Sanctieregelgeving

Sanctieregelgeving beschouw ik als onderdeel van het financiële recht.

Sancties richten zich tegen personen (die op sanctielijsten staan), veelal moet op grond van de regelgeving hun vermogen worden ‘bevroren’; voor sommige ondernemingen gelden ook meldpichten. Verder kunnen sancties betrekking hebben op bepaalde soorten transacties (zoals wapenhandel, handel in olie en gerelateerde producten) en/of bepaalde regio’s (zoals de Krim).

Informatie: