Procederen tegen LinkedIn bij de rechtbank in Californië

LinkedIn heeft onlangs de gebruikersovereenkomst en de privacyregels weer eens aangepast.

Lidmaatschap…

Naar ze zeggen in het overzicht van de wijzigingen in het voordeel van het ‘lid’. Overigens: als wij leden zijn van LinkedIn dan willen wij een ledenvergadering met de bevoegdheid om het bestuur te vervangen en aanwijzingen te geven! Zo lang dat niet het geval is ga ik maar gewoon verder met het begrip ‘gebruiker’.

Verplichtingen gebruikers

Ik heb globaal door de nieuwe voorwaarden doorheen gelezen maar zie nog steeds bijzondere dingen. Zo verwacht LinkedIn dat een gebruiker voor geschillen (met LinkedIn Ireland, de contractspartij voor Europa) gaat naar de rechtbanken in Californië en dat de gebruiker Californische wetgeving accepteert. Dat lijkt me in strijd met Europees en Nederlands recht.

LinkedIn verwacht veel van de gebruikers, onderstaand een bloemlezing (bron: de gebruikersovereenkomst), waarbij ik de opmerkelijke verplichtingen heb gemarkeerd. Opvallend is dat veel verplichtingen niet gekoppeld zijn aan activiteiten op LinkedIn.

U stemt ermee in dat u het volgende zult doen:

• Alle toepasbare wetten naleven, inclusief, maar niet beperkt tot, privacywetten, intellectuele eigendomswetten, anti-spamwetten, exportcontrolewetten, fiscale wetten en regelgevende vereisten;
Nauwkeurige informatie aan ons verstrekken en deze up-to-date houden; (…)

U stemt ermee in dat u het volgende niet zult doen:

• Oneerlijk of onprofessioneel handelen, inclusief het plaatsen van ongepaste, onnauwkeurige of bezwaarlijke content;
• Content toevoegen die niet is bedoeld of ongeschikt is voor een bepaald veld (bijvoorbeeld het indienen van een telefoonnummer in het titel- of een ander veld, of het opnemen van telefoonnummers, e-mailadressen, privéadressen of persoonlijk herleidbare gegevens waarvoor op LinkedIn geen veld beschikbaar is);
Een afbeelding die niet op u lijkt of geen foto van uw hoofd gebruiken voor uw profiel;
• Een valse identiteit op LinkedIn creëren;
• Uw huidige of eerdere functies en kwalificaties verkeerd voorstellen;
• Uw eerdere of huidige relatie met een persoon of entiteit verkeerd voorstellen;
• Uw identiteit verkeerd voorstellen, inclusief, maar niet beperkt tot, het gebruik van een pseudoniem;
• Een profiel maken voor iemand anders dan uzelf (een natuurlijke persoon);
• Onbekenden uitnodigen om zich aan te sluiten bij uw netwerk; (…)
• Een andere persoon treiteren, misbruiken of schade berokkenen; (…)
• Handelen op een onwettige, lasterlijke, beledigende, obscene, discriminerende of andere verwerpelijke wijze;
• Gegevens openbaar maken waartoe u niet gerechtigd bent (zoals vertrouwelijke gegevens van anderen (inclusief uw werkgever));
• Intellectuele eigendomsrechten van anderen schenden, waaronder patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, copyrights of andere eigendomsrechten;
(…)
• LinkedIn-uitnodigingen gebruiken om berichten te verzenden naar mensen die u niet kennen of die u waarschijnlijk niet herkennen als een bekend contact; (…)
• Berichten verzenden naar distributielijsten, nieuwsgroepsaliassen of groepsaliassen; (…)
• Via LinkedIn verkregen gegevens zonder toestemming van LinkedIn verzamelen, gebruiken, kopiëren of overbrengen;
• Gegevens van anderen zonder hun nadrukkelijke toestemming delen of openbaar maken; (…)
• De beschikbaarheid, prestaties of functionaliteit van de Services bewaken met het oog op concurrentie;
(…)

Security

Ook de privacyregels zijn boeiend leesvoer. Onderstaand een selectie. Uit 1.7 blijkt dat LinkedIn de gebruikers ook volgt op andere sites. Meer interessante informatie over volgen en logging is in 1.8, 1.9 en 1.10. te vinden. Vooral 1.10, dat gaat over logbestanden, IP-adressen en gegevens over de gebruikte computer en het gebruikte mobiele apparaat is interessant.

De door LinkedIn verzamelde informatie bevat unieke gegevens (onder meer het unieke kenmerk van de gebruikte apparaten en het IP-adres) die gecombineerd kunnen worden met gegevens van derden. Dergelijke identificerende gegevens kunnen alleen met heel veel moeite worden afgeschermd. Wat LinkedIn doet, doen vele andere social media en andere sites ook, en levert een schat van gegevens op die op diverse manieren bruikbaar zijn.

Uit de de privacyregels:

1.7. Gebruik van services en websites van derden

We verzamelen gegevens wanneer u uw LinkedIn-account gebruikt om u aan te melden bij andere websites of services en wanneer u webpagina’s met onze plug-ins en cookies bekijkt.

U staat toe dat we gegevens ontvangen wanneer u uw account gebruikt om u aan te melden bij een website of toepassing van derden. Wanneer u een andere website bezoekt waarop onze plug-ins voor sociale media (zoals Delen op LinkedIn voor media) worden gebruikt, ontvangen we informatie dat deze pagina’s zijn geladen in uw webbrowser. Als u als Lid bent aangemeld wanneer u websites met onze plug-ins bezoekt, gebruiken we deze gegevens om u afgestemde content aan te bevelen. We gebruiken deze gegevens om onze functionaliteit op websites van derden te personaliseren. We bieden u bijvoorbeeld inzicht in uw professionele netwerk en stellen u in staat om gegevens te delen met uw netwerk. Onze archivering van deze gegevens komt aan de orde in artikel 3.2. We kunnen rapporten met samengevoegde weergavegegevens verstrekken aan bedrijven die onze plug-ins en soortgelijke technologieën hosten zodat ze het verkeer naar onze websites, maar geen persoonlijke gegevens, kunnen meten. SlideShare.net, Pulse.me en de Pulse-app zijn onderdelen van de Services van LinkedIn en zijn geen websites of apps van derden.

U staat ook toe dat we gegevens over uw bezoeken en interactie met de websites en services van onze partners verzamelen via onder andere onze cookies en soortgelijke technologieën, tenzij u zich hiervoor afmeldt. Als u geen Lid bent, gebruiken we de online voorwaarden tussen u en onze partners.

1.8. Cookies

We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om gegevens te verzamelen.

Zoals is beschreven in ons cookiebeleid, gebruiken we cookies en soortgelijke technologieën, waaronder identifiers voor mobiele apps, om u te kunnen herkennen in verschillende Services, meer te weten komen over uw interesses in en buiten onze Services, uw ervaring te verbeteren, de beveiliging te verbeteren, gebruik en effectiviteit van onze Services te meten en advertenties te tonen. U kunt cookies beheren via uw browserinstellingen en andere tools. Door onze Services te bezoeken, stemt u ermee in dat we cookies en bakens plaatsen in uw browser en HTML-berichten overeenkomstig dit Privacybeleid, waarin ons cookiebeleid bij verwijzing is opgenomen.

1.9. Advertentietechnologieën en webbakens

We gebruiken advertentietechnologieën en webbakens om gegevens te verzamelen. We bieden u een aantal manieren om u af te melden voor gerichte advertenties, bijvoorbeeld via het Ad Choices-pictogram. Dit wordt weergegeven bij advertenties op websites van derden. Als u niet wilt dat we uw gebruik van sites van derden bijhouden, dan kunt u zich afmelden. Als u zich niet afmeldt, stemt u in met ons gebruik van bakens en andere advertentietechnologieën.

We richten ons op (en meten de prestaties van) advertenties voor Leden, Bezoekers en anderen in of buiten onze Services via allerlei advertentienetwerken en -uitwisselingsprogramma’s, met behulp van het volgende, afzonderlijk of in combinatie:

• Advertentietechnologieën in en buiten onze Services, zoals webbakens, pixels, advertentietags, cookies en mobiele id’s zoals toegestaan op mobiele platforms;
• Door Leden verstrekte profiel- en contactgegevens en categorieën (bijvoorbeeld ‘productmanagers in Zuid-Holland’);
• Gegevens die zijn afgeleid uit het profiel van een Lid (bijvoorbeeld functietitels waaruit leeftijd, bedrijfstak, senioriteitsniveau en salarisschaal worden afgeleid; of namen waaruit geslacht wordt afgeleid);
• Uw gebruik van onze Services (bijvoorbeeld uw zoekgeschiedenis, de content die u hebt gelezen op SlideShare of Pulse, wie u volgt of door wie u wordt gevolgd op SlideShare, deelname aan Groepen, welke pagina u bezoekt, uw klikken op een LinkedIn-advertentie, enz.) en logbestanden die worden gegenereerd zoals is beschreven in artikel 1.10;
• Gegevens van derden (zoals advertentiepartners, media en data-aggregators) die we gebruiken naast de gegevens uit onze cookies (en soortgelijke technologieën), uw profiel en uw gebruik van onze Services.
We delen uw persoonlijke gegevens niet met derde adverteerders of advertentienetwerken zonder uw afzonderlijke toestemming. Zoals is beschreven in artikel 2.6, is uw profiel zichtbaar voor andere Leden en in openbare zoekresultaten, afhankelijk van uw instellingen. Advertentiepartners kunnen ook persoonlijke gegevens koppelen die rechtstreeks van u zijn verzameld door de adverteerder met onze cookies en soortgelijke technologieën. In dergelijke gevallen verplichten we deze adverteerders contractueel om eerst hiervoor uw expliciete toestemming te vragen.

We kunnen gesponsorde content weergeven in uw netwerkupdatestream (NUS). Deze content wordt gemarkeerd als gesponsorde content en gedraagt zich net als andere NUS-updates. Als u sociale acties uitvoert (als u bijvoorbeeld gesponsorde content markeert als interessant of becommentarieert), zijn deze acties zichtbaar voor uw netwerk en andere Leden die de gesponsorde update te zien krijgen nadat u de acties hebt ondernomen. Alle sociale acties op SlideShare (zoals bepaalde content als interessant markeren, volgen of gevolgd worden) zijn openbaar, tenzij nadrukkelijk anderszins is vermeld met betrekking tot Premium-accounts.

We houden ons aan de zelfregulerende gedragsprincipes voor webadvertenties van Digital Advertising Alliance. Als u geen gerichte advertenties wilt ontvangen van de meeste derde bedrijven, kunt u deze uitschakelen door, zoals van toepassing, op het AdChoice-pictogram in of naast de advertentie te klikken of door naar http://www.aboutads.info te gaan. Als u dit doet, betekent dit niet dat u verder geen advertenties meer te zien krijgt. U blijft algemene of gerichte advertenties ontvangen van bedrijven waarvoor u zich niet kunt afmelden met deze functies. U kunt zich ook specifiek afmelden voor ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën voor het volgen van uw gedrag op websites van derden. Voor niet-Leden bevindt deze instelling zich hier.

1.10. Logbestanden, IP-adressen en gegevens over uw computer en mobiele apparaat

We verzamelen gegevens over de apparaten en netwerken waarmee u zich toegang tot onze Services verschaft.

Wanneer u onze Services bezoekt of verlaat (als Lid of Bezoeker) door op een hyperlink te klikken of wanneer u een website van derden met onze plug-in of cookies (of soortgelijke technologie) bekijkt, ontvangen we automatisch de URL van de website waarvan u afkomstig bent of van de website waar u wordt heengeleid. Ook adverteerders ontvangen de URL van de pagina waarop u zich bevindt wanneer u op of via onze Services op een advertentie klikt. We ontvangen ook het internetprotocoladres (“IP”) van uw computer of de proxyserver die u gebruikt voor toegang tot internet, gegevens van het besturingssysteem van uw computer, uw type webbrowser, uw mobiele apparaat (inclusief de betreffende ID die wordt verstrekt door het besturingssysteem van uw mobiele apparaat), uw mobiele besturingssysteem (als u LinkedIn opent vanaf een mobiel apparaat) en de naam van uw internetprovider of mobiele telefoonmaatschappij. We kunnen ook locatiegegevens ontvangen die vanaf services van derden of via door u ingestelde GPS-apparaten aan ons worden doorgegeven. Deze gegevens gebruiken we om u lokale informatie te tonen (bijvoorbeeld Pulse-artikelen over uw regio of vacatures op uw locatie) in onze mobiele apps en voor fraudepreventie en beveiligingsdoeleinden. Op de meeste mobiele apparaten kunt u voorkomen dat realtime locatiegegevens naar ons worden verzonden. Uiteraard respecteren we uw instellingen.

In het geval van onze Android-apps ontvangt u bericht over de typen gegevens (zoals locatie) die naar ons worden verzonden. Als u er na dit bericht voor kiest om onze app te gebruiken, verwerken we deze gegevens zodat u zich kunt registreren of een voorbeeld van productfuncties (zoals vacatures bij u in de buurt) kunt bekijken. Als u ervoor kiest om geen Lid te worden, verwijderen we deze gegevens.

Tot slot

Of de voorwaarden van LinkedIn in Nederland wel geldig zijn, zal moeten worden afgewacht. Voor zover mij bekend is er nog niet in Nederland geprocedeerd tussen LinkedIn en een gebruiker. Daar zal waarschijnlijk ook niet snel een reden voor zijn.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in ICT, privacy, e-commerce en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s