Stand van zaken nieuwste wijzigingswet Wwft

Het Ministerie van Financiën zorgt voor verwarring in de witwasbestrijding door de regelgeving te snel te veranderen. Als ze iets vergeten zijn komt er een ‘herstelwet’ waarin niet alleen technische wijzigingen staan. De ‘Herstelwet financiële markten 2020’ gaat alleen maar over de Wwft.

In de besluitenlijst van de procedurevergadering van de vaste commissie voor Financiën van 9 september jl. stond bij het agendapunt Herstelwet financiële markten 2020 dat het wetsvoorstel wordt aangemeld voor plenaire behandeling als hamerstuk.

Tekst uit de besluitenlijst:

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag – minister van Financiën, W.B. Hoekstra – 2 juli 2020
Nota naar aanleiding van het verslag – 35440-6
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota van wijziging – minister van Financiën, W.B. Hoekstra – 2 juli 2020
Nota van wijziging – 35440-7
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Noot:
• De nota van wijziging bevat twee aanvullingen op het oorspronkelijke wetsvoorstel. De eerste ziet op een meer specifieke definitie van ‘uiteindelijk belanghebbende’ in artikel 3:9a van de Wet op het financieel toezicht (Wft). De tweede aanvulling zorgt ervoor dat de kennisgevingsverplichting van artikel 3:29 Wft ook van toepassing wordt op uiteindelijk belanghebbenden van wisselinstellingen in Nederland of met een bijkantoor in Nederland.
• Daarnaast is een verschrijving in het wetsvoorstel verbeterd en is een tweetal onjuiste verwijzingen hersteld.

Zaak: Nota van wijziging – minister van Financiën, W.B. Hoekstra – 13 augustus 2020
Tweede nota van wijziging – 35440-8
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Noot:
• Deze tweede nota van wijziging strekt ertoe om het wetsvoorstel Herstelwet financiële markten 2020 op enkele technische punten te verbeteren.

Zaak: Wetgeving – minister van Financiën, W.B. Hoekstra – 17 april 2020
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet toezicht trustkantoren 2018 en enige andere wetten in verband met het herstel van gebreken en omissies bij de implementatie van Europese regelgeving op het terrein van de financiële markten (Herstelwet financiële markten 2020) – 35440
Besluit: Wetsvoorstel bij de griffie aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

Noot:
• Dit wetsvoorstel voorziet in het herstel van gebreken en omissies die zijn opgetreden bij de implementatie van Europese regelgeving op het terrein van de financiële markten. Vanwege het technisch herstelkarakter van het wetsvoorstel, beperkt het zich tot hetgeen noodzakelijk is voor een goede en correcte implementatie. Dit betekent dat het alsnog toepassen van lidstaatopties geen onderdeel uitmaakt van dit wetsvoorstel.
• Het voorstel van wet gaf de Afdeling advisering van de Raad van State geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen (blanco advies).
• Het meest in het oog springende onderdeel van het wetsvoorstel betreft het invoeren van een verplichte reputatietoets voor uiteindelijk belanghebbenden van trustkantoren, wisselkantoren, kantoren voor het omwisselen van cheques, aanbieders van bewaarportemonnees en aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta.

 

Een overzicht van Wwft-wetsvoorstellen is hier te vinden.

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s