Tijdelijke wet maatregelen covid-19 en andere corona-wetten

Liefhebbers van wetten lezen kunnen hun hart ophalen aan de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 die op 13 november jl. in het Staatsblad is verschenen. Door middel van deze wet wordt de Wet publieke gezondheid gewijzigd. In die wet wordt een nieuw hoofdstuk VA opgenomen, met corona-regels. Het betreft bijzondere maatregelen, die gelukkig instemming van het parlement behoeven.

Besloten en publieke plaatsen
Het definitie-artikel bevat fascinerende omschrijvingen, zoals:

besloten plaats: een andere dan openbare of publieke plaats en een daarbij behorend erf, met inbegrip van gebouwen en plaatsen als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Grondwet

Kennelijk is voor beslotenheid niet relevant of de plaats in de open lucht is of niet. Daar tegenover staat:

publieke plaats: een voor het publiek openstaand gebouw als bedoeld in artikel 174, eerste lid, van de Gemeentewet (…) en een daarbij behorend erf, of een voor het publiek openstaand lokaal, voertuig of vaartuig, met uitzondering van gebouwen en plaatsen als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Grondwet

Groepsvorming
Dit speelt een centrale rol, lees deze definitie:

groepsverband: een aantal min of meer bijeen horende personen, waarbij kennelijk sprake is van een zekere samenhang of omstandigheid waardoor die personen bij elkaar zijn

In verband daarmee is het begrip ‘ophouden‘ van belang, dat wordt omschreven als:

gedurende enige tijd ergens verkeren, terwijl er feitelijk gelegenheid is om te gaan

Aan groepsvorming is een apart artikel 58g gewijd. Bij ministeriële regeling kunnen plaatsen, niet zijnde woningen, worden aangewezen, waar het niet is toegestaan zich in groepsverband op te houden met meer dan een bij die regeling vast te stellen aantal personen. Het artikel bevat een aantal uitzonderingen, onder meer voor politie en brandweer en voor kerkdiensten. Wel jammer is dat er geen uitzondering is gemaakt voor spel, sport en beweging in de buitenlucht, wat juist bevorderd zou moeten worden.

De corona-nikaab
Het begrip ‘hygiënemaatregelen‘ krijgt eveneens een definitie. Daar ben ik blij mee want ik heb nooit begrepen welke maatregelen dat zijn (lang geleden heb ik geleerd dat teveel hygiëne ongezond is, daar lijk ik van af te moeten). Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld over het buiten de woning gebruiken van hygiënemaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen, met inbegrip van de verplichting tot toepassing of gebruik hiervan (artikel 58j lid 1 sub a).

Het begrip ‘veilige afstand‘ staat in de wet en wordt vastgesteld bij algemene maatregel van bestuur, gehoord RIVM (artikel 58f lid 2). Het blijft bijzonder dat mensen mogen worden beperkt in basale menselijke handelingen.

Superieur mooi is de bepaling dat het nikaab-verbod buiten werking wordt gesteld (artikel 58j lid 2):

Artikel 1, eerste lid, van de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding vindt geen toepassing voor zover de bij dat artikellid verboden gezichtsbedekking geheel of gedeeltelijk het gevolg is van het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Alcohol
Alcohol is één van de grootste risico’s voor verspreiding van corona, zo volgt uit de bepaling dat bij ministeriële regeling nadere regels kunnen worden gesteld over het gebruik of voor consumptie gereed hebben van alcoholhoudende drank op openbare plaatsen, met inbegrip van een verbod daarop (artikel 58j lid 1 sub e).

Werkgevers
Aan private werkgevers kunnen verplichtingen worden opgelegd via de artikelen over besloten plaatsen (artikelen 58l en 58n). Ook de sectorspecifieke bepalingen (artikel 58o en verder) zijn voor hen van belang, deze handelen over zorg, personenvervoer, onderwijs en kinderopvang.

Verstandige maatregelen?
We moeten hopen dat de nieuwe wet voor verstandige maatregelen wordt gebruikt, dus maatregelen die daadwerkelijk zin hebben.

Andere coronawetten

Inmiddels kent Nederland al een hele serie corona-wetten, naast de hierboven genoemde wet. Veel van die wetten zijn te vinden via het zoekwoord ‘covid-19’:

Een snel tot stand gekomen wet waarover ik eerder schreef is de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

 


Aanvulling 1 december 2020
De corona-wetgeving gaat vrolijk verder, een greep:

 • De Tijdelijke wet maatregelen covid-19 is op 1 december 2020 in werking getreden. Zie voor de wijzigingen de Wet publieke gezondheid. Vandaag was de tekst nog die van 10 oktober jl., dus voor de tekst moet de wijzigingswet worden geraadpleegd.
 • Het op voornoemde wet gebaseerde Tijdelijk besluit veilige afstand is in het Staatsblad verschenen, met als artikel 1: “De veilige afstand is anderhalve meter“. (Zou de wetgever aansprakelijk kunnen worden gesteld als dit onjuist blijkt te zijn?)
 • Het tijdstip van verval van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid wordt vastgesteld op 1 februari 2021, aldus dit document. Lees ook dit.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Bestuursrecht, Grondrechten, rechtsstaat e.d. en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Tijdelijke wet maatregelen covid-19 en andere corona-wetten

 1. r grootveld zegt:

  Per 1 december worden we verplicht tot het dragen van mondkapjes in besloten ruimten. Daar heeft zelfs de RIVM weinig vertrouwen in. Wat verstandig?
  In amsterdam hangen posters met het advies om ook binnenshuis een afstand van 1,5m in acht te nemen! Ziet u het voor zich? Overigens is het met de feestdagen (ook het kabinet verliest de menselijkheid niet uit het oog) toegestaan om met 3 personen in een enkele ruimte te verkeren (wel met 1,5m tussenruimte dus). Wie controleert dat overigens? En hoe?
  Sinds enige tijd zijn er weer wat meer besmettingen (daar hebben we het weer, besmet en niet ziek is toch juist goed!). Maar minder mensen in het ziekenhuis. Wat toch, uitgaande van de prioriteiten van het kabinet, heugelijk nieuws zou moeten zijn. Het gaat immers om het aantal bezette bedden! Maar neen, Rutten maakt zich zorgen. Op het nieuws wordt trouwens niet meer gesproken over doden. De voornaamste zorg gedurende de eerste golf.
  In duitsland ging een week na de invoering van strenge maatregelen het aantal besmettingen fors terug. Volgens uitlatingen van ons kabinet kan dat niet het gevolg zijn van die maatregelen. Te kort om conclusies te trekken. Doch daarvan deze keer geen melding.

  En zo gaat het maar door. Koste wat het kost moet het doorgaan voor een (internationale) ramp. En dat terwijl de werkelijk ernstige gevolgen overal steeds zichtbaarder worden.

  Van de tweede kamer verwacht ik niks. Die hebben het te druk met het kabinet kapittelen met hun slappe beleid rond corona.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s