Krijgt de digitale overheid meer oog voor burgers met beperkte digitale vaardigheden? | Lancering DigiMeter

De Nederlandse overheid probeert een bezuinigingsslag te maken door zoveel mogelijk processen te digitaliseren. Datzelfde doen overigens grote bedrijven (met meer of minder succes, zie mijn Sanoma-soap).

Al eerder schreef ik dat ik me grote zorgen maak, nu ik in mijn omgeving vele mensen zie – zelfs goed opgeleide – die digitaal minder vaardig zijn. Zij lopen risico, zeker als de overheid zelf onveilige methoden hanteert. Een voorbeeld is het DigiD, een onveilige methode om met de overheid te communiceren, die in strijd met de werkelijkheid als veilig wordt gepresenteerd.

Gelukkig lijken er ook initiatieven te komen om iets doen voor de grote groep digitaal minder vaardige mensen. En dat zijn er vast veel meer dan de 2,5 miljoen Nederlanders die grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen hebben.

Laaggeletterden

Op de site lezenenschrijven.nl is op 29 juni onderstaand bericht geplaatst over de ‘digitale kloof’:

Digitale kloof: een maatschappelijk probleem

De doelstelling van de overheid is om per 2017 volledig digitaal te zijn. Ondanks het feit dat 2,5 miljoen Nederlanders grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen hebben en dus veelal over weinig digitale vaardigheden beschikken. Het doorgeven van bijvoorbeeld de waterstand, online vacatures zoeken of belastingaangifte doen, lukt hen niet. Ook de omschakeling naar digitale medische dossiers in de zorg, levert problemen op. Marco Zeeman, ex-laaggeletterde: “Ik nam ontslag toen de digitale dossiers werden geïntroduceerd, want daar kon ik niet mee werken en dat durfde ik niet te zeggen.”
Bestaande lesmaterialen en de meeste computercursussen zijn gericht op mensen die al een basisniveau beheersen. “Zo krijgt een grote groep mensen in onze samenleving een dubbele achterstand en dat willen we voorkomen. We hebben daarom de Digimeter ontwikkeld. Ook komen er extra lesmaterialen specifiek voor laaggeletterden,” aldus Beune van Stichting Lezen & Schrijven.

Lancering Digimeter door o.a. Tineke Netelenbos
De Stichting lanceert vandaag de Digimeter in samenwerking met ECP, Platform voor de Informatiesamenleving, en UWV. Dit is een objectieve test waarmee gemeenten, UWV’s en andere instanties snel in kaart kunnen brengen of iemand moeite heeft met digitale vaardigheden.
Tineke Netelenbos, voorzitter van ECP en Digital Champion namens Nederland: “Digitale toepassingen en het beleid van de overheid ontwikkelen zich in een hoog tempo. Voor veel mensen is dit niet bij te benen. Te veel Nederlanders zijn onvoldoende digitaalvaardig en dreigen daardoor buitengesloten te raken. Voor de samenleving, maar nog meer voor de mensen zelf is het belangrijk om de kloof te dichten. Digitale vaardigheden heb je nodig om aan het werk te komen en te blijven. Maar ook om in sociaal opzicht mee te kunnen blijven doen.”

UWV start met inzet van Digimeter
Het UWV start als eerste een project met de Digimeter. “In Alkmaar houden we deze maand een pilot: we screenen meer dan 100 mensen die in een uitkeringssituatie zitten, op hun taal- en digitale vaardigheden. Als deze onvoldoende blijken, dan verwijzen wij hen door naar een cursus. Dit vergroot hun kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk,” vertelt Hans Tromp, regiomanager UWV Noord-Holland Noord.

Deze campagne lijkt er van uit te gaan dat de belangrijkste groep mensen die niet digitaal vaardig zijn zich onder de laaggeletterden bevindt en het aantal digitaal minder vaardige burgers kan worden verminderd. Ik vraag me af of dat wel juiste veronderstellingen zijn.

Het lijkt me gewenst dat er ook maatregelen komen om de rechtspositie van de burger te versterken, zoals een grondrecht op niet-digitale communicatie en de verplichting van de overheid om burgers bij te staan in het digitale overheidsoerwoud.

NB Europa is ook bezig met het verbeteren van digitale vaardigheden, zie dit bericht van 10 juni jl. en dit tweede bericht van 10 juni jl., waarin wordt gesproken over maatregelen om mensen in Europa te helpen hun vaardigheden te verbeteren.


Aanvulling 3 augustus 2017
Zie over dit onderwerp ook het artikel “Bruggenbouwers gezocht!” door Peter Olsthoorn op iBestuur, 27 juli 2017. Hij schrijft onder meer:

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) oordeelde in 2000 in ‘De digitalisering van de leefwereld’ dat de Nederlandse overheid niks hoefde te doen om een digitale tweedeling te voorkomen. De almachtige vrije markt zou deze kloof als sneeuw voor de zon doen verdwijnen. Niet dus.

Vijftien jaar later bleek deze liberale opvatting verkeerd uitgepakt te zijn. In Nederland had zo’n 8 procent van de bevolking nog nooit internet gebruikt en een nog groter deel kon digitaal onvoldoende de weg vinden. Nederland telde in 2015 ten minste 2,5 miljoen ‘laaggeletterden’ voor wie ‘Qwerty’ nauwelijks toegankelijk is. In 2013 had Dialogic een nog groter probleem geconstateerd: ‘Zo’n 20 tot 25 procent van de Nederlandse bevolking had moeite zonder hulp digitaal zaken te doen met de overheid.’ Veel ‘bewijs’ dat de situatie anno 2017 anders is, is er niet. ECP Platform voor de InformatieSamenleving werkte sinds 2009 aan het programma Digivaardig, maar dat werd eind 2015 gestaakt. “EZ wilde dat wij ons meer richtten op de ICT-vaardigheden voor professionals. Dan krijg je wel meer ICT’ers, maar voor de samenleving als geheel is dit niet voldoende”, zegt Margreet de Vries van ECP.

Ondanks de inspanningen op verschillende fronten is de groep digitaal analfabeten al vijftien jaar constant gebleven op die 2,5 miljoen Nederlanders die niet of nauwelijks digitaal meedoen. ‘Mislukt’ durft De Vries de inspanningen van de overheid niet te noemen, maar ze beaamt wel: “De programma’s waren gericht op de aanbodzijde. Allerlei instellingen, zoals bibliotheken, bieden cursussen aan, maar hebben grote moeite om de doelgroep te activeren. De urgentie bij de doelgroep ontbreekt en aan de stimulering daarvan is nooit grootschalig gewerkt.”

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in ICT, privacy, e-commerce en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s