“Laten we niet accepteren dat het Kadaster de zwakste schakel blijft als het om onze privacy gaat”

Met de tekst “Laten we niet accepteren dat het Kadaster de zwakste schakel blijft als het om onze privacy gaat” besluit de directeur belangenbehartiging zijn bericht in het tijdschrift van de Vereniging Eigen Huis van juni 2018.

Hij constateert terecht dat de Nederlandse overheid niet heeft onderbouwd waarom notariële leveringsakten kunnen worden ingezien inclusief vertrouwelijke gegevens, geschikt voor het plegen van identiteitsfraude, als geboortedatum, burgerlijke staat en paspoortnummer. En dat alles voor de somma van 2,40 euro.

Kadaster | privacystatement

Problematisch is dat in het kadaster originele akten en andere originele gegevens worden geregistreerd met daarin gegevens van verkopers, kopers en dergelijke (“rechthebbenden”). In het privacystatement voor rechthebbenden schrijft het kadaster over de verstrekking aan derden:

Het is van belang voor de rechtszekerheid dat de gegevens in de registratie openbaar zijn: iedereen kan raadplegen wie eigenaar is of andere rechten heeft. Ook persoonlijke gegevens zijn voor iedereen in te zien. Inzien betekent dat de gegevens per adres of perceelnummer opgevraagd kunnen worden. Geautoriseerde gebruikers, zoals een notaris of deurwaarder, kunnen ook gegevens opvragen op naam (dat wil zeggen: wat heeft deze persoon op naam).

Waarom noodzakelijk is dat mensen die kadastrale gegevens inzien alles kunnen inzien, dus ook nummers van identiteitsbewijzen, privé adres en andere vertrouwelijke informatie, legt het kadaster niet uit. Er wordt niet verwezen naar een wettelijke verplichting om dergelijke informatie aan ‘iedereen’ te tonen. Als die wettelijke verplichting er ook voor een gewone inzage zou zijn, is goed denkbaar dat dit in strijd met de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is.

Het kadaster kan doen wat het handelsregister ook al doet: vertrouwelijke persoonsgegevens zwart maken bij een gewone inzage. Alleen als er een juridische handeling moet worden verricht kunnen gekwalificeerde beroepsbeoefenaren, zoals notarissen alles inzien.

Het zou goed zijn als kadaster (en eventueel wetgever) uit zichzelf tot aanpassing van de werkwijze over gaan, zodat het niet nodig is dat burgers eerst schade lijden of moeten gaan procederen om hun gegevens beschermd te krijgen.

Digitaal naïef

Het ministerie van binnenlandse zaken kan worden gerubriceerd in de afdeling digitaal naïeven: op kamervragen antwoordde de minister dat zij denkt dat de burger een gering risico loopt. Overigens is dat ministerie er verantwoordelijk voor dat er nog steeds geen hoogwaardige mogelijkheid is om in te loggen bij de overheid (lees de artikelen over Digid en eID).

Meer informatie:


Aanvulling 2 juli 2018
Inmiddels zag ik een nieuwsbericht van de rijksoverheid, waarin wordt gedaan of het alleen een probleem van bedreigde personen is:

Informatie over bedreigde personen niet langer in Kadaster
Nieuwsbericht | 29-06-2018 | 15:30

Informatie over mensen die worden bedreigd of een persoonlijk risico lopen, wordt afgeschermd in het Kadaster. Daarnaast komt er een gedragslijn die moet voorkomen dat er onnodig privacygevoelige gegevens worden opgenomen in het Kadaster zodat die ook niet kunnen worden ingezien. Dit heeft de ministerraad besloten naar aanleiding van een advies van de Autoriteit Persoonsgegevens over de toegankelijkheid van persoonsgegevens via het Kadaster.

Tegelijk blijft een snelle en directe toegang tot de openbare registers van belangrijke gegevens over onroerende zaken in het Kadaster essentieel voor de woningmarkt. Het gaat om de rechtstoestand van onroerende zaken voor potentiele kopers en verkopers van woningen, bedrijfspanden en andere onroerende objecten. Als de toegang tot Kadasterinformatie zou worden beperkt, geeft dat langere doorlooptijden van vastgoedtransacties, hogere kosten voor de burger en economische schade omdat de woningmarkt stagneert.

Uiteraard is privacy en de bescherming van persoonsgegevens erg belangrijk en daarom heeft het kabinet hierin een zorgvuldige afweging gemaakt. Het Kadaster verstrekt geen informatie voor direct marketing. Het Kadaster voldoet aan de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) die is ingegaan op 25 mei 2018.

In een Algemene Maatregel van Bestuur zal worden geregeld dat de informatie over personen die worden bedreigd bij het Kadaster wordt geblokkeerd. Samen met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie zullen maatregelen worden genomen om in stukken geen onnodige privacygevoelige gegevens op te nemen.

Zie ook de brief aan de kamer (pdf).

Aanvulling 5 juli 2018
Op 4 juli is een internetconsultatie over een wijziging van het Kadasterbesluit inzake afscherming van persoonsgegevens van start gegaan. Het besluit heeft uitsluitend betrekking op bedreigde personen.

Artikel 37a
1. De Dienst verstrekt op verzoek van personen als bedoeld in artikel 42, eerste lid, onderdeel c, van de Politiewet 2012, niet zijnde leden van het koninklijk huis, en van andere personen over wier veiligheid de politie op grond van die wet waakt gedurende een termijn van vijf jaar van die personen geen persoonsgegevens.
2. De termijn, bedoeld in het eerste lid, wordt ten aanzien van personen als bedoeld in dat lid steeds verlengd met vijf jaar.
3. In afwijking van het eerste lid verstrekt de Dienst aan bestuursorganen, deurwaarders en notarissen uit de openbare registers van personen als bedoeld in het eerste lid de persoonsgegevens die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun wettelijke taken.

Een gewone burger schiet hier niets mee op.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in ICT, privacy, e-commerce en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s