Digitale gegevensuitwisseling tussen Nederlandse overheid en bedrijfsleven in aantocht | consultatie kaderwet voorjaar 2017 verwacht

De Nederlandse overheid heeft grote verwachtingen van grootschalige digitale gegevensuitwisseling tussen overheid en bedrijfsleven. Daarom is afgelopen najaar aangekondigd dat er een Kaderwet gegevensuitwisseling samenwerkingsverbanden komt. Zie ook mijn eerdere bericht van september jl.

Deze kaderwet heeft tot doel de gegevensuitwisseling binnen de overheid te vergemakkelijken. Doel is voorts om uitwisseling van gegevens tussen private en publieke partijen mogelijk te maken. Bij private partijen moet onder meer aan banken en telecombedrijven worden gedacht.

De voorbereiding van het voorstel heeft vertraging opgelopen, zo blijkt uit een brief van de minister van veiligheid van 16 december jl. (in het kader van bestrijding van fraude tegen de overheid). De minister schrijft:

Kaderwet gegevensuitwisseling binnen samenwerkingsverbanden
In de voortgangsrapportage aanpak fraude over 2015 heb ik uw Kamer bericht dat ik ernaar zou streven om aan het eind van de eerste helft van 2016 een voorstel voor een Kaderwet gegevensuitwisseling in samenwerkingsverbanden in consultatie te brengen. Inmiddels is gebleken dat de voorbereiding van het wetsvoorstel vanwege de complexiteit van de materie meer tijd vergt. Ik streef er nu naar het wetsvoorstel in de eerste helft van 2017 in consultatie te kunnen brengen. Bij de voorbereiding van het wetsvoorstel wordt, naast het adresseren van geconstateerde knelpunten bij de uitwisseling van gegevens, ook onder meer onderzocht of de kaderwet kan voorzien in een heldere basis voor het gebruik van de uitkomsten van data-analyses door samenwerkingsverbanden ten behoeve van de uitvoering van de wettelijke taken van de deelnemers daaraan. Daarbij zal dan wel als voorwaarde gelden dat de deelnemers aan een samenwerkingsverband moeten kunnen rechtvaardigen dat het belang dat van die uitkomsten voor dat doel gebruik wordt gemaakt, zwaarder weegt dan het belang van bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Zullen de systemen veilig, nauwkeurig, correct en rechtvaardig zijn?

Aangezien op IT-gebied veel fouten worden gemaakt, zowel in de private als in de publieke sector, zal het me benieuwen of men er in slaagt om dergelijke gegevensuitwisseling mogelijk te maken zonder schade voor de burgers.

Want ‘collateral damage’ is een van de neveneffecten van al dit soort goed bedoelde initiatieven. Als de systemen niet correct werken kan de door de overheid veroorzaakte schade voor nette burgers de positieve opbrengst (opsporen van fraudeurs en terroristen en dergelijke) overtreffen.

Meer informatie:

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s