:

FINANCIËLE INSTELLINGEN TOETSEN NIEUWE KLANTEN VOOR FATCA
Gepubliceerd op 01 juli 2014

Financiële instellingen gaan vanaf 1 juli 2014 voor nieuwe klanten vaststellen of zij mogelijk belastingplichtig zijn in de V.S. Dit is een voortvloeisel van de overeenkomst tot uitwisseling van gegevens die het ministerie van Financiën 18 december 2013 sloot met de Amerikaanse overheid. Aanleiding hiervoor is de Amerikaanse belastingwet, Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).

Deze wetgeving is bedoeld om ervoor te zorgen dat Amerikaans belastingplichtigen, die buiten de Verenigde Staten tegoeden aanhouden, correct belastingaangifte doen bij de Amerikaanse belastingdienst, de IRS.

Nieuwe klanten kan gevraagd worden een formulier in te vullen waaruit moet blijken of de klant een US Person is. Meer informatie over dit formulier vindt u in het blok aan de rechterzijde op deze pagina (Self Certification formulieren).

Indien uw bank heeft vastgesteld dat u een U.S. person bent, worden uw gegevens verstrekt aan de Nederlandse belastingdienst, die deze doorgeeft aan de IRS.

Wanneer bent u een US Person?

Wanneer u belastingplichtig bent, betekent dit dat u aangifte moet doen. Of u belasting moet betalen is onder andere afhankelijk van het belastingverdrag tussen Nederland en de V.S. of bijvoorbeeld uw inkomen. De IRS omschrijft een Amerikaans belastingplichtige als een US Person. U wordt mogelijk door uw bank benaderd als een of meerdere van de onderstaande situaties op u van toepassing is/zijn:

  • U heeft een Amerikaans paspoort
  • U woont in de V.S.
  • U bent geboren in de V.S.
  • U heeft een Amerikaans woon-, postadres of telefoonnummer
  • U maakt periodiek geld over naar de V.S.
  • U heeft een gevolmachtigde met een Amerikaans adres
  • U heeft een Per Adres (P/A) in de V.S.

Ook organisaties kunnen een US Person zijn, bijvoorbeeld wanneer ze zijn gevestigd in de V.S. of zijn opgericht naar Amerikaans recht.

Volgens de Amerikaanse belastingdienst, de IRS, lopen de V.S. jaarlijks veel geld aan belastinginkomsten mis, doordat belastingplichtigen geen of onvolledig aangifte doen. Een groot deel daarvan schrijft de IRS toe aan Amerikanen die buiten de V.S. wonen of daar bezittingen hebben. Daarom is de Amerikaanse wet FATCA in het leven geroepen.
De NVB publiceerde al eerder informatie op haar website om klanten die mogelijk Amerikaans belastingplichtig zijn te informeren.

Meer informatie vindt u in dit document (pdf) of op deze pagina.

Internetconsultatie Besluit tot wijziging van het UB WIB

Intussen is de Nederlandse rijksoverheid op 1 juli 2014 een internetconsultatie gestart over de implementatie FATCA verdrag in Nederland. Geconsulteerd wordt over de Concept regeling Besluit tot wijziging van het UB WIB en het UB Belastingwet BES. In de aankondiging staat:

Het besluit heeft als doel de verplichtingen voor financiële instellingen te implementeren die voortvloeien uit het op 18 december 2013 te ‘s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2014, 22) (het verdrag). Het besluit verplicht Nederlandse financiële instellingen om gegevens te verstrekken over rekeningen van Amerikaanse belastingplichtigen en over financiële instellingen die zich niet aan de FATCA verplichtingen houden. Verder regelt het besluit hoe dergelijke rekeningen respectievelijk financiële instellingen moeten worden geïdentificeerd. (…)

Het besluit regelt onder meer welke Nederlandse financiële instellingen verplicht zijn om gegevens over Amerikaanse rekeninghouders aan de Belastingdienst te verstrekken, welke gegevens zij moeten verstrekken en hoe zij moeten vaststellen of een rekening van een Amerikaanse belastingplichtige is. Het gaat hierbij om verplichtingen die voortvloeien uit de FATCA en waarover Nederland en Amerika in het verdrag hebben afgesproken hoe hieraan uitvoering zal worden gegeven. Door het verdrag met Amerika kan de gegevensuitwisseling via de Nederlandse belastingdienst lopen. Hierdoor is de toename van de administratieve lasten voor de Nederlandse financiële instellingen minder groot dan wanneer zij rechtstreeks aan Amerika zouden moeten rapporteren.

Aanvulling 9 juli 2014
Inmiddels is een wetsvoorstel ingediend tot goedkeuring van het FATCA verdrag met de VS, “Goedkeuring van het op 18 december 2013 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2014, 22 en 128.)“.

Meer informatie: artikel AccountancyNieuwsdossier op overheid.nl.

Aanvulling 9 februari 2015

Artikel uit The Wall Street Journal, waaruit blijkt dat Engelse banken een bejaarde Amerikaanse vrouw als klant weigeren: “A Clumsy Law Makes U.S. Expats Financial Lepers“, “In England, a 74-year-old woman, a U.K. resident for 50 years, has been kicked out of her retirement account by a major British financial institution.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Contractenrecht, privaatrecht algemeen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s