Correspondentie besloten vennootschap mag niet door afgetreden directeur/commissaris onder zich worden gehouden

Al eerder schreef ik een bericht over een uitspraak waarin een afgetreden directeur verplicht was om correspondentie aan de vennootschap af te geven.

Recent heeft de Rechtbank Amsterdam [*] over hetzelfde onderwerp uitspraak gedaan.
Een besloten vennootschap (Fairstar) vordert op grond van artikel 843a Rv dat bestuurders en commissarissen e-mail correspondentie digitaal zullen afgeven. De Rechtbank overweegt dat Fairstar belang heeft bij die correspondentie:

2.5.3. Uit de tussen Fairstar enerzijds en [gedaagde 1], respectievelijk [gedaagde 4] en [gedaagde 5] anderzijds bestaande rechtsbetrekkingen volgt ook dat Fairstar een rechtmatig belang heeft bij afgifte van de e-mails. Een rechtspersoon dient immers te kunnen beschikken over de door haar bestuurders of commissarissen in de uitoefening van hun functie met betrekking tot de onderneming van de rechtspersoon gevoerde correspondentie. De rechtbank neemt daarbij als uitgangspunt dat alle naar of via het domein [(…)] verzonden e-mails in beginsel betrekking hebben op Fairstar en de aan haar verbonden onderneming en dat het, indien dat niet het geval mocht zijn, aan [gedaagde 1], Cadenza, [gedaagde 4] en [gedaagde 5] is om aan te geven dat en waarom bepaalde specifieke e-mails desondanks uitsluitend privé- aangelegenheden betreffen, zodat Fairstar bij inzage of afschrift daarvan geen rechtmatig belang heeft.

De Rechtbank gaat niet mee met het verweer van bestuurders en commissarissen dat de correspondentie onvoldoende bepaald omschreven zou zijn:

2.5.4. Anders dan [gedaagde 1], [gedaagde 4] en [gedaagde 5] hebben aangevoerd, zijn de onder 2.2.A omschreven e-mails voldoende bepaald. Allereerst gaat het uitsluitend om e-mails die zijn verzonden of ontvangen in de periode dat [gedaagde 1], [gedaagde 4] en [gedaagde 5] bestuurder respectievelijk commissaris waren van Fairstar. Verder is de vordering beperkt tot e-mails die aan [gedaagde 1], [gedaagde 4] en [gedaagde 5] zijn verzonden naar of via het domein [(…)] en die zijn doorgestuurd aan de specifiek genoemde (privé) e-mailadressen [prive domein]
Daarmee zijn de e-mails waarvan onder 2.2.A afschrift wordt gevorderd voldoende concreet omschreven om te worden aangemerkt als bepaald in de zin van artikel 843a Rv (vergelijk HR 26 oktober 2012, LJN BW9244). Dat geldt naar het oordeel van de rechtbank ook voor alle onder 2.2.B omschreven e-mails, mits en voor zover die zijn ontvangen of verstuurd in reactie op of in samenhang met een van de onder 2.2.A omschreven e-mails en aldus deel uitmaken van één e-mail correspondentie waarvan in ieder geval één van de gewisselde e-mails is ontvangen via het domein [(…)] en doorgestuurd aan de specifiek genoemde (privé) e-mailadressen of een van de gewisselde e-mails is verzonden via het domein [(…)].

Privécorrespondentie met advocaten en notarissen behoeft niet te worden afgegeven, maar dat geldt natuurlijk niet voor correspondentie ten behoeve van de vennootschap:

2.6. Met [gedaagde 1], Cadenza, [gedaagde 4] en [gedaagde 5] is de rechtbank van oordeel dat zij ingevolge het derde en vierde lid van artikel 843a Rv niet gehouden kunnen worden afschrift te verstrekken van de met hun advoca(a)t(en) of notaris(sen) gevoerde correspondentie. Dit geldt evenwel niet voor de door hen uit hoofde van hun functie met de advoca(a)t(en) of notaris(sen) van Fairstar gevoerde correspondentie. De toe te wijzen vordering zal in zoverre beperkt worden.

De correspondentie dient digitaal aan de deurwaarder te worden afgegeven:

3.5. bepaalt dat de Deurwaarder van de van [gedaagde 1] en Cadenza verkregen e-mails en van de voormelde onder [gedaagde 4] en [gedaagde 5] in beslag genomen e-mails in digitale vorm een afschrift aan Fairstar zal verstrekken, tenzij deze e-mails uitsluitend privé- aangelegenheden betreffen en/of deel uitmaken van de door [gedaagde 1], Cadenza, [gedaagde 4] en/of [gedaagde 5] met hun advoca(a)t(en) of notaris(sen) gevoerde correspondentie als bedoeld in r.o. 2.6,

[*] Rechtbank Amsterdam 30 oktober 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:7983.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Rechtspersonenrecht en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s