Wetten maken voor de burger | rapport over onderzoek naar internetconsultaties

De Nederlandse rijksoverheid houdt met regelmaat internetconsultaties over voorgenomen wet- en regelgeving.
Soms lijkt het er op dat belanghebbenden bij allerlei belangrijke wetsvoorstellen niet de kans grijpen om aan de consultatie mee te doen. Zo miste ik bijvoorbeeld de Consumentenbond bij de consultatie over het voorstel om digitale communicatie met de overheid verplicht te stellen.

Een onderzoek naar het middel internetconsultatie in opdracht van het WODC, het wetenschappelijk onderoeksbureau van het ministerie van veiligheid, heeft geleid tot een rapport van 120 pagina’s dat is aangeboden aan het parlement. De adviseurs zijn van mening dat het beter kan en noemen de navolgende ‘verbeteringsrichtingen’, waarbij aan het slot ook ‘big data’ als een heilzaam middel wordt genoemd:

Bekendheid bevorderen
• Internetconsultatie is nog onvoldoende bekend en voor zover het bekend is, is dat slechts onder een beperkte groep mensen (hoogopgeleide ouderen). Gerichte publiciteit in publieke media en vakbladen kan een groter publiek bereiken.
• Afhankelijk van de doelen van een specifieke Internetconsultatie moeten passende strategieën worden gekozen om zo relevante doelgroepen op de Internetconsultatie te attenderen.
• Het bereiken van de doelgroepen is een eerste stap; het doel is echter om de participatie te bevorderen. Bekendheid is daartoe een eerste vereiste, motivatie een tweede. Ook aan die motivatie zou via media en via feedback in lopende consultaties gewerkt moeten worden.

Afwegingskader
• Ontwikkel een helder schematisch overzicht (flowchart of beslisboom) van het proces van afwegingen dat doorlopen moet worden om tot inzet van Internetconsultatie te besluiten, of er juist vanaf te zien.

Methodische aanpak
• Het proces van Internetconsultatie vraagt om een methodiek die aangeeft in welke gevallen welke aanpak van Internetconsultatie en stappen daarbinnen uitvoerbaar en zinvol zijn.
• Een methodiek als de bovengenoemde wordt niet vanzelf toegepast. Om dat te bewerkstelligen is een proces van professionalisering nodig van diegenen die een rol vervullen in de toepassing van Internetconsultaties.

Interactie
• Internetconsultatie kan een betere rol vervullen in het wetgevingsproces als de communicatie met burgers en organisaties integraal en planmatig wordt benaderd gedurende het hele proces van wet- en regelgeving.
• In gevallen van gevoelige beleidsterreinen of indien doelgroepen moeilijk bereikbaar of te motiveren zijn (jongeren, sociaal zwakkeren, mensen met een taalachterstand) kan ook de inzet van analyses van Big Data via social media, of anders- zins een oplossing bieden om ook diegenen te horen, die Internetconsultatie niet weten te vinden of te benutten.

Feedback
• Om duidelijk te maken dat waarde gehecht wordt aan inspraak via Internetconsultatie, om respectvol om te gaan met de insprekers, en “last but not least” om de deelname aan Internetconsultatie te stimuleren, is tijdige, heldere, concrete op de doelgroepen gerichte feedback in de vorm van een verslag, of een andere vorm essentieel. Zo´n terugkoppeling moet een standaard onderdeel van het proces zijn.

Benutten van technologische ontwikkelingen
In de toepassing van Big Data technieken zien de onderzoekers mogelijkheden om informatie en opvattingen te verzamelen onder en van groepen in de samenleving die met behulp van Internetconsultatie moeilijk te bereiken zijn (bijvoorbeeld jongeren en lager opgeleiden). Hoewel (nog) niet gerelateerd aan Internetconsultatie zijn in Nederland verschillende experimenten met het toepassen van Big Data technieken in gang gezet. Het is zeer de moeite waard om het proces en de resultaten van dergelijke initiatieven te volgen en te analyseren op de toepassingsmogelijkheden bij consultatie in het algemeen en Internetconsultatie in het bijzonder.

Wat ik hierbij mis:
het toekennen van prijzen aan de deelnemers aan internetconsultaties, dan wel een andere vorm van beloning (misschien een vorm van ‘liken’), zodat de consultatiedeelnemers kunnen pronken met hun gratis inzet voor land. Dat kan vast wel worden afgekeken van de social media.

Meer informatie:

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Bestuursrecht, Juridisch diversen en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s