Wetgevingsconsultatie over deponering bescheiden in het handelsregister langs elektronische weg

De rijksoverheid is op 23 juli jl. een wetgevingsconsultatie gestart inzake deponering van bescheiden in het handelsregister langs elektronische weg. Einddatum is 5 september 2014. Het doel van de nieuwe regeling wordt als volgt omschreven:

Het opstellen en deponeren van de jaarrekening sneller, makkelijker en efficiënter maken voor ondernemers door rechtspersonen uitsluitend langs eenvormige elektronische weg, dat wil zeggen via SBR of online service “Zelf deponeren jaarrekening”, hun jaarrekening bij de Kamer van Koophandel te laten deponeren.

Elektronische deponering heeft gevolgen voor de volgende wetten:

Wijziging Handelsregisterwet

Hoewel de hierboven geciteerde toelichting suggereert dat het alleen om publicatiestukken gaat, is de consultatietekst ruimer. Het gaat om alle vormen van deponering. Voorgestelde wijziging Handelsregisterwet 2007:

In de Handelsregisterwet 2007 wordt na artikel 19 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 19a
1. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat bescheiden waarvan bij of krachtens de wet is voorgeschreven dat die bij het handelsregister worden gedeponeerd, uitsluitend langs elektronische weg worden gedeponeerd en worden nadere regels gesteld over de wijze waarop die deponering moet plaatsvinden.
2. Voor bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bescheiden, bedoeld in het eerste lid, waarvan de inhoud betrekking heeft op enig boekjaar wordt bepaald vanaf welk boekjaar het besluit daarop van toepassing is.
3. De Kamer draagt zorg voor het langs elektronische weg kunnen ontvangen van de aangewezen bescheiden, bedoeld in het eerste lid, op de bij het besluit, bedoeld in dat lid, vastgestelde wijze.

Wijziging boek 2 BW en Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen

De voorgestelde wijzigingen in boek 2 BW betreffen de publicatiestukken, en deponeringsverplichtingen op grond van artikelen 404, 408 en 409. Verder wijzigt de deponeringsverplichting van artikel 5 tweede lid Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen.

Overige informatie consultatie 

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt
Deponeringsplichtige rechtspersonen, softwareleveranciers, financieel intermediairs en de Kamer van Koophandel.

Verwachte effecten van de regeling
Het opstellen en deponeren van de jaarrekening zal sneller, makkelijker en efficiënter worden voor ondernemers. Door bij het opstellen van de jaarrekening in de eigen boekhouding gebruik te maken van SBR-standaarden, kunnen gegevens uit die boekhouding door de ondernemer straks ook worden gebruikt voor andere applicaties en voor (toekomstige) andere uitvragende partijen, zoals overheidspartijen, banken en intermediairs. Verantwoordingsrapportages hoeven dan niet langer in verschillende formaten op verschillende manieren bij de verschillende overheidspartijen te worden aangeleverd. Dit is voor alle partijen efficiënter. Daarnaast hoeven de benodigde gegevens niet meer diverse malen ingevoerd te worden en de bescheiden hoeven niet meer gekopieerd en via e-mail of post verzonden te worden. De gegevens kunnen direct vanuit de eigen administratie samengevoegd en verzonden worden. Een ondernemer kan hierdoor eenvoudiger en tijdig aan zijn verplichtingen voldoen. Bovendien neemt de kwaliteit van de rapportages, zoals de jaarrekening, toe, omdat er minder risico is op fouten in het overnemen van cijfers uit de administratie in de jaarrekening. De kwaliteit van die in het handelsregister gedeponeerde bescheiden neemt hierdoor eveneens toe. Gebruikers van het handelsregister, denk aan investeerders, afnemers, leveranciers en andere zakenpartners, hebben hier baat bij. Verder ontstaat de mogelijkheid om de ondernemer betere toegang te bieden tot bedrijfseconomische gegevens en vergelijkende cijfers van branchegenoten, waardoor ook benchmarking wordt vergemakkelijkt.

Bronnen

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Handelsrecht, Handelsregister, Jaarverslaggeving, Rechtspersonenrecht en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s