Nederlandse Orde van Advocaten niet op de hoogte van beperkingen in toepasselijkheid Wwft op advocaten (met reactie van de deken)

Onder de titel “Meer Wwft-problemen verwacht” verscheen op de website van het Advocatenblad een artikel van Lex van Almelo over de wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en het nieuwe Kenniscentrum Wwft van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA).

Zorgelijk is dat uit het artikel blijkt dat de geciteerde deken van de Haagse Orde kennelijk niet weet dat de kans zeer klein is dat de Wwft van toepassing is op de dienstverlening voor gevangenen en asielzoekers, in het artikel staat nl.:

Het identificeren kan volgens hem wel lastig worden als de cliënt in de gevangenis zit of als de cliënt een asielzoeker is zonder papieren.

De identificatie van dit soort cliënten heeft niets met de Wwft te maken, aangezien de Wwft-verplichtingen van advocaten zijn beperkt tot een aantal specifieke soorten van dienstverlening. In de Wwft wordt dit als volgt omschreven:

12°. natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die als advocaat, notaris, toegevoegd notaris of kandidaat-notaris of in de uitoefening van een gelijksoortig juridisch beroep of bedrijf zelfstandig onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig advies geeft of bijstand verleent bij:
a. het aan- of verkopen van onroerende zaken;
b. het beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele metalen, edelstenen of andere waarden;
c. het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;
d. het aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen;
e. werkzaamheden op fiscaal gebied die vergelijkbaar zijn met de werkzaamheden van de onder 11° beschreven beroepsgroepen;
13°. natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die als advocaat, notaris, toegevoegd notaris of kandidaat-notaris dan wel in de uitoefening van een gelijksoortig juridisch beroep optreedt in naam en voor rekening van een cliënt bij enigerlei financiële transactie of onroerende zaaktransactie;

Als een advocaat voor wat betreft de genoemde gevangene of asielzoeker met de Wwft te maken krijgen, dan moet wel sprake zijn van een van de navolgende diensten:

 • een onroerende zaak transactie,
 • beheren van geld e.d. [*],
 • het oprichten/beheren van rechtspersonen e.d.,
 • fusie & overname,
 • het in naam van een cliënt optreden bij een financiële of onroerende zaak transactie [*].

Als dat niet het geval is, is de Wwft niet op de dienstverlening van toepassing, wat onverlet laat dat de gewone verordeningen van de NOVA altijd op iedere dienstverlening van toepassing zijn. Één van die verordeningen schrijft wel voor dat cliënten dienen te worden geïdentificeerd. Voorts is het voor advocaten verboden om aan illegale transacties mee te werken.

Het is te hopen dat de medewerkers van het Kenniscentrum Wwft op de hoogte zijn van het onderscheid tussen de Wwft-verplichtingen en de verplichtingen op grond van de advocatenregels.

[*] Mij is niet bekend dat veel advocaten zich daarmee bezig houden.

Klik hier voor de reactie van Bas Martens.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

2 reacties op Nederlandse Orde van Advocaten niet op de hoogte van beperkingen in toepasselijkheid Wwft op advocaten (met reactie van de deken)

 1. Bas Martens zegt:

  Beste Ellen,

  Allereerst wil ik je bedanken voor het feit dat de informatievoorziening over de Wwft je nauw aan het hart ligt. Het citaat waar je naar verwijst in je blog, heb ik uitgesproken tijdens een ‘zijstapje’ in het interview over mogelijke problemen bij identificatie en de manier waarop de dienstverlening van de advocaat aan de cliënt ongemerkt ‘van kleur kan verschieten’. Concreet kun je hierbij denken aan een gedetineerde cliënt of een asielzoeker zonder papieren, die zijn raadsman vraagt zorg te dragen voor een financiële transactie, bijvoorbeeld het overmaken van geld naar het thuisfront. Op dat moment handelt de advocaat wel degelijk op een wijze die binnen de definitie van de Wwft valt. Overigens is in een dergelijk geval de advocaat, reeds op basis van artikel 7 van de Vafi, verplicht zich te vergewissen van de identiteit van de cliënt.

  In de praktijk zal deze situatie misschien niet heel vaak voorkomen. Doordat alleen deze zijsprong het artikel heeft gehaald is wellicht de indruk gewekt dat ik de Wwft te breed uitleg. Dit is niet in overeenstemming met de werkelijkheid. Deze voor advocaten ingrijpende wetswijziging heeft mijn volle aandacht. In de komende papieren versie van het Advocatenblad verschijnt een groter artikel over de Wwft, waarin ik ook word geciteerd en waarin één en ander hopelijk beter uit de verf komt.

  Dat gezegd hebbende, stel ik het op prijs dat je ons hebt gewezen op deze onduidelijkheid. Een heldere informatievoorziening over de Wwft naar alle advocaten is van groot belang voor de Orde. Meedenkende advocaten zijn daarbij van grote waarde.

  Met vriendelijke groet,

  Bas Martens, Deken der Haagse Orde van Advocaten.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s