Ondoordacht plan registratie uiteindelijk belanghebbenden door politieke partijen | Evaluatiewet Wfpp

Soms bekruipt mij het gevoel dat de deskundigen die de overheid adviseren alleen artikelen van onderzoeksjournalisten lezen. Dat kwam ook bij me op toen ik het advies van de Commissie-Veling over financiering van politieke partijen las, de commissie schreef:

Bij giften van rechtspersonen vanaf het drempelbedrag moeten partijen de naam en het adres van de rechtspersoon melden. Anders dan bij giften van natuurlijke personen wordt bij dergelijke giften niet altijd duidelijk wie er achter zo’n rechtspersoon ‘schuilgaat’. Bij een gift van een zogeheten brievenbusfirma is tot nu toe het melden van een postbus en postcode voldoende. Het kan daardoor heel moeilijk zijn om te achterhalen wie de personen achter zo’n brievenbusfirma zijn.

De commissie is van mening dat dit risico’s voor de transparantie van de financiering met zich mee kan brengen en raadt daarom aan om deze regelgeving aan te scherpen. Zij stelt voor om de partijen te verplichten om bij giften van 2500 euro of meer van rechts- personen, naast de naam, het adres en de hoogte van de gift ook te melden wie de eigenaren/bestuurders van de desbetreffende rechtspersoon zijn.

De opmerking van de commissie is vreemd, allereerst omdat we in Europa overal handelsregisters kennen, waarin alle rechtspersonen zijn ingeschreven, zodat bekend is wie de statutair bestuurders zijn. Voorts is onjuist dat het in het algemeen moeilijk zou zijn om te achterhalen wie er achter rechtspersonen zit, zeker nu wordt voorgesteld om donaties aan politieke partijen van buiten de EU te verbieden [*]. Verder lijkt de commissie te denken dat alle rechtspersonen ‘brievenbusfirma’s’ zijn, hetgeen onjuist is. Geen idee waar de commissie aan denkt bij een brievenbusfirma, het is geen wettelijk begrip.

De commissie lijkt er voorts niet van op de hoogte te zijn dat er overal in Europa registers van uiteindelijk belanghebbenden (ubo-registers) zijn gecreëerd waarin de uiteindelijk belanghebbenden (ubo’s) van rechtspersonen en andere entiteiten worden geregistreerd. Evenmin wordt door de commissie de vraag besproken waarom politieke partijen hun eigen ubo-registratie zouden moeten voeren naast de nationale ubo-registers.

Registratie van de ubo van de donateur | wetsvoorstel Evaluatiewet Wfpp
Naar aanleiding van het advies van deze commissie is door de minister van Binnenlandse Zaken een wetsvoorstel ingediend, waarin het aan politieke partijen wordt verboden giften van buiten de EU aan te nemen, tenzij het Nederlandse kiesgerechtigden zijn die buiten de EU wonen.

In het wetsvoorstel Evaluatiewet Wfpp staat dat de politieke partijen de ubo’s van hun donateurs moeten gaan registreren, waarbij naar het advies van de Commissie-Veling wordt verwezen.

Dit is een onbegrijpelijk voorstel. Ten eerste valt niet in te zien waarom het correct registreren door de politieke partij van de gegevens van de rechtspersoon of andere entiteit (zoals KvK-nummer en andere identificerende gegevens) niet voldoende zouden zijn. Op basis daarvan kan in het handelsregister worden nagegaan om wie het gaat. Ten tweede is niet gemotiveerd waarom er naast de ubo-registers in de lidstaten van de EU een aparte registratie door politieke partijen zou moeten worden bijgehouden.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken doet er goed aan de registratie van ubo’s te heroverwegen.

 

Meer informatie:

Nieuwsbericht ministerie BZK:

Wijziging van de Wet financiering politieke partijen
Nieuwsbericht | 03-12-2020 | 17:17

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft vandaag een wetsvoorstel voor een wijziging van de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) bij de Tweede Kamer ingediend.
Met de wijzing van de wet wordt straks onder meer de transparantie van giften aan politieke partijen en hun neveninstellingen vergroot. Ook moet bijvoorbeeld duidelijk worden gemaakt wie de natuurlijke personen achter rechtspersonen zijn die een gift doen aan een politieke partij. De wijzigingen komen voort uit adviezen van de commissie Veling.
Daarnaast worden giften van buiten de Europese Unie aan Nederlandse politieke partijen verboden. Uitzondering hierop vormen giften van Nederlandse kiesgerechtigden die buiten de EU wonen. Verder worden politieke partijen verplicht om alle, ook de kleinste, giften openbaar te maken die zij krijgen uit andere EU-lidstaten. Aanleiding daarvoor is het toegenomen risico op buitenlandse beïnvloeding van onze democratie. Voor de openbaarmaking van giften uit Nederland blijft de drempel van € 4.500 per donateur per jaar gelden.

Transparantie
Minister Ollongren onderstreept het belang van transparantie: ‘Politieke partijen zijn een belangrijke pijler van onze parlementaire democratie. Voor het vertrouwen in onze democratie is transparantie over wat de herkomst is van het geld dat je ontvangt als politieke partij heel belangrijk. Daarbij is buitenlandse inmenging onwenselijk en daar willen we onze democratie voor behoeden.’

Wet op de Politieke Partijen
De gewijzigde Wet financiering politieke partijen wordt straks ondergebracht in een nieuwe Wet op de politieke partijen, die het kabinet op dit moment in voorbereiding heeft. Het doel hiervan is om de positie van politieke partijen te versterken. In deze wet zullen in elk geval de bestaande organisatorische eisen die nu al in de Kieswet en de Wfpp zijn vastgelegd, worden samengevoegd. Daarnaast gaat het kabinet onder meer kijken naar de mogelijkheden om regels over digitale campagnevoering in deze wet op te nemen, zoals microtargeting (het in beeld brengen van – voorkeuren van – potentiële kiezers). Deze Wet op de politieke partijen is in voorbereiding.

 

Wetsvoorstel Evaluatiewet Wfpp zoals op 2 december ingediend:

 

[*] Bij de overheid is een schat aan informatie aanwezig, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst. De tekst uit het advies is onbegrijpelijk en wordt ook niet toegelicht.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Ondoordacht plan registratie uiteindelijk belanghebbenden door politieke partijen | Evaluatiewet Wfpp

  1. FGB Graaf zegt:

    Dit lijkt mij juist een nuttig initiatief. De burger kan zo zien wie er achter de partij zit waar hij lid van is of wil worden, zonder al het onderzoek te doen waar deze blog het over heeft en wat zeker niet eenvoudig is. Hetzelfde voordeel speelt in de aanloop naar verkiezingen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s