Your Europe | European Single Digital Gateway

According to a press release of 20 June (html, pdf) Europe intends to create one portal with information on the EU internal market. The portal will integrate several networks and services, including European Consumer Centres, Your Europe Advice, SOLVIT, Intellectual Property Rights Helpdesk, Europe Direct and Enterprise Europe Network.

The name of the portal is the unoriginal “Your Europe” and the portal is found on the address http://europa.eu/youreurope/.


Aanvulling 1 augustus 2018
VNG Realisatie schreef over de Single Digital Gateway, zie hierna het bericht van VNG:

Nieuwe Europese verordening raakt Nederlandse dienstverlening | VNG Realisatie

Het Europese Parlement krijgt dit najaar een nieuwe Europese verordening ter bekrachtiging voorgelegd die impact heeft op de Nederlandse dienstverlening vanuit de overheid. Als de verordening in werking treedt moeten Nederlandse overheidsorganisaties hun informatievoorziening in een aantal sectoren en een aantal specifieke diensten toegankelijk maken en vertalen voor EU-burgers en bedrijven uit andere lidstaten. De tekst van de verordening is vorige maand vastgesteld.

Single Digital Gateway
De EU wil de informatievoorziening vanuit de lidstaten aanbieden aan alle EU-burgers en bedrijven via een Europese toegangspoort, de Single Digital Gateway. Deze digitale toegangspoort zal toegang geven tot online-informatie, -procedures en -diensten voor ondersteuning en probleemoplossing. Zo is informatie over wonen, werken en ondernemen in andere lidstaten gemakkelijk te vinden. Uitgangspunt is dat als een procedure beschikbaar is voor een burger of ondernemer van een lidstaat, deze ook toegankelijk moet zijn voor gebruikers uit andere lidstaten. Verder is het ‘Once-Only Principe’ in de verordening opgenomen. Dat wil zeggen dat gebruikers dezelfde informatie slechts eenmaal aan een Europese overheidsdienst hoeven te verstrekken.

Impactanalyse
In Nederland voert momenteel ICTU (ICT Uitvoeringsorganisatie) een Impactanalyse uit naar de gevolgen van de Verordening, in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-relaties en Economische Zaken en Klimaat. Veel overheidsorganisaties die diensten aan burgers en bedrijven leveren worden geraakt door deze verordening. In Nederland is de informatievoorziening aan burgers en bedrijven al gedeeltelijk vertaald en een aantal procedures zijn nu al online beschikbaar. In de Impactanalyse wordt ook gekeken welke bouwstenen ons land al beschikbaar heeft om aan de nieuwe verordening te kunnen voldoen.
In mei 2017 heeft de Commissie haar voorstel voor de ontwikkeling van één digitale toegangspoort ingediend. Vorige maand is de laatste versie van de verordening in samenspraak met vertegenwoordigers van de lidstaten en van het Europees Parlement vastgesteld. Het Europees Parlement en de Europese Raad moeten de definitieve versie van de verordening na de zomer formeel bekrachtigen.

Volgende stappen
De verordening geeft alle nationale, regionale en lokale overheden voor de verschillende onderdelen twee tot vijf jaar de tijd om de implementatie voor te bereiden. Binnen twee jaar moeten de centrale overheden hun informatievoorziening aangepast hebben voor EU-burgers en bedrijven. Voor lokale overheden geldt een termijn van vier jaar. Vijf jaar na de inwerkingtreding zijn alle relevante procedures voor EU-burgers en bedrijven toegankelijk en voorzien van vertaalde toelichtingen.
In die vijf jaar moeten de lidstaten daarvoor ook een uitwisseling op gang brengen waarin bewijsstukken onderling worden uitgewisseld: als een burger of bedrijf een aanvraag indient bij een overheidsorganisatie moet de laatste de relevante gegevens bij de lidstaat opvragen waar de aanvrager vandaan komt.

Zie voorts dit bericht:

Single Digital Gateway raakt lokale overheden

Het Europees Parlement beslist in het najaar over een verordening die flinke gevolgen kan hebben op Nederlandse overheidsdienstverlening: de Single Digital Gateway. Wanneer deze verordening van kracht wordt, moeten onder meer gemeenten en provincies diensten toegankelijk maken en vertalen voor EU-burgers uit andere lidstaten.

Dienstverlening toegankelijk voor alle EU-burgers
De tekst van de verordening, die in mei 2017 door de Europese Commissie werd ingediend, is vorige maand vastgesteld. Er wordt momenteel in opdracht van het ministerie van BZK een Impactanalyse uitgevoerd door ICTU (ICT Uitvoeringsorganisatie), zo meldt VNG. De EU wil informatievoorziening vanuit de lidstaten aanbieden aan inwoners in heel Europa via een Europese toegangspoort, oftewel de Single Digital Gateway. Deze poort moet online informatie over wonen, werken en ondernemen in andere lidstaten gemakkelijker en toegankelijk maken. Er is met de maatregel toegang mogelijk tot informatie, procedures, diensten voor ondersteuning en probleemoplossing. Ook hoeven gebruikers dezelfde informatie nog maar één keer aan een Europese overheidsdienst te verstrekken.

Twee tot vijf jaar de tijd
De verordening betekent veel vertaalwerk voor Nederlandse overheidsorganisaties. Met name overheidsorganisaties die diensten aan burgers en bedrijven leveren volgens VNG ‘geraakt’ door de verordening. Een gedeelte van de informatievoorziening is al vertaald en online beschikbaar. In de Impactanalyse wordt bekeken welke ‘bouwstenen’ die voldoen aan de nieuwe verordening er al zijn. Overheden krijgen twee tot vijf jaar de tijd voor implementatie van de Single Digital Gateway. Voor lokale overheden geldt een termijn van vier jaar. Alle relevante procedures voor EU-burgers en bedrijven moeten uiterlijk vijf jaar na inwerkingtreding van de verordening toegankelijk zijn voor EU-burgers en bedrijven en voorzien zijn van vertaalde toelichtingen.

Bewijsstukken
In de vijf jaar na het van kracht worden van de verordening moeten de lidstaten uiteindelijk een nieuwe vorm van informatie uitwisselen op gang zien te brengen. Overheidsorganisaties moeten bewijsstukken van EU-burgers rechtstreeks op kunnen vragen bij het lidstaat waar de aanvrager vandaan komt. Het Europees Parlement en de Europese Raad moeten de definitieve versie na de zomer formeel bekrachtigen, schrijft VNG.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s