Aanpassingswet Wet Normering Topinkomens aangenomen door de Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft het voorstel voor de Aanpassingswet WNT op 17 juni 2014 aangenomen, zo wordt op de site van de Eerste Kamer gemeld. Dat betekent dat spoedige inwerkingtreding kan worden verwacht. Daarmee komt een einde aan de ongewenste situatie dat de Aanpassingswet al wordt toegepast, terwijl deze nog niet in werking is getreden. Zie daar over de brief van 12 februari 2014:

Gezien de onduidelijkheid die thans heerst voor het opstellen en controleren van de jaarrekeningen over 2013, heb ik besloten bijgaande mededeling in de Staatscourant te publiceren waarin ik aangeef dat over 2013 de WNT gehandhaafd zal worden als ware het voorstel voor de Aanpassingswet WNT in werking getreden (inclusief alle technische wijzigingen), ook al is het wetsvoorstel nog niet door de Eerste Kamer aanvaard. Hierbij heb ik belang gehecht aan het feit dat het wetsvoorstel door Uw Kamer is aanvaard en de Eerste Kamer bij de behandeling van het wetsvoorstel voor de WNT in november 2012 een positieve grondhouding heeft getoond tegenover mijn voornemen om een wetsvoorstel in procedure te brengen er toe strekkende de ANBI’s en de kleinere gesubsidieerde instellingen buiten het toepassingsbereik van de WNT te plaatsen.

Aanvulling 2 juli 2014

Uit een bericht van 1 juli 2014, “Topinkomens publieke sector verder verlaagd”, blijkt dat wetsvoorstellen zijn ingediend bij de Tweede Kamer, waarin het WNT-normsalaris wordt verlaagd:

Topinkomens publieke sector verder verlaagd
Nieuwsbericht | 01-07-2014

De regering heeft het wetsvoorstel voor verlaging van de norm voor topinkomens in de publieke en semipublieke sector naar 100% van het ministerssalaris ingediend bij de Tweede Kamer. Nu mogen de topfunctionarissen nog 130% van een ministerssalaris verdienen. De wet moet op 1 januari 2015 ingevoerd worden. De ministerraad stemde hiermee in op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Groep mensen in pak staat bij een lift.
Met de aanpassing van de norm naar het salaris van een minister wil de regering de bezoldiging van topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector naar een maatschappelijk meer aanvaardbaar, evenwichtiger en verantwoord niveau brengen. Dat betekent dat vanaf volgend jaar het maximum salaris (inclusief vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering) € 144.108 bedraagt. Plus onkosten en pensioenbijdrage komt dat neer op € 169.425 per jaar.

Overgangsregeling
Nieuwe topfunctionarissen zullen na de inwerktreding van de wet direct onder de nieuwe norm van 100% vallen. Zittende functionarissen die de norm overschrijden kunnen een beroep doen op overgangsrecht. Zij houden 4 jaar lang de salarisafspraken die zij hadden nadat de wet in werking treedt. Daarna gaat hun salaris in 3 jaar stapsgewijs omlaag naar de norm van de wet.

Documenten en publicaties

Wetsvoorstel verlaging bezoldigingsmaximum WNT
Wetsvoorstel inzake aanpassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met …
Kamerstuk | 01-07-2014

Nader rapport voorstel van wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT
Nader rapport van minister Plasterk (BZK) aan de Tweede Kamer inzake voorstel van wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT.
Kamerstuk | 01-07-2014

Memorie van Toelichting Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT
Memorie van toelichting inzake aanpassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in …
Kamerstuk | 01-07-2014

Advies Raad van State inzake voorstel van wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT
Kamerstuk | 01-07-2014

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Wet Normering Topinkomens en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s