Wijzigingen Wwft treden op 25 juli 2018 in werking

Vandaag is de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in het Staatsblad gepubliceerd. Volgens het eveneens vandaag bekend gemaakte koninklijk besluit treedt de wet in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het besluit is geplaatst. De ingangsdatum wordt als volgt toegelicht:

Met dit besluit wordt bepaald dat de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn op de dag na de datum van publicatie van dit besluit in werking treedt. Samen met het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 en de Implementatieregeling vierde anti-witwasrichtlijn, die ook op die dag in werking treden, vormt de wet de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn.
Met deze inwerkingtreding wordt afgeweken van het beleid van vaste verandermomenten. Dit is gerechtvaardigd omdat het implementatie van Europese wetgeving betreft. Daarbij is van belang dat de richtlijn een implementatiedatum van 26 juni 2017 kent en deze datum derhalve al is overschreden.

Ook het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 is vandaag in het Staatsblad geplaatst. In dit uitvoeringsbesluit staan de nieuwe definities van uiteindelijk belanghebbende (‘ubo’) en politiek prominente persoon (‘PEP’). Het besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de wet in werking treedt.

Het wachten is nog op het tweede deel van de implementatie, die de verplichtingen rondom ubo en ubo-register omvat.

Meer informatie:

Deze bronnen zal ik nog toevoegen aan mijn overzicht.


Aanvulling 25 juli 2018
Een persbericht van de rijksoverheid zag ik nog niet. Wel ontving ik het bericht dat het KNB het notariaat heeft geïnformeerd:

Nieuwe WWFT vandaag in werking getreden
25-07-2018

De nieuwe Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT 2018) is met ingang van 25 juli in werking getreden. Om kantoren te helpen de wet na te leven past de KNB de handleiding voor de toepassing van de WWFT aan.

Behalve de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn (WWFT 2018) treden op 25 juli ook het Uitvoeringsbesluit WWFT 2018 en de Implementatieregeling vierde anti-witwasrichtlijn in werking. Samen geven zij vorm aan de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn.

Handleiding
De nieuwe handleiding met bijlagen wordt zo snel mogelijk op NotarisNet gepubliceerd. Met de komst van de nieuwe WWFT gaat voor ieder kantoor de verplichting gelden een eigen risicobeleid op te stellen, afgestemd op de aard en omvang van het kantoor. De publieksfolder van de KNB, waarnaar in de handleiding wordt verwezen, wordt ook aangepast. De nieuwe folder zal als “Brochure cliëntenonderzoek en meldingsplicht” te vinden zijn op Notaris.nl.

Meldgrens contanten omlaag
Een van de gevolgen van de nieuwe WWFT is dat de objectieve indicator voor het melden van contante transacties wordt verlaagd van 15.000 euro naar 10.000 euro. Dat betekent dat (voorgenomen) contante transacties van 10.000 euro of meer moeten worden gemeld. Het verbod om contanten aan te nemen, dan wel uit te betalen op grond van het ‘Reglement contanten’ van de KNB, geldt op dit moment nog voor bedragen van 15.000 euro of meer. Het bedrag in het reglement zal weer in lijn worden gebracht met het bedrag van de objectieve meldingsindicator.

Objectieve indicator risicolanden
Voor alle meldergroepen is een nieuwe objectieve indicator ingesteld die inhoudt dat alle transacties die aan deze indicator voldoen, gemeld moeten worden. Deze meldingsplicht geldt voor transacties van of ten behoeve van een (rechts)persoon die woonachtig of gevestigd is of zijn zetel heeft in een staat die op grond van artikel 9 van de vierde anti-witwasrichtlijn is aangewezen als een staat met een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme. De lijst met aangewezen landen die aan verandering onderhevig is, is op de site van de Europese Commissie te raadplegen.

Bewijs van gedane meldingen bewaren
De Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland wijst erop dat de bewaarplicht in artikel 34 van de nieuwe WWFT veel specifieker is omschreven. Ook de ontvangstbevestiging van de FIU na een gedane melding moet bewaard worden. Verder is belangrijk om te weten dat de bewaartermijnen uit de WWFT niet door de AVG worden ingeperkt. De WWFT is leidend.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s