Alarmbericht Actal: burgers, bedrijven en professionals kunnen niet uit de voeten met wet- en regelgeving

In een brief aan de informateur dringt Actal aan op drastische verbetering van de kwaliteit van de regelgeving.

De regelgevingswaakhond signaleert dat burgers, bedrijven en professionals niet meer centraal staan in de regelgeving en dat zij daarmee niet uit de voeten kunnen. Dat moet dus anders. Voorts dringt Actal aan op een sterkere positie van haar opvolger, ‘ATR’.

Arbeid

Actal laat zich zeer kritisch uit over de wetgeving op het gebied van arbeid:

Zo heeft de Wet Werk en Zekerheid onbedoelde en ongewenste gevolgen voor mensen met tijdelijke arbeidscontracten. Kleine bedrijven komen in problemen omdat zij twee jaar lang loon moeten doorbetalen bij ziekte van werknemers. De Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties veroorzaakt onrust en onzekerheid bij opdrachtgevers, met als gevolg dat de opdrachten voor zzp’ers sterk zijn teruggelopen.

en adviseert onder meer tot:

– het verminderen van de complexiteit in de fiscaliteit;
– het verhelderen van de scheidslijn tussen opdrachtnemers en werknemers;
– het bewerkstelligen van een toekomstbestendig evenwicht tussen flexibiliteit en rechtszekerheid op de arbeidsmarkt;

Kernpunten

De kernpunten van de aanbevelingen luiden volgens het bericht van Actal:

1. Nederland moet de stap maken van regeldrukbeleid naar betere regels. Burgers, bedrijven en professionals moeten centraal komen te staan. Zij moeten goed uit de voeten kunnen met wet- en regelgeving.
2. Het beleid voor betere regels moet alle wet- en regelgeving omvatten: van de hele Rijksoverheid (naast wetten, amvb’s, ministeriële regelingen ook de regels van uitvoeringsorganisaties, toezichthouders en inspecties) én van alle medeoverheden. De expertise van ATR, de opvolger van Actal, moet beschikbaar zijn voor alle bestuursorganen en alle overheden.
3. De verworvenheden uit het verleden moeten behouden blijven: een nullijn zorgt ervoor dat de regeldruk niet weer toeneemt. De doelgroep komt centraal te staan, dus de nullijn geldt per doelgroep (burgers, bedrijven, professionals).
4. Een maatwerkaanpak zorgt aanvullend voor betere, werkbare regels in specifieke sectoren en wetgevingsdomeinen en voor de verduurzaming van de Nederlandse samenleving.
5. Het kabinet moet de stap zetten naar een systeem van integrale effectbeoordeling, zoals ook de Europese Commissie, Zweden en het Verenigd Koninkrijk gebruiken. ATR kan de externe en onafhankelijke toetsing van de impact assessments verzorgen.
6. Regeldruk moet een standaard onderdeel worden van evaluaties van wet- en regelgeving. ATR kan daartoe kennis en expertise ter beschikking stellen.
7. ATR moet een onafhankelijk college kunnen zijn, dat zelf moet kunnen bepalen of en wanneer het advies wil uitbrengen over de ministerraadversie van ontwerpregelgeving.

Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk

Actal adviseert de regering en Staten-Generaal om de regel­druk voor bedrijven, burgers, en beroepsbeoefenaren in de zorg, onderwijs, veiligheid en sociale zekerheid, zo laag mogelijk te maken.

Meer informatie:


Aanvulling 3 mei 2017
VNO-NCW schrijft dat de positie van Actal (straks ATR) wordt versterkt:

‘Tweede Kamer geeft toetsing regeldruk tanden’

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij met de steun uit de Tweede Kamer om het mandaat van Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) – de opvolger van ACTAL – te versterken. De ATR zou zich volgens het voorstel van minister Kamp van Economische Zaken alleen bezighouden met nieuwe regelgeving, maar krijgt nu op meerdere terreinen een adviestaak.

Stevige waakhond
De sterke wens van de Kamer om een stevige waakhond te zetten op regeldruk, uitte zich in een zestal moties. Door de aangenomen moties wordt het mandaat van de ATR uitgebreid naar het adviseren over bestaande regelgeving en naar aanleiding van signalen uit de maatschappij, het adviseren van lokale overheden, en het op eigen initiatief advies geven aan de Eerste en Tweede Kamer. ATR zal ook onafhankelijk kunnen bepalen in hoeverre een wetvoorstel dat naar de ministerraad gaat van advies wordt voorzien.

Gebrek aan transparantie
Het uitgebreide mandaat is volgens VNO-NCW en MKB-Nederland broodnodig om Nederland te laten stijgen op de index van de regeldrukaanpak van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Daar staat het nu op een ‘troosteloze’ 28ste plek. Het grootste manco is volgens de OESO het gebrek aan transparantie in de gevolgen van wet- en regelgeving voor de regeldruk. Door deze aanpassingen worden die gevolgen weer een stuk transparanter gemaakt, aldus de ondernemingsorganisaties.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Bestuursrecht, Grondrechten, rechtsstaat e.d. en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s