Het in hoog tempo ‘stapelen’ van complexe financiële wetgeving | Wet Normering Topinkomens

Onlangs is het Nederlandse financiële recht verrijkt met een nieuwe ster aan het firmament: de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector [*], ook wel als “Wet normering topinkomens” (WNT) aangeduid, die per 24 november 2012 en 1 januari 2013 in werking is getreden.

De WNT bevatte zoveel onvolkomenheden dat er een nieuwe wet in behandeling is genomen door het parlement, de Aanpassingswet WNT (kijk hier voor het wetgevingsdossier bij de Eerste Kamer). Deze wet zal met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 in werking treden en wijzigt de WNT ingrijpend. Inmiddels is de Aanpassingswet door de Tweede Kamer aangenomen en wordt aanneming door de Eerste Kamer dit voorjaar verwacht.

De WNT levert veel werk op, zowel voor de instellingen die zich aan de wet moeten houden (overheden en bepaalde gesubsidieerde organisaties) als voor de accountants, die betrokken zijn bij de controle op de naleving.

Deze wet illustreert de snelheid waarmee ingewikkelde regelgeving over ons wordt uitgestort. Dat ik niet de enige ben die zich zorgen maakt, blijkt uit een brief die de Raad voor de Jaarverslaggeving heeft geschreven over de WNT. De Raad besluit de brief met het volgende:

Tot slot merkt de Raad op dat het in hoog tempo ‘stapelen’ van complexe wetgeving niet wenselijk is. De WNT is uitermate complex en in de praktijk is nog nauwelijks ervaring opgedaan met de huidige wet. Momenteel bestaan er nog veel onduidelijkheden over de toepassing van de WNT, bijvoorbeeld over het begrip topfunctionarissen. Bovendien wordt de wetgeving (Aanpassingswet) die geldt voor 2013 op zijn vroegst in het voorjaar 2014 afgerond.

Vervolgens bepleit de Raad een latere inwerkingtreding van de verlaging van het bezoldigingsmaximum.

Wanneer gaat de wetgever zich iets van dit soort klachten aantrekken?

[*] De WNT dient goed te worden onderscheiden van de Wet aanpassing en terugvordering van bonussen (Wet van 11 december 2013 tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers). Let op dat deze wet is opgenomen in Boek 2 BW en in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Dit is een op naamloze vennootschappen en financiële instellingen (Wft) gerichte wet. Zie over deze wet berichten op mijn flex-bv weblog.

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Wet Normering Topinkomens en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s