Bewaarplicht telecomgegevens: Europa bezig met nieuwe regelgeving

Recent heeft het Europese Hof uitspraken gedaan inzake het bewaren van telecomgegevens van EU-burgers, onder meer deze. Die uitspraken zijn Europa een doorn in het oog, zodat er nagedacht wordt over nieuwe regelgeving die wel aan de eisen van het Hof voldoet.

In het verslag van de JBZ-raad van 11/12 maart jl. schrijven de Ministers van Veiligheid in hun verslag van 24 maart:

1. Dataretentie

Het voorzitterschap verwees naar ontwikkelingen naar aanleiding van Hofuitspraken met betrekking tot dataretentie en stelde dat het noodzakelijk is te handelen. Het voorzitterschap legde aan de JBZ-Raad de vraag voor of aangestuurd moet worden op een EU-instrument of dat deze kwestie op nationaal niveau geregeld moet worden.

De Commissie (Commissaris Johansson) beaamde het belang van dataretentie. Het is volgens de Commissie essentieel dat rechtshandhavingsautoriteiten toegang hebben tot gegevens, ten behoeve van opsporing en vervolging. De Commissie gaf aan dat de jurisprudentie van het EU Hof van Justitie (het Hof) niet eenvoudig te implementeren is. Daarnaast moet volgens de Commissie rekening worden gehouden met de politieke context en de positie van het Europees Parlement. De Commissie stelde te willen samenwerken met betrokkenen en te beoordelen wat het kan doen om bewaring van gegevens mogelijk te maken.

De Commissie (Commissaris Reynders) stelde verder dat de jurisprudentie van het Hof gebaseerd is op het EU Handvest van Grondrechten en dat gegevensbescherming een fundamenteel recht is. De Commissie wil oplossingen vinden die verenigbaar zijn met fundamentele rechten. Tot slot stelde de Commissie dat gekeken moet worden naar nationale kaders en de relatie met derde landen.

Vrijwel alle lidstaten waren voorstander van geharmoniseerde regels op EU-niveau. Een meerderheid van de lidstaten riep de Commissie daarbij op een voorstel te doen voor een EU-instrument. Daarentegen vroeg een aantal lidstaten om nadere bestudering zonder nationale oplossingen te willen uitsluiten. Enkele lidstaten suggereerden dat in de e-Privacy verordening een oplossing gevonden zou kunnen worden. In hun interventies spraken veel lidstaten zorgen uit over de gevolgen van de Hofuitspraken. Over het algemeen riepen lidstaten op tot een balans tussen de belangen voor opsporing- en vervolging en de bescherming van fundamentele rechten.

Nederland stelde dat duidelijk is waar de uitdagingen liggen. Hierbij is Nederland voorstander van nieuw EU regelgeving voor dataretentie, zodat in alle lidstaten op uniforme wijze een bruikbare en juridische houdbare verplichting tot dataretentie wordt toegepast.

De EU coördinator voor terrorismebestrijding (EU-CTC) ondersteunde de oproep om tot EU-wetgeving te komen voor bewaring van gegevens. Volgens de EU-CTC moet wetgeving duidelijke garanties bieden voor de veiligheid van gegevens en bescherming van fundamentele rechten. Ook is een algemene bewaarplicht volgens de EU-CTC onhoudbaar gezien de Hofuitspraken. Verder stelde de EU-CTC dat gebruik moet worden gemaakt van de mogelijkheden die de jurisprudentie wel biedt. Tevens moet het Europees Parlement actief worden betrokken en moet op nationaal niveau naar oplossingen worden gezocht.

Eurojust benoemde de verschillen in regels en verplichtingen rondom bewaring van gegevens tussen lidstaten. Deze gefragmenteerde situatie is volgens Eurojust onwenselijk. Meer geharmoniseerde regels voor bewaring van gegevens op EU-niveau zou deze problemen kunnen oplossen.

Het voorzitterschap concludeerde dat gegevensbewaring essentieel is ter bestrijding van georganiseerde misdaad. Er is ruime steun voor wetgeving op EU niveau. Volgens het voorzitterschap moet een aantal opties worden voorbereid, rekening houdend met de jurisprudentie van het Hof en de bescherming van fundamentele rechten. De Commissie zal verdere analyse doen om de basis te leggen voor een wetgevend initiatief.

Het sleepnet moet er komen.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Europa, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s