Voornemens DNB inzake de trustsector | Toezicht vooruitblik 2016

Op 16 november jl. publiceerde DNB het document “Toezicht vooruitblik 2016”.  In het persbericht onder de titel “Integriteitsrisico’s in financiële sector nog te weinig onderkend; hypotheekportefeuilles banken kunnen goed tegen een stootje” schrijft DNB dat de jaarlijkse ‘Toezicht vooruitblik’ (waarvan dit dan de eerste is) de opvolger is van de eerdere jaarlijkse overzichten ‘Thema’s DNB Toezicht’ en onderdeel vormt van een nieuwe verantwoordingscyclus.

DNB schrijft in het document:

In de Toezicht vooruitblik wordt vooruit gekeken naar de toezichtactiviteiten in het komende jaar. In de ‘Staat van het Toezicht’, die in het voorjaar verschijnt, wordt teruggekeken op de resultaten die zijn bereikt met het reguliere en het thematische toezicht. Nieuw in deze aanpak is dat de themakeuze in de ‘Toezicht vooruitblik’ van te voren wordt besproken met vertegenwoordigers uit de verschillende financiële sectoren, waarmee verder gestalte wordt gegeven aan het voornemen om meer met de sectoren in gesprek te gaan, zoals ook is aangekondigd in de in 2014 verschenen ‘Visie DNB Toezicht 2014-2018’.

Geïnternaliseerde integere cultuur

Op pagina 8 van het document wordt de doelstelling voor de trustsector omschreven als “Geïnternaliseerde integere cultuur”. Bevordering van de integriteit komt in het document op vele plaatsen in de orde, wat ook is te verklaren doordat de meeste vormen van naleving van wet- en regelgeving onder die noemer zijn te scharen.

Audit functie

Op pagina 13 wordt gemeld dat in het kader van themagericht onderzoek bij trustkantoren aandacht zal worden gegeven aan de kwaliteit van de audit functie. Dit onderzoek zal het eerste kwartaal van 2016 plaats vinden en in het tweede kwartaal worden teruggekoppeld (pagina 40). Op pagina 22 wordt dit als volgt toegelicht:

Trustkantoren: kwaliteit auditfunctie

Vanaf 1 januari 2015 moeten trustkantoren (conform de nieuwe Regeling integere bedrijfsvoering) een auditfunctie inrichten als derdelijnscontrole. Gelet op de eerdere negatieve ervaringen met de inrichting van de compliancefunctie door trustkantoren, bestaat het risico dat ook de auditfunctie onvoldoende functioneert. De auditfunctie is een belangrijke schakel in het beheersingskader van financiële instellingen en is bij uitstek de partij die vanuit haar onafhankelijke positie kritisch de bedrijfsvoering moet toetsen. Een niet goed functionerende auditfunctie verzwakt dus het algehele beheersingskader van trustkantoren en vergroot daarmee integriteitsrisico’s. DNB zal daarom bij een geselecteerd aantal trust kantoren de kwaliteit van de auditfunctie beoordelen en benchmarken. Aan de hand van (inter)nationale standaarden voor interne audit- functies toetsen we de ‘volwassenheid’ en het effect van het toezicht van DNB hierop. Tegen overtredingen of tekortkomingen treden we indien nodig sectoraal en/of instellingsspecifiek op. Dit moet leiden tot de verbetering van het beheersraamwerk en de ‘volwassenheid’ van trustkantoren vergroten.

Nieuwe regelgeving

Op pagina 31 wordt ingegaan op het voornemen op de pas gewijzigde regelgeving opnieuw aan te passen:

DNB heeft in de Visie op Toezicht 2014-2018 de ambitie uitgesproken om de trustsector naar een hoger volwassenheidsniveau te brengen. Uitgangspunt hierbij is dat ‘de integriteit van de trustsector buiten enige twijfel dient te staan’, zoals de minister van Financiën het formuleerde in zijn brief van 14 mei 2015 aan de Tweede Kamer. Uit de bevindingen van DNB blijkt dat dit een uitdaging is.

We concludeerden eerder dat de integriteitsrisico’s te hoog zijn en deze onvoldoende door de kantoren worden beheerst. In samenwerking met het ministerie van Financiën wordt nu, mede op verzoek van DNB in haar wetgevingsbrief 2015, gewerkt aan aanscherping van de Wtt en onderliggende regelgeving, om onder meer de meest risicovolle activiteiten die trustkantoren uitvoeren te voorkomen of te beëindigen. In elk geval totdat de regelgeving is geïmplementeerd, is een intensivering van dit toezicht noodzakelijk. Komend jaar zal DNB in samenwerking met instanties zoals verenigd in het Financieel Expertise Centrum (FEC), scherp toezien op de wijze waarop trustkantoren hun poortwachtersrol vervullen.

Dit artikel verscheen eerder op de site van Compliance Platform Trustkantoren

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s