Referendumbureaucratie

Eerder schreef ik over het fenomeen referendabiliteitsbesluit, dat is ontstaan als gevolg van de referendumwetgeving. Rondom deze wetgeving is ook een subsidiecircus. Op 21 november verscheen het persbericht “Tweede evaluatieverslag Referendumcommissie naar Tweede Kamer“. Op rijksoverheid.nl heb ik het bericht nog niet kunnen vinden, maar het staat wel op de eigen website van de commissie. Het bericht kondigt een evaluatieverslag van de Referendumcommissie aan.

Liefhebbers van de Nederlandse subsidiebureaucratie raad ik het lezen van het persbericht en het evaluatieverslag aan.

Persbericht:

21 november 2016 – 17:00
Tweede evaluatieverslag Referendumcommissie naar Tweede Kamer

De Referendumcommissie heeft haar tweede evaluatieverslag naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit deel gaat over de afhandeling van de subsidies voor activiteiten rond het Oekraïne-referendum van 6 april.

De Referendumcommissie ziet geen aanleiding de huidige subsidieregeling fundamenteel te veranderen. Zeker niet nu er nog maar ervaring met één referendum is. In het evaluatieverslag kondigt de commissie wel enkele aanpassingen aan om de regeling eenvoudiger te maken en sneller uit te voeren. Daarnaast wil de commissie bij een volgend referendum onderzoek laten doen naar de effectiviteit van de toegekende subsidies.

De Referendumcommissie kondigt onder meer de volgende veranderingen aan:
* Binnen de categorieën vóór, tegen en neutraal verdwijnt de reservering van 20 procent van het subsidiebedrag voor particulieren. Particulieren krijgen dezelfde kans op subsidie als organisaties, tot 20 procent van het beschikbare subsidiebedrag in elke categorie. Dit maakt de regeling eenvoudiger en sneller uit te voeren.
* Voor een volgend referendum komen er informatiebijeenkomsten over de subsidiemogelijkheden, de eisen en de verantwoording achteraf. De commissie verwacht dat dit de kwaliteit van de aanvragen verbetert.
* Om de volgende keer de aanvraag en de voorgenomen activiteit nog beter te kunnen beoordelen, zullen de aanvragers een plan van aanpak moeten opstellen. Ook bij de controle achteraf kan de commissie dan beter toetsen of de activiteiten volgens de verwachtingen zijn uitgevoerd.
* Het louter geven van informatie over het onderwerp van het referendum, is een volgende keer niet meer genoeg.  Ook activiteiten in de categorie ‘neutraal’ moeten het debat over voor- en tegenargumenten stimuleren.
* Bij activiteiten waarbij personeel wordt betaald, geldt volgende keer ook voor extern personeel een maximum tarief van 35 euro per uur. Dat bedrag gold al voor intern personeel.

 

Meer informatie:


Aanvulling 7 april 2016

De Raad van State is in het persbericht over het jaarverslag 2016 kritisch over het referendum:

Democratie versus volksdemocratie
De groeiende rol van referenda en andere vormen van directe besluitvorming door betrokkenen, ligt in het verlengde van de ontwikkeling hiervoor. Daarmee tekent zich binnen het concept democratie een tweedeling af tussen enerzijds de traditionele vertegenwoordigende democratie en anderzijds nieuwe vormen van directe ‘volksdemocratie’. De Grondwet gaat uit van een concept waarbij vergadering van gekozen leden het volk als geheel vertegenwoordigt als ‘plaatsbekleder’ daarvan. In het spraakgebruik is het begrip ‘vertegenwoordiging’ echter van betekenis veranderd en meer begrepen als representant van (een deel van) de kiezers. Daarmee heeft de volksvertegenwoordiging nog slechts een van de bevolking afgeleid gezag. In die visie heten vormen van directe betrokkenheid dan ook al gauw democratischer te zijn. Te weinig wordt onderkend dat het om wezenlijk verschillende vormen van democratie gaat, alsof het om eenzelfde soort democratie gaat en men ze ook zonder bezwaar kan vermengen. Het ad-hoc-karakter van besluitvorming door referenda en incidentele burgerbetrokkenheid, zonder verantwoordelijkheid voor de gevolgen daarvan, verdraagt zich echter minder goed met de behoefte aan eenheid en continuïteit in overheidsbesluitvorming. Het verdraagt zich ook minder goed met het omvattende en overkoepelende karakter van de afweging van belangen die dit vergt. Daar was de vertegenwoordigende democratie voor ontworpen. Ondoordachte vermenging van beide vormen van democratie dreigt nu te leiden tot het geleidelijk disfunctioneren van de vertegenwoordigende organen.

Zorg over het functioneren van de vertegenwoordigende democratie is begrijpelijk. Maar die kan en mag er niet toe leiden dat vertegenwoordigende organen de besluitvorming over algemeen verbindende voorschriften overlaten aan andere gremia of aan de uitkomst van volksraadplegingen. Onderkend moet worden dat de democratische rechtsstaat berust op het concept van de vertegenwoordigende democratie.

Het is hoog tijd dit onzinfenomeen af te schaffen!

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Bestuursrecht, Grondrechten, rechtsstaat e.d. en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s