Wetgevingsconsultatie over nieuw bestuursverbod

Het is een trend dat toezichthouders van de overheid steeds vaker bevoegdheden krijgen om zonder tussenkomst van de rechter sancties op te leggen. Een voorbeeld daarvan is het beroeps- en  bestuursverbod, dat op versnipperde wijze in allerlei verschillende regelgeving wordt geïntroduceerd.

Het meest recente voorbeeld is te vinden in de consultatie “Besluit houdende regels tot wijziging van het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten“, die nog loopt tot 3 september a.s.

Het consultatiedocument bevat het voorstel om het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten te wijzigen door invoeging na artikel 6a van het volgende artikel:

Artikel 6aa
De bevoegde autoriteit kan ter zake van overtreding van voorschriften gesteld ingevolge de in bijlage 3 genoemde artikelen aan de overtreder of, indien de overtreding is begaan door een rechtspersoon, de natuurlijke personen die tot de betrokken gedraging opdracht hebben gegeven of daaraan feitelijk leiding hebben gegeven, de bevoegdheid ontzeggen om de in die bijlage genoemde functies uit te oefenen bij andere ondernemingen dan die, genoemd in artikel 1:87, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht.

 

Volgens het voorstel wordt een nieuwe bijlage toegevoegd aan het besluit:

Bijlage 3. Ontzegging bevoegdheid om bepaalde functies uit te oefenen Verordening (EU) nr. 2015/2365 (SFTR)

 

Interessant is dat in de bijlage inzake de op te leggen sanctie eveneens de de ruime begrippen “beleid bepalen” en “leiding geven” worden gebruikt.  Dat betekent niet alleen dat betrokkene geen statutair bestuurder van rechtspersonen meer kan zijn, maar ook dat alle andere vormen van beleid bepalen en leiding geven worden verboden. Ook het type ondernemingen waarop het verbod betrekking heeft wordt niet beperkt. Mogelijk dat dit zelfs het hebben van een eenmanszaak onmogelijk maakt.

Blijkens de toelichting kan deze sanctie worden opgelegd aan leidinggevenden van financiële ondernemingen en aan leidinggevenden van twee niet-financiële ondernemingen, te weten de datarapporteringsdienstverlener en de marktexploitant.

Zoals gebruikelijk in het financiële recht, komen begrippen uit het rechtspersonenrecht, zoals statutair bestuurder, niet voor.

Meer informatie:

Dit artikel verscheen ook op het weblog ondernemingsrecht.

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s