De geheime vergunningplicht van incassobureaus [2]

Kort nadat ik mijn artikel over de geheime vergunningplicht van incassobureaus schreef, verscheen op de site van de rijksoverheid het bericht “Incassoregister tegen misstanden bij incasso“. Opvallend is dat het kabinet ook factoring (verkoop van vorderingen aan gespecialiseerde partijen) wil gaan aanpakken.

Het is te hopen dat de regulering van incassobureaus uit de Wet op het financieel toezicht (Wft) wordt verwijderd en afzonderlijk wordt geregeld. Aandachtspunt is verder dat niet alleen consumenten nadeel ondervinden van de praktijken van incassobureaus; ook het MKB ondervindt last. Het zou mooi zijn als dat wordt mee genomen.

Intussen is toezichthouder ACM druk bezig met de incassobureaus. In het bericht van 12 februari jl. wordt voor een aantal bureaus gewaarschuwd, zie hier onder.

Rijksoverheid over de nieuwe regels voor incassobureaus
Het complete bericht:

Incassoregister tegen misstanden bij incasso
Nieuwsbericht | 08-02-2019 | 15:30

Het kabinet pakt de misstanden in de incassomarkt aan en geeft hiermee uitvoering aan een afspraak uit het regeerakkoord. Er komt een incassoregister waar incassobureaus verplicht ingeschreven moeten zijn. Voor het uitoefenen van incassowerkzaamheden komen er eisen en de naleving hiervan wordt gecontroleerd door een systeem van toezicht en handhaving. Dit om te voorkomen dat kwetsbare schuldenaren geconfronteerd worden met onjuiste incassopraktijken en om de kwaliteit en de dienstverlening van de gereguleerde incassosector te verhogen.

De aanpak van misstanden in de incassomarkt is onderdeel van de Brede Schuldenaanpak van het kabinet. Minister Dekker voor Rechtsbescherming kondigt mede namens minister Hoekstra van Financiën, staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer een wetsvoorstel aan over aanpak van misstanden in de private buitengerechtelijke incassomarkt. Ook staat daarin welke maatregelen al onmiddellijk worden genomen.

Minister Dekker: “De misstanden in de incassomarkt moeten worden aangepakt. Als je schulden maakt moet je die natuurlijk betalen. Maar het innen van schulden moet wel op een verantwoorde manier gebeuren. Ook moeten incassobureaus zorgvuldige en begrijpelijke taal gebruiken zodat mensen weten wat hun rechten en plichten zijn.” Alleen als aan eisen van kwaliteit en professionaliteit wordt voldaan kunnen partijen zich inschrijven in het incassoregister en deze inschrijving wordt een verplichting om actief te zijn in de incassomarkt. Dit geldt zowel voor incassobureaus die uit naam van een schuldeiser vorderingen innen als voor partijen die bedrijfsmatig vorderingen kopen om deze vervolgens zelf te innen. Voor de inrichting van een incassoregister en de bijbehorende handhaving en toezicht wordt een wetsvoorstel voorbereid en zoveel mogelijk gelijktijdig wordt de feitelijke implementatie voorbereid zodat inwerkingtreding medio 2021 mogelijk is.

Het minimumbedrag van € 40 voor de vergoeding van incassokosten blijft gehandhaafd waarbij echter een stapeling van de incassokosten bij meerdere opeisbare vorderingen wordt aangepakt. Dit kan bijvoorbeeld door een verplichting tot het samenvoegen van alle openstaande termijnen voor de berekening van incassokosten of door het maximeren van een bedrag per consument per periode. Hiervoor is een aanpassing van het BW noodzakelijk die gelijktijdig zal worden ingezet met de overige maatregelen die misstanden in de incassomarkt moeten tegengaan.

De komende maanden wordt in overleg met de toezichthouders een helder en toegankelijk meldpunt voor misstanden in de incassomarkt ingericht. Bij dit loket kunnen schuldenaren, en personen en organisaties die schuldenaren ondersteunen bij de aanpak van hun schulden, terecht met klachten voor de bestaande toezichthouders. Ook komen er afspraken met schuldeisers over het inzetten van bonafide incassobureaus.

Op verzoek van de Kamer wordt onderzocht welke problemen schuldenaren ervaren bij het innen van opgekochte vorderingen (dus niet door de oorspronkelijke schuldeiser), naar de economische waarde van dergelijke opgekochte vorderingen en naar mogelijke ongewenste gedragseffecten van het beperken van de mogelijkheid vorderingen te verhandelen. Dit onderzoek wordt zo mogelijk nog voor de zomer afgerond en hierover wordt de Kamer dan geïnformeerd.

Bericht ACM
ACM schrijft op 12 februari:

Besluiten waarschuwing netwerk incassobureaus
12-02-2019

Uit meldingen bij de ACM blijkt dat deze incassobureaus consumenten onder druk zetten om onterechte rekeningen te betalen. De ACM heeft vastgesteld dat de personen achter deze incassobureaus hun agressieve praktijken onder steeds wisselende bedrijfsnamen voortzetten. Daarom kiest de ACM ervoor om consumenten actief te waarschuwen voor al deze bedrijven.

Er wordt verwezen naar waarschuwingsbesluiten inzake de volgende bureaus:

  • Activa Finance
  • Be Clean
  • Debt Pay
  • AMK Company
  • Co Jansen
  • Unic Parts

Aanvulling 23 april 2019
De AFM besteedt in het jaarverslag 2018 aandacht aan incassobureaus en schuldopkopers. Op pagina 20 staat:

Onderzoek bij incassobureaus en schuldopkopers van consumptief krediet
Mede vanuit de locked-upproblematiek hebben we ons in 2018 gericht op schuldopkopers en incassobureaus en hun rol bij het incasseren van openstaande kredietvorderingen. We hebben onderzoek gedaan naar zes ondernemingen die het grootste deel van de vorderingen in deze markt innen. Hierdoor hebben we opkopers van consumptieve kredieten een eerste aanzet gegeven om klanten zicht te geven op een schuldenvrije toekomst. Er is onder meer een maximale leeftijd bepaald, waarna tot kwijtschelding wordt overgegaan.
Verder hebben we onderzocht hoe bepaalde kredietaanbieders omgaan met betalingsachterstanden bij consumptief krediet. Hier zijn ook twee incassobureaus bij betrokken. Uit de resultaten bleek onder meer dat de rente die een klant moet betalen op een achterstand van een consumptief krediet hoger was dan de contractuele rente op dat krediet. Dit mag niet en de betreffende bureaus zijn daarvan op de hoogte gesteld c.q. gewaarschuwd. Zij passen dit aan en compenseren de getroffen klanten.

Aanvulling 3 mei 2019
Lees Zo innen malafide incassobureaus niet-bestaande schulden bij NU.nl.

Ook de Kansspelautoriteit waarschuwt voor incassobureaus:

Waarschuwing voor netwerk van incassobureaus
Uit meldingen blijkt dat de genoemde incassobureaus consumenten onder druk zetten om een nog openstaande rekening te betalen. Vaak is er helemaal geen overeenkomst, waardoor de vordering onterecht is. Soms gaat het om vermeende overeenkomsten van jaren geleden. De incassobureaus beweren dat de consument verplicht is te betalen. Ze dreigen consumenten met vergaande maatregelen zoals beslaglegging op goederen of bankrekeningen. Ook wordt gezegd dat goederen in beslag worden genomen als de consument niet op tijd betaalt. Een incassobureau kan dit soort maatregelen helemaal niet nemen. Alleen een officiële deurwaarder mag na toestemming van de rechter beslag leggen.

Advies: betaal niet
Het advies aan mensen die dergelijke telefoontjes ontvangen is: betaal niet. Eerder waarschuwde de ACM ook al voor een netwerk van incassobureaus dat met een vergelijkbare aanpak consumenten benadert. De ACM ziet dat Lootsma & Partners, Deurwaarder Smits & Co en Inter Payment Service onderdeel zijn van ditzelfde netwerk dat onder wisselende namen betaling van onterechte vorderingen afdwingt. Deze drie incassobureaus staan niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, terwijl dit wel verplicht is voor bedrijven die actief zijn in Nederland. Verder wordt benadrukt dat Deurwaarder Smits & Co geen officiële deurwaarder is. Daarnaast kloppen de gegevens op de websites van deze incassobureaus niet.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s