Wijzigingsvoorstel Mededingingswet beoogt versoepeling regels ten gunste van het mkb

Twee wetsvoorstellen brengen voor het mkb belangrijke wijzigingen in het mededingingsrecht, nl. wetsvoorstellen met nummers 31 513 en 32 664.
In juni 2011 is een wetsvoorstel 32 664 (*) door de Tweede Kamer aangenomen; inmiddels is dit voorstel bij de Eerste Kamer ingediend. Een toelichting op de redenen van dit voorstel is te vinden in de memorie van toelichting van februari 2011. Onder meer staat er:

Op 15 juni 2010 is het voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Aptroot en Vos houdende wijziging van de Mededingingswet ter versoepeling van de uitzondering op het verbod van mededingingsafspraken (versterking positie leveranciers uit het MKB) (Kamerstukken I 2008/09, 31 531, A) door de Eerste Kamer aangenomen. Doelstelling van het wetsvoorstel is de positie van leveranciers uit het midden- en kleinbedrijf te versterken.

Het wetsvoorstel 31 513 dat in 201o is aangenomen, is niet in werking getreden omdat er mogelijk strijdigheid met het Europese recht zou zijn. Dit is daarna nader onderzocht. Doel van het tweede voorstel met nummer 32 664 is dat probleem te verhelpen, aldus de memorie van toelichting bij voorstel 32 664:

Naar aanleiding van de brief van de directeur-generaal Mededinging wordt bij deze novelle de voorgestelde verruiming van de bagatelvrijstelling beperkt tot afspraken die de handel tussen lidstaten niet op merkbare wijze ongunstig kunnen beïnvloeden. Als gevolg van deze beperking wordt duidelijk in de wettekst opgenomen dat de verruimde bagatelvrijstelling niet van toepassing is op afspraken die binnen de reikwijdte van het in artikel 101 VWEU neergelegde kartelverbod kunnen vallen. Hoewel het Europese recht voorrang heeft boven het nationale recht, is het verstandig deze beperking in artikel 7, tweede lid, van de Mededingingswet op te nemen om misverstanden over de verhouding van de nationale bagatelvrijstelling tot het Europese recht te voorkomen. De beperking van de verruimde bagatelvrijstelling tot afspraken zonder interstatelijke werking doet niets af aan de doelstelling van het wetsvoorstel de positie van leveranciers uit het midden- en kleinbedrijf te versterken. De novelle is er slechts op gericht het wetsvoorstel in overeenstemming te brengen met het Europese recht.

Nadere informatie:

  • Wetsvoorstel 31531 dat in 2010 is aangenomen, dossier overheid.nl
  • Wetsvoorstel 32661 dat in juni 2011 door de Tweede Kamer is aangenomen, dossier overheid.nl, en dat nu bij de Eerste Kamer ligt

Dit is een voor mkb-ondernemers belangrijke ontwikkeling.

NOOT
(*) Voorstel van wet van de leden Verburg, Aptroot en Dijksma tot wijziging van de Wet houdende wijzing van de Mededingingswet ter versoepeling van de uitzondering op het verbod van mededingingsafspraken

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Handelsrecht en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s