Wet bestuur en toezicht heeft ook gevolg voor de gewone vennootschapspraktijk (er is meer dan one-tier bestuursmodel en beperking toezichthoudende functies)

Veel publicaties naar aanleiding van de Wet bestuur en toezicht besteden aandacht aan het one-tier bestuursmodel dat door de nieuwe wet wordt geïntroduceerd. Voorts is er veel geschreven over de beperking in het aantal toezichthoudende functies en de regels inzake verdeling man/vrouw.
Echter, ook voor de gewone vennootschapspraktijk en voor andere rechtspersonen dan kapitaalvennootschappen treden veranderingen op:

  • De aansprakelijkheidsregeling van bestuurders wegens onbehoorlijke taakvervulling wordt gewijzigd. Op grond van de nieuwe tekst van artikel 2:9 BW behoren tot de taak van de bestuurder alle bestuurstaken die niet bij of krachtens de wet of de statuten aan een of meer andere bestuurders zijn toebedeeld. Er wordt meer rekening gehouden met de taakverdeling binnen een bestuur. Waarschijnlijk wordt het daardoor eenvoudiger voor bestuurders om zich te verweren tegen aansprakelijkheidsclaims gebaseerd op activiteiten die niet binnen hun takenpakket vielen. Wel blijft de eis dat de aangesproken bestuurders kunnen aantonen niet nalatig te zijn geweest in het treffen van maatregelen om het onbehoorlijk bestuur af te wenden (*).
  • Voorts wordt de tegenstrijdig belang regeling aangepast. Als een bestuurder bij het aangaan van een rechtshandeling namens de vennootschap een eigen belang heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, kan dit op dit moment nog gevolgen hebben voor de geldigheid van de rechtshandeling (“externe werking”). De vennootschap kan onder omstandigheden de rechtshandeling vernietigen. In het nieuwe systeem mag een bestuurder met tegenstrijdig belang niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming (**). Niet-naleving kan leiden tot interne aansprakelijkheid, maar heeft niet langer tot gevolg dat de rechtshandeling kan worden aangetast. Zie voor de huidige wettekst en de nieuwe wettekst deze pagina.
  • Het is mogelijk om fouten op het gebied van tegenstrijdig belang na in werking treden van de wet te repareren. De algemene vergadering kan, indien een naamloze vennootschap of een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet is vertegenwoordigd door het bestuur of een bestuurder terwijl er een tegenstrijdig belang was met een of meer bestuurders, die vertegenwoordiging bekrachtigen door de vertegenwoordiger of vertegenwoordigers daartoe aan te wijzen op of na de datum van inwerkingtreding van de wet.

NOTEN:

(*) Aldus de nieuwe tekst van artikel 2:9 lid 2 BW:

Elke bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken. Hij is voor het geheel aansprakelijk terzake van onbehoorlijk bestuur, tenzij hem mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijk bestuur af te wenden.

(**) Volgens de wet worden aan artikel 239 twee nieuwe leden toegevoegd, die luiden:

5. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
6. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in lid 5. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen. Bij ontbreken van een raad van commissarissen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering, tenzij de statuten anders bepalen.

Zie voor de vergelijkbare wijziging inzake commissarissen de wetteksten op deze pagina.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Modernisering ondernemingsrecht, Rechtspersonenrecht en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s