Verlenging van de ‘tijdelijke’ corona-maatregelen

Deze maand staat de verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 op de agenda’s van Tweede en Eerste Kamer. Op 4 mei jl. verzocht de minister van gezondheid om verlenging.

Advies Afdeling advisering van de Raad van State
De Afdeling advisering van de Raad van State schreef in het advies over het voorstel dat het verlenging ondersteunt maar dat de regering zich wel moet realiseren dat de maatschappelijke gevolgen van de maatregelen ernstig zijn:

Daartegenover staat een steeds sterkere roep vanuit de maatschappij om de beperkende maatregelen op allerlei terreinen juist te versoepelen. Daarbij spelen de steeds schrijnender en zichtbaarder wordende economische en sociaal-maatschappelijke gevolgen van de crisis een belangrijke rol. De recent aangekondigde versoepelingen die in zouden moeten gaan op 28 april aanstaande beogen hierin een door de regering aangemerkte middenweg te vinden.

en:

Daarbij speelt ook het hiervoor genoemde spanningsveld een rol tussen enerzijds de ‘harde’ cijfers die er op dit moment nog op wijzen dat versoepeling niet of slechts zeer beperkt kan plaatsvinden en anderzijds de sociale en economische belangen die aanmerkelijke versoepelingen juist steeds urgenter maken. Daarover bestaan aanzienlijke verschillen van opvatting en appreciatie die de afgelopen periode steeds duidelijker en scherper aan het licht zijn getreden. Dat is mede gelet op de duur van de crisis begrijpelijk en onvermijdelijk.

Tegen deze maatschappelijke achtergrond behoeft de effectiviteit van de Twm en van de daarop gebaseerde maatregelen de komende periode bijzondere aandacht. Met het oog op de nalevingsbereidheid bij burgers en bedrijven en een doeltreffende handhaving door de overheid zijn een zo consistent en coherent mogelijk beleid en een heldere communicatie daarover, cruciaal.

De Afdeling stelt vragen over de wetsvoorstellen die momenteel aanhangig zijn:

Het valt in samenhang met het voorgaande overigens op dat er ruim een jaar na aanvang van de crisis nog altijd nieuwe onderdelen aan de Twm worden toegevoegd of in voorbereiding zijn. Het gaat daarbij enerzijds om voorstellen die verdere beperkingen opleggen, maar anderzijds juist ook om voorzieningen die bij kunnen dragen aan het afschalen van maatregelen. In de toelichting bij het voorstel voor verlenging ontbreekt een overzicht van deze reeds aangekondigde wijzigingen en het beoogde tijdpad daarvan. Evenmin wordt ingegaan op de vraag of er daarnaast op dit moment nog andere wijzigingen van de Twm worden voorzien of overwogen.

Tweede Kamer over verlenging
In de Tweede Kamer staat het verzochte uitstel op de agenda van de procedurevergadering van de commissie voor Justitie en Veiligheid van 19 mei a.s., dus het lijkt er op dat er nog niet plenair is vergaderd.

Eerste Kamer over verlenging
Bij de Eerste Kamer staat het eveneens op de agenda. Commissies van de Eerste Kamer vergaderen over de verlenging:

De Eerste Kamercommissies voor J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, EZK/LNV en OCW bespreken op 18 mei 2021 de verlengingsmomenten van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19.

De Eerste Kamercommissies voor J&V, VWS en BiZa/AZ en IWO hebben ter voorbereiding van het debat op 25 mei 2021 bij brief van 30 april 2021 gevraagd om een dan actueel overzicht van actueel geldende tijdelijke regelingen maatregelen COVID-19.

 

Meer informatie:

  • Pagina Tweede Kamer over verlenging.
  • Brief minister van 4 mei 2021 en conceptverlengingsbesluit.
  • Advies Afdeling advisering van de Raad van State van 21 april jl. en het nader rapport van 30 april jl.: advies op overheid.nl.
  • Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35526): dossier Eerste Kamer, overheid.nl.
  • Stemmingen: de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 werd op 13 oktober 2020 door de Tweede Kamer aangenomen met acht partijen tegen en één lid van de ChristenUnie, in de Eerste Kamer waren 48 stemmen voor en 24 stemmen tegen.
  • Berichten op dit blog over corona.

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Grondrechten en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s